Kulturarvspodden 4: Förspilld kvinnokraft

Detta bildspel kräver JavaScript.

I det fjärde avsnittet av Kulturarvspodden får vi veta allt om upphovet till hemslöjdsrörelsen, hur hemslöjd kom att bli en stridsfråga i kvinnorättsrörelsen och om synen på manlig och kvinnlig slöjd.

Hör etnologen Linnea Persson berätta om allt detta och om vad hemslöjd egentligen är.

Den 22 maj klockan 16:00 öppnar portarna för utställningen Hallå Hemslöjd! Den kommer att visa en mängd föremål ur Norrbottens läns hemslöjdsförenings samling, donerad till Norrbottens museum.

Du kan lyssna på poddavsnittet via detta inlägg men vi finns även på iTunes, gå gärna in och prenumerera på vår podd, då får du automatiskt en påminnelse när nya avsnitt kommer ut.

Ha en fin lyssning om hemslöjdsrörelsen!

Vid mikrofon och tangentbord, Linnea Persson.

Källor:
Osvalds Erik, Sekelskifte, Lund, Historiska Media, 1998.
Hirdman Yvonne & Molin Karl, Modell Sverige, Nordiska museet, 1985.
Norman Hans, Den utsatta familjen; Liv, arbete och samlevnad i olika nordiska miljöer under de senaste tvåhundra åren, Stockholm, LTs förlag, 1983.
Lundahl Gunilla, Den vackra nyttan; Om hemslöjd i Sverige, Södertälje, Gidlunds förlag, 1999.
Knutsson Johan, I >>Hemtrefnadens<< tid; Allmoge, nationalromantik och konstnärligt nyskapande i arkitektur, möbler och inredningar 1890-1930, Stockholm, Nordiska museets förlag, 2010.
Waldén Louise & Svensson Birgitta, Den feminina textilen; makt och mönster, Stockholm, Nordiska museets förlag, 2005.
Blehr Barbro, Kritisk Etnologi, Stockholm, Bokförlaget Prisma, 2001.
Fatburen 1984
Norrbotten 1919; Några hembygdsminnen 1919, Norrbottens Museiförening.
Boken om Sveriges historia, Bokförlaget Forum, 1999.
Artiklar och arkivmaterial om Anna Gustafson och hemslöjden i Norrbotten finns på Arkivcentrum.

Kommentera