Arkeologi, Arkeologidagen och Kulturarvsdagen

Så här i semestertider skulle man ju kunna tro att det är rätt lugnt för oss arkeologer på Norrbottens museum. Det stämmer inte riktigt. Det är lugnt för de arkeologer som har semester såklart, men för oss som arbetar så har vi en hel del förberedelser inför kommande fältarbeten och publika program som kommer att hållas inom kort. Vår fältsäsong är kort, så det är mycket som ska hinnas med under den tiden!

Några pågående och kommande arkeologiska arbeten
Tone Hellsten och Daniel Sjödahl är två arkeologer som jobbar extra hos oss i sommar. De befinner sig just nu utanför Kiruna och gör en arkeologisk utredning kring Pahtohavare. Området är inte helt lättillgängligt, så de kommer få en hel del extra motion under veckan…

Om några veckor påbörjas en arkeologisk undersökning av en boplats med indikationer på en mycket tidig järnframställning utanför Vivungi. Undersökningen är en del i Carina Bennerhags forskningsprojekt Järn i Norr, och vi är flera arkeologer som kommer att delta i den spännande undersökningen. I samband med undersökningen i Vivungi anordnas Arkeologidagen söndag 27 augusti, då du har möjlighet att få se själva platsen och får höra mer om projektet Järn i Norr – mer information kommer inom kort, så håll utkik här på bloggen och på Norrbottens museums hemsida!

Efter Vivungi kommer undertecknad att genomföra en arkeologisk räddningsundersökning av en boplats vid Kälsjärv utanför Kalix. Boplatsen består av boplatsmaterial i form av stenmaterial i kvarts, brända ben, boplatsgropar och en boplatsvall. Förra hösten besöktes platsen i samband med de första fälttesterna med arkeologiska sökhundar, och då visade det sig att boplatsen var sönderkörd av terrängfordon. Vi är glada som har fått beviljat medel för en räddningsundersökning av Länsstyrelsen, och kommer göra en insats för att ta hand om det boplatsmaterial och de anläggningar som ligger i de skadade delarna av boplatsen. Boplatsen ligger omkring 45 m ö h, och kan därmed tidigast ha nyttjats omkring 2000 f.Kr., under yngre delen av stenåldern. Den kommande räddningsundersökningen kommer förhoppningsvis kunna visa på när boplatsen och boplatsvallen har nyttjats, om de är samtida och hur resursutnyttjandet har sett ut på platsen. Vi har all anledning att återkomma när det gäller Kälsjärv!

Hundförarna Gunilla Lindbäck och Åke Naalisvaara tillsammans med arkeolog Frida Palmbo vid skadad boplatsvall. Foto: Olof Östlund © Norrbottens museum

Vi kommer såklart klämma in några veckor med tipsgranskning även denna fältsäsong. Nästa vecka kommer undertecknad tillsammans med Lars Backman att granska några tips om fornlämningar i Älvsbytrakten och i oktober blir det tipsgranskning i trakterna kring Arvidsjaur och Glommersträsk, där vi har en ständigt återkommande tipsare som är ute och letar efter fornlämningar på sina skogspromenader! Vi uppskattar verkligen när allmänheten tar sig tid att kontakta oss arkeologer när de tror sig ha hittat forn- eller kulturlämningar. På så vis får vi hjälp med att utöka fornlämningsbilden i Norrbotten, då vi själva inte kan vara överallt i Norrbotten…

Inventering av markberedda skogsområden
I slutet på augusti kommer undertecknad och Lars Backman att under en vecka inventera markberedda skogsområden kring Arjeplog och Moskosel, i ett försök att visa på att det behövs pengar till fornminnesinventering. Det finns ett flertal studier som visar på att fornlämningar i hög grad skadas av skogsbruket, genom körskador och markberedning. En god kulturmiljövård förutsätter kännedom om fornlämningars förekomst. Det är dock möjligt att bidra till bevarande av fornlämningar som är kända. Tyvärr finns det ett stort mörkertal vad gäller förekomst av fornlämningar då stora delar av Norrbotten inte har inventerats i modern tid. Norrbottens museum har därför sökt och fått beviljat medel från Länsstyrelsens kulturmiljöanslag, till att inventera områden som har markberetts de senaste tre åren i områden där fornminnesinventering inte har ägt rum. Syftet är INTE att hitta syndabockar som har skadat fornlämningar, utan förhoppningen är att projektet ytterligare ska kunna visa på behovet av fornminnesinventering i Norrbotten. Det är svårt att skydda ej påträffade lämningar, trots att de har lika starkt lagskydd som de fornlämningar som är kända. Det blir spännande att se resultatet av inventeringen!

