Bland sandmoln på Björkskatan

Norrbottens museum har under många år samlat in mängder med jordprover från arkeologiska undersökningar. En del av dessa jordprover analyseras inom de olika projekt som grävningarna har utförts inom. Övriga prover lagras i Norrbottens museums samlingar och därmed finns det möjlighet att  analysera deassa prover i framtiden. Problemet är att det handlar om enorma mängder med jordprover vilka tar en hel del plats i museets samlingar. Därför har Norrbottens museums arkeologer beslutat sig för att minska volymen av de insamlade jordproverna.

Sållning av jordprover
Från en del arkeologiska undersökningar finns ett stort antal jordprover i Norrbottens museums samlingar. Dessa kommer gås igenom och subsamplas,  det vill säga att en mindre mängd av jordproven behålls för framtida analyser.

Olof Östlund har hällt ut ett jordprov på ett fyllfat. Delar av jordprovet samlas in i en mindre provpåse och resterande material kommer sedan att sållas  © Norrbottens museum.

Det jordmaterial som inte sparas från varje jordprov sållas (silas) därefter för att se om det eventuellt finns några fynd att ta reda på. Genom att behandla jordproverna på detta sätt så finns det fortfarande möjlighet att göra analyser på det jordmaterial som behålls och samtidigt så minskar volymen av de intagna proverna.

Frida Palmbo sållar jordprover © Norrbottens museum.

Sållningen sker utomhus utanför Norrbottens museums lokaler på Björkskatan. Torkad sand och jord dammar otroligt mycket och det är därför bättre att utföra detta arbete utomhus.

Olof Östlund har hällt i ett jordprov i sållet. Sanden rinner genom sållet och sandmoln uppstår © Norrbottens museum.

De brända benen lyser vitt i sållet. Nyckel utlagd för att ge en uppfattning om benens storlek © Norrbottens museum.

Norrbottens museums arkeologer kommer att arbeta med sållning av jordprover under denna vecka. Därefter kommer sållningsarbetet fortgå vid olika tillfällen under årets fältsäsong, beroende på när tid finns att utföra detta. Om någon är intresserad av att komma och se vad vi gör och hur vi arbetar är det bara att kika förbi oss på Björkskatan!

Vid tangentbordet:

Frida Palmbo

Lämna ett svar