Nu blir det slöjd!

Den här veckan handlar det om slöjd på Kulturmiljöbloggen. Jag som blivit inbjuden att gästblogga arbetar som länshemslöjdskonsulent på landstingets division Kultur och utbildning. Arbetet bygger på målen i Norrbottens kulturplan och innebär att främja hemslöjden på flera olika sätt. En övergripande beskrivning av konsulentarbetet finns att läsa på vår webbsida. Där finns också ett nyhetsarkiv med flera konkreta exempel från verksamheten som jag ingår i. För att inte det här blogginlägget ska bli överdrivet kort så tänkte jag passa på att berätta lite om vad som händer på mitt jobb.

Next Level craft

Missa inte Next Level Craft i Jokkmokk!
Ett exempel från konsulentverksamheten som pockar på uppmärksamhet är den nymodiga slöjdutställningen Next Level Craft. I skrivande stund är det inte många dagar kvar tills portarna slås upp på Ájtte i Jokkmokk, där utställningen visas mellan 2 april – 15 maj. Utställningen innehåller speciellt framtagna verk av ett fyrtiotal slöjdare, konstnärer, musiker och dansare. Den har ett eget soundtrack och tillhörande musikvideo. En webbsida finns också, där man bland annat kan se bilder från utställningen och titta på musikvideon. Just nu och fram till 24 april visas en version av uställningen på Svenska Ambassaden i Washington. Konstnärlig ledare är Aia Jüdes och Next Level Craft är en del av ett samarbetsprojekt mellan hemslöjdskonsulenterna i de fyra nordligaste länen.

Bild2_stolar_Garnapa_foto_Pia Jägstrand

Slöjd på kulturskolornas rikskonferens 2016
Stolarna på bilden är garntaggade av Garnapa. De ingick i en enkel idéutställning som fanns med i slöjdmontern på kulturskolornas rikskonferens som arrangerades i Luleå 16-18 mars. Temat för konferensen var samverkan – kulturskola utan gränser. Tillsammans med NFH Nämnden för hemslöjdsfrågor och en konsulentkollega från Uppsala var jag en av dem som bemannade montern.  Anledningen till vår medverkan på konferensen var att lära mer om de kommunala kulturskolornas verksamheter och att berätta om slöjd som möjlig kulturverksamhet för barn och unga. Vi fick kontakt med rektorer och kommunföreträdare från hela Sverige och pratade om möjligheterna att samverka med det nätverk av hemslöjdskonsulenter som finns runt om i landets län och regioner.

Extra kul var att det nya numret av Kulturskolan magasin som kom ut under konferensen, har temat slöjd. På ledarplats i tidningen skriver ordföranden om ”tråcklande trender” och I tidningen finns två artiklar(på sidorna 8 och 12) om slöjd skrivna av Frida Arnqvist Engström.

Bild3_Kulturskolanmagasin_foto_Pia Jägstrand

Slöjd på webben
Slutligen vill jag tipsa om några webbsidor som Sveriges hemslöjdskonsulenter driver tillsammans. Själv är jag med i redaktionen för en av sidorna. Den heter  Slöjd håller och beskrivs så här på startsidan:  ”Med dina händer kan du göra skillnad. Slöjd håller vill inspirera dej att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och återanvända naturliga material. Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett mer hållbart samhälle.” Ytterligare tre sidor finns som ni inte får missa. Det ena är 365 saker du kan slöjda!, med drygt tusen slöjdtips att inspireras av. De andra två sidorna, fulla av fakta på sina respektive områden är Slöjden i skogen och Textil hemslöjd.

Bild4_Slöjd_håller_logga

Vid tangenterna och bakom kameran, Pia Jägstrand

Arkeologi i Norrbotten

De senaste dagarna har inneburit en del resande runtom i Norrbotten. Som arkeolog på Norrbottens museum får man se och uppleva olika delar av länet, vilket de senaste dagarna är ett bevis på!