Kulturarvsdagen i samarbete med Piteå museum
Söndag 10 september arrangerar Piteå museum tillsammans med Norrbottens museum Kulturarvsdagen, som i år har temat ”Natur- och kulturarv med möjligheter”, genom att lyfta fram Arkeologstigen i Jävre. Undertecknad kommer att berätta om de arkeologiska lämningar som finns längs med Arkeologstigen – och det finns ett nytt spännande resultat som kommer att delges, så missa inte det! Är det fint väder kommer en guidning ske längs med Arkeologstigen med gemensam avgång kl 13.00 från parkeringen söder om Jävre turiststation, där det är skyltat mot Arkeologstigen från E4an. Vid regn det är regnigt så blir det istället en föreläsning kl 13.00 – såklart med samma tema – i sessionssalen på Piteå museum. Varmt välkommen!

Arkeologistigen_gravröse

Gravröse längs med Arkeologstigen, Jävre. Foto: Frida Palmbo © Norrbottens museum

Vid tangentbordet, första veckan efter semestern:
Frida Palmbo

Att inventera ett Stadshus

Korridor i stadshuset. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Korridor i Kiruna stadshus. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Korridor i stadshuset. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Korridor i Kiruna stadshus. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Jag går omkring i korridorerna i Kiruna stadshus och öppnar dörr efter dörr i tur och ordning för att kika in en kort stund, skriva ner svar på en blankett, ta en bild om det behövs för att kunna förklara något, så låser jag och går vidare. Jag inventerar. Jag har ingen aning om jag gör detta på bästa sätt, eller om det ens är rätt sätt, eller om det ens finns ett rätt sätt, men det känns som att det blir bra. För i vilket fall får jag en otrolig bild av hur stadshuset ser ut, hur det är planerat, vad som skiljer mellan olika delar och kontor. Jag lär känna detta stadshus bättre än många som jobbar där.

Planlösning över våning 2 trappor - den översta våningen i stadshuset. De gula kryssen markerar de rum som är inventerade.  Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Planlösning över våning 2 trappor – den översta våningen i stadshuset. De gula kryssen markerar de rum som är inventerade. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Del av plan från bottenvåningen där planlösningen förändrats utifrån originalritningarna. Ändringarna är inte exakt inmätta, utan uppskattade. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Del av plan över bottenvåningen där planlösningen förändrats utifrån originalritningarna. Ändringarna är inte exakt inmätta, utan uppskattade. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Tydligt markerad igensatt dörr på bottenvåningen. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Igensatt dörr på bottenvåningen. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

I vissa rum är det tydligt vilken funktion de tidigare fanns. En toalett som numera är förråd/arkiv. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

I vissa rum är det tydligt vilken funktion de tidigare haft. En toalett som numera är förråd/arkiv. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Jag har originalplanlösningarna från 1963 med mig. Jag utgår från dessa och ritar om där det krävs, där rummen förändrats, där väggar flyttats, tagits bort, eller lagts till. Det är så många rum, det blir så många papper – men konstigt nog så tycker jag att det är kul. För jag känner ju det, att jag lär mig och jag får en förståelse för det här bygget som jag inte hade fått om jag inte hade börjat i denna ände.

