Tjärdal

Tjärdalen som hittades längs med väg 555 syns som en upphöjning i mitten av bilden © Norrbottens museum

Tjärdalen som hittades längs med väg 555 syns som en upphöjning i mitten av bilden © Norrbottens museum

Lämna ett svar