Bergnäsbron, 64 år i tjänst

Broar är inte enbart vägar över vatten. De vittnar om något mycket större än så; hur människor har färdats, vilka platser man ansett vara viktiga. De är ett testamente för människors ambitioner och kunskap. De är symboler för gemenskap och kommunikation. De är historiska dokument, som dessutom ofta är otroligt vackra. Veckans blogginlägg ska handla om den stora bjässen, tillika en personlig favorit, i Luleå – Bergnäsbron.

2007003300001

Den segelfria höjden på 7,3 meter hade varit mycket begränsande för båttrafiken ifall klaffarna inte kunde fällas upp. På bilden fälls de upp i samband med invigningen av bron. © Luleå kommuns bildarkiv. Fotograf: Carl Rydberg. Bildnummer: 2007003300001. 1954-07-06.

De flesta lulebor känner nog till arbetet som just nu pågår på Bergnäsbron, eller om du hellre kallar den Väg 616 eller Bro BD12. Under tre veckors tid ska de utslitna, övre delarna av klaffarna bytas ut, och stål kommer att ersätta det tidigare materialet aluminium. Även högre räcken ska sättas på klaffdelen mellan gång- och cykelbanan och vägbanan. Drabbas av arbetet görs framför allt de som kör motortrafik på bron och de båtar som inte klarar den segelfria höjden på 7,3 meter.

1995016004142

Det är inte första gången Bergnäsbron underhålls. År 1962 åtog sig Emil Danielsson (Östersund), Åke Ekblom (Luleå), Sven Bergvall (Östersund), Bo Westin (Luleå) och Olav Karlsson (Boden) att måla om Bergnäsbron för 25 000 kronor, cirka 364 000 kronor i dagens penningvärde. © Luleå kommuns bildarkiv. Fotograf: Okänd. Bildnummer: 1995016004142. 1962-08-30.

Efter en decennier lång planerings- och byggtid kunde Bergnäsbron sommaren år 1954 äntligen invigas. Prins Bertil fick klippa invigningssnöret vid den stora folkfest invigningen var. Reaplan och regementsmusik lade en ljudmatta till folkets sorl.

2007003300012

Efter invigningen tar Prins Bertil en promenad över bron i sällskap med bland annat landshövdingskan Gertrud Thunborg, vägminister Hjalmar Nilson, landhövding Folke Thunborg och generaldirektören vid Väg- och vattenbyggnadsverket K G Hjort. © Luleå kommuns bildarkiv. Fotograf: Carl Rydberg. Bildnummer: 2007003300012. 1954-07-06.

Närmare 20 000 personer deltog vid invigningsceremonin. Att så många deltog vid folkfesten var väl föga förvånande, då transport mellan Bergnäset och centrala Luleå gjordes betydligt enklare. Invigningens framgång kan kanske också förklaras med det strålande väder som infann sig på invigningsdagen den 6 juli 1954.

1996006400023

Folkfest på Bergnäsbron. Det är vackert väder och stämningen är god. © Luleå kommuns bildarkiv. Fotograf: Okänd. Bildnummer: 1996006400023. 1954-07-06.

Sedan 1880-talet har sträckan utgjorts av färjetrafik, och sedan 1941 kunde man också ta Gäddviksbron. Ångbåtarnas linjetrafik var omfattande i Luleå innan bilen tog över. Bilen kunde emellertid inte helt ersätta båtarna sommartid, då isvägarna inte fanns.

2007004800003

Från 1880-talet trafikerades sträckan mellan Bergnäset och centrum av färjetrafik. På 1950-talet gick färjan vid namn Trafik. © Luleå kommuns bildarkiv. Fotograf: Leif Schröder. Bildnummer: 2007004800003. 1954.

Med sina 896,5 meter var bron vid sitt uppförande Sveriges näst längsta bro efter Götaälvbron från 1939. I Norrbotten är Bergnäsbron fortfarande längst, men har glidit ner på plats 26 bland Sveriges längsta broar.

2012000900002

Nyinvigda Bergnäsbron trafikeras av en fotgängare, en buss och en bil. © Luleå kommuns bildarkiv. Fotograf: Rune Espling. Bildnummer: 2012000900002. 1954.

Ingenjörerna på Monberg & Thorsen AB och konstruktörerna på AB Motala verkstad lyckades tillsammans uppföra Bergnäsbron, med sina 18 spann varav sex sidospann konstruerade som kontinuerliga plåtbalkspann, ett öppningsbart klaffspann och sju bågspann med svetsade bågar. De svåra grundläggningsförhållandena innebar att de mellersta stöden fick utgöras av förtillverkade kassuner.

2008001600034

Vintervädret till trots väljer folk att gå ner till stranden och se på när klaffarna sätts på plats. © Luleå kommuns bildarkiv. Fotograf: Arvid Moberg. Bildnummer: 2008001600034. 1950-talets början.

