Arkeologikonferens 7-8 december 2015

Jag använder denna veckas bloggtillfälle till att berätta om att den 7 och 8 december kommer det att finnas tillfälle för alla intresserade att förkovra sig i den senaste kunskapen om förhistorien i Norrbotten med omgivningar! Då arrangeras nämligen konferensen Förhistoria och medeltid i och kring Norrbotten – en uppdatering av forskningsläget i Luleå, av Norrbottens museum, i samarbete med Ájjte – svenskt fjäll- och samemuseum och Silvermuseet i Arjeplog. Arkeologer från Finland, Norge och Sverige kommer att hålla föredrag, som kommer att ta upp många intressanta teman ur Nordkalottens förhistoriska och historiska mångfald:

 • Laponiatjuottjudus – en ny förvaltning av världsarvet Laponia
 • Invandring till områdena i norr under istiden
 • Utnyttjande av faunaresurser i området för nuvarande Norrbottens län under mesolitikum (äldre stenålder).
 • Ny kunskap om bosättning odling under bronsålder som kommit fram vid arkeologiska utgrävningarna innan byggandet av Västra länken i Umeå
 • Vad analyser av renben kan säga om samhällsorganisationer i Nordskandinavien.
 • Förhistorisk landskapskunskap och landskapsutnyttjande i Troms och Finnmark, Norge.
 • Vardø: fiskeläger, garnison, by?
 • Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland 5000 till 2000 före vår tideräkning.
 • Keramikboplatser i Norrlands kustland.
 • Den första kända produktionen av järn på Nordkalotten, 200-talet f Kr.
 • Ekonomiska och sociala samhällsförändringar i norr under första årtusendet e.Kr.
 • Birkarlar och samer
 • Indikationer på tidig odling i nordligaste Sverige
 • Medeltida stockbåtar från Skatamark.
 • Gustaf Hallströms undersökningar i Björsbyn, 1921
 • Identitetsdiskurser och skildringar av förhistorien i Norrland
 • Härdar i Norrbotten som informationskälla om resursutnyttjande
 • Skogens Kulturav i Kvarkenregionen (SKAIK)
 • Nya rön kring användning av boplatsgropar i klapper
 • Kyrkogården och silverhyttan i Silbojokk
 • Labyrinter längs Norrlandskusten
 • Vad analyser av ben kan berätta om människorna i massgravar från Finska kriget.

Norrbottens museums hemsida finns möjlighet att anmäla deltagande till konferensen, välkomna! Antalet platser begränsas av konferenslokalens storlek. Ett mera utförligt program kommer inom kort!

Med önskan om en trevlig helg! Sara Hagström Yamamoto

Lämna ett svar