En vanlig storlek på kontor i stadshuset. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

En vanlig storlek på tjänstemannakontor i stadshuset. Oftast har rummen en arbetsplats, men i detta fall två. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Ett hörnkontor / chefsrum. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Ett hörnkontor / chefsrum. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Vissa rum har helt fantastiska utsikter. Detta är också ett hörnkontor/chefsrum. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Vissa rum har helt fantastiska utsikter. Detta är också ett hörnkontor/chefsrum. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Apropå fantastiska utsikter så är detta kommunchefens utsikt. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Apropå fantastiska utsikter så är detta kommunchefens utsikt en vacker sommardag. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Inventeringen sker i ett ganska tyst stadshus, det är semestertider och endast ett fåtal tappra själar arbetar, men tystnaden gör också att alla ensamma ljud fördubblas i styrka. Ett par klackande skor ekar igenom hela huset, musiken från ett annat kontor flyter genom korridorerna. Dörrar som smäller, enstaka låga samtal och så jag som smyger fram genom rummen. Det är roligt att få möta och träffa dem som jobbar, höra rykten och berättelser och tankar som de har kring hur huset har använts genom åren. ”Du skulle behöva prata med den och den”, ”i det rummet står det ett riktigt gammalt skrivbord” och ”här var det övernattningslägenheter tidigare/här hade de datakurser när datorerna dök upp på 80-talet” osv.

Del av korridor med många olika dörrtyper, samtidigt som det känns som att kliva tillbaka 40 år i tiden. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Korridor med många olika dörrtyper, samtidigt så sparsamt möblerat att det nästan känns som att kliva tillbaka 40 år i tiden. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

En typ av fönster/glasvägg som återkommer många gånger. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

En typ av fönster/glasvägg som återkommer många gånger. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Dörrtypen som enhetligt används ut mot stora hallen. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Dörrtypen som enhetligt används ut mot stora hallen. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum.

Andra skrattar nog lite när jag berättar vad jag gör, undrar vad det ska vara bra för – och ja, det kan även jag fundera över ibland när jag skriver samma sak på den ena efter den andra blanketten. Men det handlar ju också om att hitta mönster, att upptäcka de där sakerna som du kanske inte hade tänkt på om du bara sett det i ett rum. Det handlar också om att sätta hela stadshuset i ett sammanhang, och inte bara lyfta fram de ”värdefulla” och tidigare byggnadsminnesskyddade rummen.

Ett av de fåtal kontor med originalmöbler kvar.  Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Ett av de fåtal kontor med originalmöbler kvar. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Ett av de stora kontoren där också delar av originalmöbleringen finns kvar. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Ett av de stora kontoren där också delar av originalmöbleringen finns kvar. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Och i receptionen finns detta teknikskåp kvar, som blivit räddat under många renoveringar. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Och i receptionen finns detta teknikskåp kvar, som blivit räddat under många renoveringar. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Förutom inventeringen så är min uppgift också att titta på just förändringarna som skett i stadshuset. T.ex. hur lång tid det tog från färdigställandet 1963 till dess att man började bygga om (13 år vad det verkar) och vad förändringarna berodde på. Jag kommer att läsa in mig på kommunsammanslagningarna under 1970-talet, försöka se om det går att ta reda på kommunens olika förvaltningar genom åren och hur detta har förändrats. Vad var det som skedde i samhället i stort och Kiruna i synnerhet som gjorde att stadshuset utvecklades som det gjorde? Samt säkerligen en hel massa saker jag i dagsläget inte har en aning om, vilket är lite av tjusningen. Jag har hittills spenderat 3 veckor i Kiruna stadshus och avklarat 3 våningsplan. Jag har planerat att åka upp 3 veckor till för detta ändamål och sedan får vi se vilka övriga insatser som kommer behövas. Rapporterna ska vara helt färdiga hösten 2016, men allt fältarbete är planerat att utföras nu under sommaren/hösten/vintern 2015. Det kan låta som vi har mycket tid på oss, men det är också otroligt mycket material som ska sammanställas. Plus att det även är en etnolog, en arkitekt och två fotografer inblandade i dokumentationen. Men nog ska vi bli klara i tid, och samtidigt hinna njuta av att få röra oss i denna häftiga byggnad och miljö.

Kiruna stadshus Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Det tidigare byggnadsminnet Kiruna stadshus som nu dokumenteras inför kommande rivning. Foto: Jennie Björklund © Norrbottens museum

Skrivet av Jennie Björklund, bebyggelseantikvarie (och för dagen födelsedagsbarn)