För den som vill se mer av Bergnäsbron rekommenderas starkt Luleå kommuns bildarkiv som ni kan hitta på länken nedan.
http://bildinternet.lulea.se/Default.aspx

Det går givetvis att slå igång filmerna Grabben i graven bredvid, Populärmusik från Vittula eller Vildängel om ni hellre vill se bron gestaltas i populärkultur. Även i polisserien Höök syns Bergnäsbron.

Höök

Bergnäsbron syns gärna i film och tv. Kanske för att den är så viktig, kanske för att den är så vacker. Här syns bron i en liten sekvens från kriminalserien Höök i sitt första avsnitt. Bild: Klippt från Höök. Säsong 1, avsnitt 1.

Vid skrivbordet,
Byggnadsantikvarie Marcus Bengtsson

Fönsterrenovering, ett smart val

fönsterrenov

I tider då miljömässiga och hållbara lösningar är högaktuella blir fönsterrenoveringen en viktig del i omställningen till ett hållbart och resurssnålt samhälle. Plastfönster, aluminiumfönster eller träfönster, det är en fråga som kan stötas och blötas i all oändlighet. Att renovera sina gamla träfönster ses ofta som bakåtsträvande och de nya moderna fönstren lyfts fram som underhållsfria. Tyvärr finns det sällan något som heter underhållsfritt. Begreppet kan ses som svaret på framtida bekymmer, men är i fönsterkretsar tvärtom förknippat med slit och släng. När plasten i fönsterbågarna blir spröd, eller då fönsterglaset spruckit finns det ingen chans att byta ut de trasiga delarna. De går helt enkelt inte att underhålla på ett miljömässigt sätt. Istället slängs de och nya underhållsfria fönster monteras in. Med träfönster är läget ett helt annat. Här går det att ersätta både mindre och större trädelar i konstruktionen samt byta ut trasiga och spruckna glas.

527_2 nedre hö hörn

Att ersätta spruckna och fuktangripna trädelar med friskt och tätvuxet virke förlänger fönstrets livslängd många år. Foto: Erica Duvensjö

Att det grå träet tittar fram bakom den gamla linoljefärgens för länge sedan skyddande yta är sällan ett problem. Många gånger ser läget värre ut än vad det egentligen är. För att få en uppfattning om hur trädelarna mår går det alltid att trycka ner en knivspets i träet. Om det tar emot och känns hårt har det ofta många år kvar innan det behöver ersättas.

IMG_2606

En vanlig syn på många äldre fönsterbågar, men det ser ofta värre ut än vad det är. Under den spruckna färgen kan träet vara friskt och hålla många år. Foto: Erica Duvensjö

Genom användning att traditionella material såsom linoljekitt, linolja och linoljefärg blir de gamla fönstren lätta att underhålla för de generationer som tar vid. Vill man energieffektivisera bågarna går det alldeles utmärkt att byta ut fönsterglasen i den yttre eller inre fönsterbågen till energiglas. Genom fönsterrenovering bevaras husets ursprungliga karaktär och charm, rörelserna i de gamla glasen bidrar till en hemtrevlig känsla i huset och kulturarvet bevaras.

fredag

Karaktären och charmen bevaras vid fönsterrenovering. Foto: Erica Duvensjö 

Att fönster är huset ögon märks inte minst om de gamla spröjsade och smäckra fönstren ersätts med klumpiga sprutlackerade aluminiumfönster som begränsar ljusinsläppet. I värsta fall kan bytet även försämra inomhusklimatet om huset har ett självdragssystem. Fönstren blir helt enkelt för täta för husets konstruktion. Det kan dessutom ta lång tid innan fönsterbytet blir ekonomiskt försvarbart.

IMG_0692

Norrbottensgårdens krysspostfönster har fått ge vika för 50-talets spröjslösa fönsterbågar vilka inte passar in i  byggnadens karaktär. Foto: Erica Duvensjö

 

Ta därför hand om dina gamla fönster istället för att byta ut dem till fönster i material som kan vara svåra att underhålla. Om fönstren är i så dåligt skick att de inte går att renovera, ersätt dem med mått och karaktär likt de gamla fönstren, då blir resultatet som allra bäst.

Fönster blå

Glöm inte bort de små detaljerna! Även de är kulturbärare och en riktigt fin trivselhöjare. Foto: Erica Duvensjö

DSCN6914

På många äldre gårdar finns ett s.k överljus monterat över ytterdörren. Även det är en karaktärshöjare. Foto: Erica Duvensjö

För att uppmärksamma vikten av fönsterrenovering anordnas den 30 maj varje år en dag med föreläsningar, förevisningar och prova-på-kurser runt om i hela landet.  Självklart finns också många böcker i ämnet med handfasta tips och råd om fönsterrenovering för den som gärna förkovrar sig resten av året.
Så, ta väl hand om dina fönster, det är de värda!

hägnan

Fönstret är husets ögon och själ, så ta väl hand om dem – det lönar sig i längden. Foto: Erica Duvensjö

 

Vid tangentbordet:

Erica Duvensjö