Brandfors magasin i Luleå stad

Nyårsklockorna har ringt för 2023 och jag vill börja med att önska er alla en god fortsättning på det nya året!

Veckans inlägg – tillika årets första – kommer handla om en byggnad i Luleå stad som många nog har passerat och förundrats över, nämligen Brandfors magasin på Stationsgatan. Nästintill gömd bland modern bebyggelse står den äldre magasinsbyggnaden och vittnar om svunna tider. Brandfors magasin färdigställdes år 1902 och utgör, med en ålder på lite mer än 120 år, en av Luleå stads få äldre bevarade byggnader.

Brandfors magasin i december 2022. Södra fasaden mot stationsgatan. Foto: Kristin Lång © Norrbottens museum.

Brandfors magasin uppfördes för att fungera som lagerlokal till Aktiebolaget Carl Brandfors Järn- & Maskinaffär. Butikslokalen var placerad vid Rådhustorget i nära anslutning till magasinet. Bolagets grundare hette, föga förvånande, Carl Brandfors och startade järnhandel omkring 1880.

Brandfors var en företagsam och framgångsrik affärsman och kom utöver att driva järn- och maskinaffär även att äga ett flertal fastigheter, sitta i stadsfullmäktige och vara involverad i olika företag i staden. Det sägs dessutom att Brandfors ska ha varit den förste i Luleå att köpa en bil och att han hade sällskapsdjur av ett mer ovanligt slag, nämligen två ”tama” ungbjörnar som han gick runt med i band. Ytterligare kuriosa om Brandfors är att Brandforsgatan på Notviken har uppkallats efter honom.

Carl Brandfors (1859-1903), grundare av AB Carl Brandfors järn- och maskinaffär. Källa: Arkivcentrum Norrbotten, A1191/”Gamla bilder_Luleå”

Carl Brandfors (t.v.) med sina två björnar. Källa: © Norrbottens museums bildarkiv, acc nr: 1990:312.

I Carl Brandfors järn- och maskinaffär fanns ett stort utbud av produkter att välja mellan. Allt från husgeråd, sportartiklar, plåt och nubb till sprängämnen och plogar ingick i sortimentet och kunde inhandlas från butiken. I det intilliggande magasinet förvarades järnhandelns lager och för att underlätta förflyttningar av varor försågs magasinet redan från start med en handdragen varuhiss. I vissa källor omnämns magasinet dessutom som den första byggnaden i Luleå att få en elektrisk varuhiss, men om detta stämmer har jag dock inte lyckats bekräfta.

AB Carl Brandfors Järn- & maskinaffär vid Rådhustorget. Affärsbyggnaden uppfördes troligtvis under 1800-talets första hälft och kom att bli verksamhetens första affärslokal. Källa: Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv.

Interiören i AB Carl Brandfors järn- och maskinaffär vid Rådhustorget. Källa: Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv.

Magasinsbyggnaden har spritputsade fasader försedda med svarta ankarslut och kontrasterande röda tegelpartier som utsmyckning. Enstaka takkupor, även kallade lukarner, förekommer på byggnadens fasader och taket utgörs av ett pulpettak. Ovanpå den västra fasadens takkupa syns en vindflöjel med initialerna ”CB” som står för just Carl Brandfors. Även den södra fasaden signalerar om byggnadens ursprung och har en skylt med texten ”Carl Brandfors”.

Brandfors magasin i december 2022. Västra fasaden. Foto: Kristin Lång © Norrbottens museum.

Brandfors magasin har uppförts i nationalromantisk stil och är – för att vara en magasinsbyggnad – mycket påkostad, både vad gäller utsmyckningar och material. Det bekräftar den status och framgång som Brandfors järn- och maskinaffär hade vid tiden för byggnadens tillkomst. Sedvanlig var nämligen att uppföra enklare typer av magasinsbyggnader, som regel i trä.

Till höger i bild har vi “Carl Brandfors jearnkramhandel” som verksamheten hette under en period. Till vänster om butikslokalen syns magasinet. Bilden är tagen från Rådhustorget och visar magasinets norra fasad, vid denna tid försedd med skyltar med texten “Carl Brandfors JERN & MASKINAFFÄR”.
Källa: Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv.

Järnhandlaren Carl Brandfors avled redan år 1903, det vill säga enbart en kort tid efter att magasinet hade uppförts. Efter Brandfors kom olika ägare att driva AB Carl Brandfors järn- och maskinaffär fram till år 1980 när verksamheten lades ner. Det blev slutet på en era och efter omkring 100 år försvann sålunda AB Carl Brandfors järn – och maskinaffär från Luleå.

Vad gäller magasinsbyggnaden kom denna under 1990-talet att byggas om till bostadshus med lägenheter. Byggnadens exteriöra uttryck och karaktär bevarades dock till stor del i samband med ombyggnationen. Idag utgör byggnaden det tydligaste spåret från Carl Brandfors forna järnhandel, en verksamhet som har varit framträdande i Luleå stads historia och som många troligtvis minns än idag. Byggnaden står kvar på sin ursprungliga plats och kan fortsätta att väcka beundran och nyfikenhet hos förbipasserande – inte enbart på grund av sitt särskiljande yttre utan också till följd av texten på fasaden som bär vidare minnet om grosshandlaren Carl Brandfors och hans järnhandel i Luleå.

Vid skrivbordet den här veckan,

Kristin Lång

Referenser

Bahri, Kristin. ”Brandfors stänger efter över 100 år… En epok är slut”, Norrbottens-Kuriren, 11 februari, 1981.

Bergsten, Jan. ”Brandforsmagasinet – en ”pärla”, Norrländska Socialdemokraten, 27 november, 1993. 

Engström, Therese. U.å. Arkitektur i Luleå. Tillgänglig: Arkitektur sammanställning.pdf (lulea.se) [Hämtad 2022-12-29].

Jonasson, Thomas.”Luleås äldsta företag i graven. Konkurs för Brandfors”, Norrbottens-Kuriren, 28 november, 1980.

Lundgren, Peter. ”Brandforsmagasinet blir bostadshus”, Norrländska Socialdemokraten, 27 november, 1991.

Okänd författare. ”Gammalt Luleåhus försvinner”, Norrbottens-Kuriren, 20 juni, 1963.

Olovsson, Ronny. ”En äkta järnhandel, Norrländska Socialdemokraten, 12 augusti, 1992.

Wikström, Sonia. ”Luleås äldsta företag inställer betalningarna”, Norrländska Socialdemokraten, 7 november, 1980.

Samtliga tidningsartiklar finns tillgängliga på Arkivcentrum Norrbotten på Björkskatan i Luleå.

4 svar på ”Brandfors magasin i Luleå stad

  1. Hej intressant inlägg! Jag har också sett att Carl Brandfors är begravd på Stadsvikens kyrkogård. Det är en av de finare gravplatserna med en fyrkantig gravsten och ett staket med fint snidade järnkedjor. Det verkar dock som att den återgått till kyrkogårdsförvaltningen så jag hoppas den inte tas bort.

Lämna ett svar