1900f.Kr.

Området Heden, strax norr om Sikfors, vid tiden omkring 1900 f.Kr. Havet ligger ca 40 m högre än idag. Nu breder allt mer land ut sig i området, men havsvikar finns fortfarande kvar ©Lantmäteriet Medgivande i2013/0060

Området Heden, strax norr om Sikfors, vid tiden omkring 1900 f.Kr. Havet ligger ca 40 m högre än idag. Nu breder allt mer land ut sig i området, men havsvikar finns fortfarande kvar ©Lantmäteriet Medgivande i2013/0060

Lämna ett svar