Dateringen är gjord utifrån Noel Broadbents landhöjningskurva för Västerbotten © ©Lantmäteriet Medgivande i2013/0060

Området Heden, strax norr om Sikfors, vid tiden omkring 3200 f.Kr. Havet går omkring 60 m högre än idag och endast enstaka öar finns i området.

Området Heden, strax norr om Sikfors, vid tiden omkring 3200 f.Kr. Havet går omkring 60 m högre än idag och endast enstaka öar finns i området.

Lämna ett svar