Arkeologidagen
I söndags, 31 augusti, anordnades Arkeologidagen runt om i Sverige. Norrbottens museum valde i år att fokusera på de undersökningar som är genomförda tidigare i år mellan Sikfors och Älvsbyn, längs med väg 555. Med anledning av detta höll undertecknad tillsammans med Carina Bennerhag en föreläsning om sommarens arkeologiska undersökningar i Älvsbyns bibliotek för 60-talet intresserade åhörare. Därefter stod en guidning på några av de undersökta boplatserna på schemat, varvid strax över 50 personer deltog. Vi är väldigt glada för det stora intresset och för alla glada och trevliga besökare – tack för att ni valde att dela Arkeologidagen med oss!

Gott om besökare på den guidade visningen under Arkeologidagen © Norrbottens museum

Gott om besökare på den guidade visningen under Arkeologidagen © Norrbottens museum

Utgrävning av en tjärdal
I måndags bar det av till Pajala, för att tidigt på tisdagmorgon påbörja arbetet med att undersöka en tjärdal i Mäntykero, intill väg 395, en bit från Junosuando. Tjärdalen ligger i vägen för Trafikverkets planerade vägåtgärder av väg 395 och Länsstyrelsen har rekommenderat att tjärdalen ska dateras innan exploateringen får ske. Dateringen görs för att ta reda på om tjärdalen har samband med de bruk och hyttlämningar som finns i närområdet.

Frida Palmbo står invid rännan i tjärdalen som ska dateras © Norrbottens museum

Frida Palmbo står invid rännan i tjärdalen som ska dateras © Norrbottens museum

Norrbottens museum har aldrig undersökt en tjärdal tidigare, så det var en intressant erfarenhet. Vi grävde två sökschakt in i tjärdalen med hjälp av grävmaskin och har samlat in ett flertal kolprover ur profilerna.

Övervakning av maskinschaktning i tjärdalen © Norrbottens museum

Övervakning av maskinschaktning i tjärdalen © Norrbottens museum

Frida Palmbo håller i tjärdalsslagg som framkom vid maskinschaktningen i tjärdalen © Norrbottens museum

Frida Palmbo håller i tjärdalsslagg som framkom vid maskinschaktningen i tjärdalen © Norrbottens museum

Kolproverna kommer att skickas för vedartsanalys för att plocka ut det kol som är bäst lämpat för datering, och två kolprov kommer därefter att C14-dateras.

Carina Bennerhag samlar in kolprov från en av profilerna i tjärdalen © Norrbottens museum

Carina Bennerhag samlar in kolprov från en av profilerna i tjärdalen © Norrbottens museum

Förberedelser inför en guidning
I onsdags bar det av till Jokkmokk, för att förbereda inför en guidning av ett fornlämningsområde som kommer att genomföras under nästa vecka. Genom att se vilka lämningar som finns i området och hur de ligger i terrängen är det lättare att förbereda själva guidningen. Vi har valt ut Killingholmen som är ett fornvårdsobjekt, som ett bra område att genomföra guidningen. Killingholmen är en halvö i sjöarna Jertajaure och Fatjatjaure. Här finns bland annat en boplats, boplatsgropar, och fångstgropar. Ett utmärkt område för en guidning då det finns flera olika typer av lämningar.

Carina Bennerhag i en boplatsgrop på Killingholmen © Norrbottens museum

Carina Bennerhag i en boplatsgrop på Killingholmen © Norrbottens museum

Tipsgranskning ovanför Porsi
Efter rekognosceringen på Killingholmen bar det av till Kartiberget strax ovanför Porsi, för att granska ett tips om några stenhögar som hittats i samband med en inventering av gammelskog. I området finns det 5 staplade stenhögar, som vi bedömt är någon form av stenupplag. De ger ett relativt nytt intryck, då det knappt växer någon mossa eller kartlav på stenarna.

Stenupplag på Kartiberget © Norrbottens museum

Stenupplag på Kartiberget © Norrbottens museum

Ett av stenupplagen på Kartiberget © Norrbottens museum

Ett av stenupplagen på Kartiberget © Norrbottens museum

Inom loppet av 4 dagar har det blivit en hel del resande runt om i Norrbotten. Det är en ynnest att få arbeta i Norrbotten, ett stort län med mycket att se och uppleva!

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo