Tipsgranskning

Förra veckan var något ovanlig här på Norrbottens museum – nästan alla arkeologer var inne på kontoret. Så här mitt i sommaren brukar våra kontor stå tomma, då vi är ute i fält. Nu slumpade det sig så att flera av oss var mellan projekt och var inne för att ta hand om material från avslutade fältarbeten, samt förbereda kommande projekt. För Frida och mig innebar det kommande ”projektet” att granska tips om forn- och kulturlämningar som kommit in från allmänheten.

Karta över inkomna och granskade tips.

Karta över inkomna och granskade tips.

Varje år får vi in omkring 10-20 sådana tips och varje tips kan innehålla flera olika lämningar. Ofta får vi in tipsen under hösten, då många är ute i skog och mark för att plocka bär, svamp eller för att jaga. Eftersom vår fältsäsong är kort och uppbokad av uppdrag som ska utföras, så hinner vi sällan kolla upp tipsen direkt. Vi vill dessutom gärna göra lite efterforskningar först, för att se om lämningarna finns i våra egna arkiv, på historiska kartor, eller liknande. Det arbetet är bra att göra på vintern, när vi ändå inte kan vara ute i fält. Tipsen granskas sedan kommande fältsäsong.

Vissa tips kan vi direkt meddela tipsaren om att de finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister Fornsök, och då behövs ingen ytterligare åtgärd. De lämningar som däremot är okända sedan tidigare behöver granskas, för att se vad det är och för att dokumenteras.

Veckans granskningar styrde oss både österut och västerut (se kartan ovan) och resulterade i följande lämningar: en kolbotten med tillhörande kolarkoja, en husgrund och stall, två tjärdalar, en källa med tradition, fem härdar och en rävtana. Ett riktigt bra utfall får man säga!

En kolarkoja vid Åsel.

En kolarkoja vid Åsel.

DSCN0339

En av härdarna inte så långt från Byskeälven.

En tjärdal vid Byskeälven.

En tjärdal vid Byskeälven.

En husgrund i Matojärvi.

En husgrund i Matojärvi. Årstiden är inte optimal för detta arbete, då vegetationen minst sagt är frodig!

En rävtana, nästan vid gränsen till Västerbotten.

En rävtana, nästan vid gränsen till Västerbotten.

Särskilt roligt var det att få registrera rävtanan, då varken Frida eller jag stött på någon sådan tidigare.

Trevlig sommar!

/ Åsa Lindgren, arkeolog

1 svar på ”Tipsgranskning

  1. Pingback: Arkeologens arbetsår – De fyra årstiderna | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Lämna ett svar