Haparand_kyr_höst-2015_01 DT

Haparanda kyrka, foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Haparanda kyrka, foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Lämna ett svar