Norrbotniabanan Luleå

I dagarna har vi kommit in från fältarbetet med den arkeologiska utredningen för Norrbotniabanan inom Luleå kommun. I det här blogginlägget kommer jag att visa några bilder från fältarbetet. Mer information om resultatet kommer vid ett senare tillfälle.

Utredningsområdet omfattar den bankorridor där Norrbotniabanan planeras. Exakt vilken sträckning järnvägen kommer att få är inte beslutat, så utredningsområdet är större än vad som i slutänden kommer att beröras.
På Notvikens lägerplats, inte så långt från Storheden, hade Norrbottens fältjägarkår övningar och möten mellan åren 1882-1907. I området finns lämningar efter husgrunder, en skans och minnesmärken.
Ronny smeds, Västerbottens museum, har hittat skörbränd sten, brända ben och slagg på Gäddviksheden. Utifrån höjden över havet på 20 meter, kan det vara en boplats som är omkring 2000 år gammal.
En källargrop inom Österbybodarna, en fäbod med anor från 1700-tal.
En laga skifteskarta för Ersnäs (aktbeteckning Å23-26:10) visar Österbybodarna som de såg ut 1880. Då ritades sex byggnader in. Vi har hittat ett 10-tal husgrunder.
Sebastian Lundkvist registrerar en kokgrop på en sandig ås, invid en myr. Även denna ligger på ca 20 meter över havet, vilket ger en möjlig datering till århundradena omkring Kristi födelse.
Många av de lämningar vi har hittat har med jordbruk att göra. Här är ett röjningsröse som även fungerat som stenmur. På den ligger en gammal plog.
Vissa lämningar är inte så lätta att se, eller fotografera, på grund av kraftig vegetation. Denna bild visar platsen för en kvarn. Se nästa bild.
Utsnitt av avvittringskarta daterad 1787. Uppe till höger ses Lill-Antnästräsket och från den rinner Kvarnbäcken. Längs bäcken ses några figurer som ser ut som spindlar – de är symboler för kvarnar. Den ensamliggande kvarnen är den på bilden ovan. De tre bredvid varandra ligger alldeles vid fäboden som heter Kvarnvallen.
Projektledare Frida Palmbo registrerar en av många militära lämningar som påträffats inom utredningsområdet. Kullen som Frida står på tillhör ett system av löpgravar och skyttevärn på Hamnholmen.

Det var några smakprov på det vi hittat vid denna utredning. Mer kommer så småningom, när vi hunnit bearbeta materialet.

Vid tangentbordet
Åsa Lindgren, biträdande projektledare

Lämna ett svar