Kulturarvspodden 11: Glaciärarkeologi i Sápmi

Glaciärarkeologi är ett växande forskningsfält i flera länder i världen, bland annat i Norge, där man sedan ett antal år tillbaka genomfört regelbundna arkeologiska inventeringar vid glaciärer och snöfläckar. Pilar, med träskaft och musselskal som spetsar, daterade till bronsåldern samt en träsläde daterad till järnålder är bara några av många exempel på fynd som gjorts vid de norska glaciärerna och snöfläckarna.

Glaciärer och snöfläckar förvarar och bevarar organiskt material, men med den globala uppvärmningen smälter dessa bort varvid fynden tinar fram och det organiska materialet bryts snabbt ner. Föremål tillverkade av organiskt material är vanligtvis väldigt sällsynta arkeologiska fynd men kan ge viktig information om det förflutna. I det här fallet om vår förståelse av förhistorien i Sápmi.

Mellan 2021 och 2024 genomför Norrbottens museum arkeologiska inventeringar vid smältande glaciärer och snöfläckar i de norrbottniska fjällen. Programmet är förlagt till och koordineras av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Inventeringarna sker tillsammans med Jamtli, Västerbottens museum, Norrbottens museum, Silvermuseet och Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

I detta avsnitt får du höra Norrbottens museums projektledare Jannica Grimbe samt deltagarna Lars Backman och Åsa Lindgren prata om inventeringarna och de erfarenheter och utmaningar som finns i att bedriva fältarbete i en utmanande miljö.

Foto, film, inspelning och redigering av materialet som visas eller kan lyssnas på har producerats av Norrbottens museums fotograf Rúnar Gudmundsson.

Kortfilm om GLAS – Glaciärarkeologi i Sápmi. Fotograf: Rúnar Gudmundsson. 2023. © Norrbottens museum

Kulturarvspodden 10: En gardin från Kiruna stadshus

Kiruna stadshus invigdes 1963 och  byggnaden ritades av Artur von Schmalensee. Stadshuset var en viktig symbol för Kiruna och mottog år 1964 Salin-priset som Sveriges vackraste offentliga byggnad. År 2001 blev Kiruna stadshus ett byggnadsminne enligt kulturminneslagen för att skydda och bevara byggnaden för framtiden men skyddes kom att hävas i och med stadsomvandlingen i Kiruna. På grund av gruvverksamheten behöver stora delar av stadsbebyggelsen i Kiruna rivas eller flyttas. Kiruna stadshus var då en av byggnaderna som kom att rivas.

I inslaget pratar Ida Mattsson från Norrbottens museum med Eva Marie Svensson om en gardin från det gamla stadshuset i Kiruna som revs 2019. Inför rivningen dokumenterade Norrbottens museum Kiruna stadshus och samlade in föremål från stadshuset och gardinen är en del av det förvärvet. Gardinen är en av originalgardinerna från kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset som är designad av Barbro Nilsson och vävd på Märta Måås-Fjetterströms väveri i Båstad.

De kommande avsnitten av Kulturarvspodden kommer att ha ett lite annorlunda format jämfört med tidigare avsnitt eftersom de kommer att vara samproducerade med Norrbottens taltidning. Avsnitten kommer att ha sin utgångspunkt i föremål ur Norrbottens museums samlingar.

Inslaget har producerats av och sändes först i Norrbottens taltidning Insyn (www.norrbottenstaltidning.se), som är en taltidning för personer med nedsatt syn och ges ut av Region Norrbotten.

Vid tangentbordet, Nils Harnesk.

Litteratur:
Länk till Märta Måås-Fjetterströms hemsida — Märta Måås-Fjetterström (mmf.se)

Norrbottens museum, rapporter från dokumentationen av Kiruna stadshus:
Björklund, Jennie, Gezelius, Lars & Nyblom, Sophie (2017). Kiruna stadshus Del 1 Slutrapport från dokumentation av Kiruna stadshus, Tätörten 3, Kiruna kommun. Luleå: Norrbottens museum

Björklund, Jennie & Gezelius, Lars (2017). Kiruna stadshus Del 2 Byggnadsinventering av Kiruna stadshus, Tätörten 3, Kiruna kommun. Luleå: Norrbottens museum

Gradin, Eva (2012). Kiruna stadshus: fotografisk inventering. [Luleå]: Norrbottens museum