Återigen dags för fältarbete!

Norrbottens museums arkeologer har arbetat inomhus i några veckor med bland annat rapportskrivningar och förberedelser av nya projekt. Till veckan drar samtliga arkeologer återigen ut i fält: Åsa Lindgren och Carina Bennerhag har i veckan påbörjat arbetet med att granska inkomna tips från allmänheten. De planerar att fortsätta med tipsgranskningen i några veckor. Olof Östlund och Nils Harnesk kommer att arbeta 2 veckor i Gammelstad med schaktkontroller i samband med Luleå Energis fjärrvärmedragningar inom fornlämningsområdet. Nils har lovat att blogga mer om Gammelstadsjobbet under nästa vecka. Undertecknad kommer att tillsammans med Lars Backman åka till nordligare breddgrader under några veckor.

Några veckor i Malmfälten
På måndag börjas totalt 5 veckors fältarbete i området kring Kiruna. Det är 3 olika arbeten som ska utföras och som kommer engagera ett flertal arkeologer. Förutom undertecknad och Lars Backman, som är projektledare för samtliga arbeten, kommer Olof Östlund och Nils Harnesk att ansluta när deras arbete i Gammelstad är över. Per Lundmark som arbetat med oss i samband med den arkeologiska utredningen i Kallak med anledning av Beowulf Minings gruvetableringsplaner kommer tillsammans med Pernilla Pettersson att delta i arbetet. Pernilla har arbetat åt Norrbottens museum under fältsäsongen 2007 när lokal 7 längs med Haparandabanan undersöktes och är varmt välkommen tillbaka!

Undersökning av härdar i Svappavaara
Nästa vecka påbörjas en arkeologisk slutundersökning av 2 härdar i Svappavaara. Härdarna ligger i vägen för Northland Resources planer på att bygga en ny omlastningscentral för malm i området. Länsstyrelsen i Norrbottens län har därmed beslutat att härdarna först ska undersökas innan exploateringen kan äga rum. I somras utförde Norrbottens museum en utredning i området och då påträffades dessa härdar. Undersökningen ska försöka svara på hur gamla härdarna är, under vilken tid på året de har använts och förhoppningen är att hitta benmaterial i eldstäderna som ska kunna berätta något om vad människorna som anlagt eldstaden har levt av.

Arkeologisk utredning kring berget Mertainen
LKAB planerar att återuppta gruvverksamhet kring berget Mertainen utanför Kiruna. Idag finns två härdar inom exploateringsområdet och den arkeologiska utredningen syftar till att ta reda på om fler fornlämningar kan komma att beröras av LKAB:s planerade gruvverksamhet. I anslutning till utredningsområdet finns fler fornlämningar registrerade och omkring 18 km sydöst om vårt område finns det rikligt med gruvlämningar från 1600-tal och framåt.

Arkeologisk besiktning kring Rakkurijärvi
Norrbottens museums tredje uppdrag i Malmfälten är en arkeologisk fältstudie/besiktning kring sjön Rakkurijärvi strax sydväst om Kiruna. Detta arbete utförs med anledning av att Kiruna Iron AB genomför malmprospekteringar i området. Norrbottens museum har under 2005-2006 utfört stora arkeologiska utredningar kring Kiruna, varvid ett flertal härdar, kulturmärkta träd och lämningar efter gruvprospektering påträffades inom Golder Associates prospekteringsområde.

Hösten har anlänt och vi hoppas på härligt klart höstväder och färgrika vyer kring Kiruna. Förhoppningsvis slipper vi ösande regn och snöfall… Oavsett väder så ser vi fram emot att återigen klafsa över ett antal myrar, göra upp en och annan lunchbrasa och naturligtvis hitta några fina fornlämningar!

Vid tangentbordet denna fredagseftermiddag:
Frida Palmbo

Lämna ett svar