Arkeologiska rapporter och publikationer på Norrbottens museums hemsida.

Sedan januari 2016 har jag börjat ta över ansvaret för arkeologisidorna på Norrbottens museums hemsida. Min kollega och museets informatör Ing-Mari Sennström planerar att gå i pension, och hon lämnar nu över en del ansvar till mig att göra om sidorna och fylla dem med mera innehåll. Den första utmaningen; att lära sig hur dataprogrammet som man skapar hemsidan med, har gått över förväntan lätt. En märklig känsla att jobba med ett dataprogram som faktiskt verkar fungera klanderfritt. Det är någonting skumt med det hela…

Arbetet med hemsidan får jag försöka klämma in mellan mina andra arbetsuppgifter i schemat. Fältarbete, rapportskrivning och föreläsningar tar sin tid av arbetsåret och har första prioritetet. Men hemsidan är ett sätt att föra ut resultaten från våra utredningar och undersökningar. Detta är nog så viktigt eftersom spridningen av kunskap dels skapar förståelse för arkeologi och dels skyddar fornlämningar.

Huvudfokus de senaste veckorna har varit att försöka publicera så många av våra skrifter som möjligt på hemsidan. Arkeologerna på Norrbottens museum har genom åren skrivit väldigt många arkeologiska rapporter. Det blir så eftersom varje fältarbete normalt innebär att en rapport ska skrivas. Vi har också publicerat ett antal artiklar som borde göras mer lättillgängliga.

En bild som visar hur en av sidorna på vår hemsida ser ut.

En bild som visar hur en av sidorna på vår hemsida ser ut.

Så, här är några länkar till vår hemsida.

Publicerade artiklar:

Länk till publicerade artiklar

Från och med 2014 ska alla rapporter över arkeologiska uppdrag beslutade av Länsstyrelsen publiceras i Samla (Riksantikvarieämbetets öppna arkiv). Efter att rapporten är klar och godkänd ska vi numera enligt direktiven från Länsstyrelsen på vår hemsida länka till de rapporter som vi skrivit, när de publicerats på Samla. Rapporterna är klickbara och möjliga att hämta hem att läsa som PDF-filer.

Arkeologiska rapporter:

Länk till arkeologiska rapporter publicerade av Norrbottens Museum

Rapporter från tidigare år vill vi också lägga upp på vår hemsida. De är dock lagrade på vårt eget nätverk. Även dessa är möjliga att öppna och läsa som PDF-filer.

Länk till arkeologiska rapporter från Norrbottens museum som inte finns att hitta i Samla.

I nuläget är åren 2010-2014 kompletta när det gäller arkeologiska rapporter. 2015 är i det närmaste färdig, det är bara några enstaka rapporter som inte publicerats i Samla ännu, (i väntan på fornlämningsnummer på upptäckta lämningar t.ex.).

Hittills har det varit ganska lätta rapporter att lägga ut på hemsidan, men ju äldre de är desto mindre digitaliserade är de. För sådana som är från 2009 och äldre räknar jag med att det måste skannas en hel del från pappersorginalen. I museets arkiv finns alla rapporter som skrivits här på Norrbottens museum även i pappersversion. Det finns också rapporter att läsa i museets bibliotek. Med det sagt, så vill jag göra klart att det kommer att läggas ut fler rapporter från tidigare år, men det kommer att ta sin tid att göra dem digitala. Men det sker så sakteliga.

Norrbottens museums bibliotek finns i anslutning till Arkivcentrum Norrbottens lokaler på Höstvägen 7 i Luleå. ©Norrbottens museum. Foto Olof Östlund

Norrbottens museums bibliotek finns i anslutning till Arkivcentrum Norrbottens lokaler på Höstvägen 7 i Luleå. ©Norrbottens museum. Foto Olof Östlund

Avslutningsvis skulle det kanske vara på sin plats med rekommendationer på vad som är mest läsvärt av det som hittills lagts ut på hemsidan, men det är så många rapporter och artiklar som är bra och intressanta. Det är svårt att välja ut någon speciell.

Titta in och sök själv efter rapporter på platser du kanske har hört talas om: De tidigmesolitiska boplatserna i Aareavaara och Kangos, järnåldersboplatserna vid Haparandabanan, järnhanteringen vid Järnbacken, utredningarna i Markbygden, undersökningarna i Gammelstad och Öjebyn…

Vid tangentbordet denna dag
Olof Östlund

Ännu ett händelserikt år!

Jag har haft den äran att både få inleda och avsluta år 2014 här på Norrbottens museums kulturmiljöblogg. Årets första blogginlägg blev en liten återblick över det gångna året 2013. 2013 var ett händelserikt år, men jag skulle vilja påstå att 2014 varit minst lika händelserikt! Dessutom så ser 2015 ut att bli ett lovande arkeologiskt år…

Bilden av en arkeolog
Det arbete som vi arkeologer oftast förknippas med är den tid på året när vi vistas ute i skogen och på myrarna runt om i Norrbotten. Ofta får vi frågan ”Vad jobbar ni med på vintern då?”. De flesta verkar ha en bild av att en arkeolog bara arbetar utomhus, i strålande sol, iförd en hatt i stil med Indiana Jones (och ja, det händer att vi även får frågan var vi har oxpiskan) och sitter och penslar fram ett dinosaurieskelett. Den bilden stämmer inte särskilt bra. Ja, vi arbetar utomhus – men både i ur och skur och endast den del av året då det är barmark – mörkret och tjälen gör att resterande del av året innebär arbete inne på museet. När vi inte är ute i fält arbetar vi med exempelvis rapportskrivningar, kvalitetsförbättringar, arkeologiska fynd, skolprogram, artikelskrivande, utställningsarbete och föreläsningar. I regel har vi såklart någon form av huvudbonad på oss när vi är ute i fält, men den kan lika gärna utgöras av en keps som av en hatt. Oxpiskor använder vi oss inte alls av, bara så ni vet. Vi gräver inte heller fram dinosaurieben (vi är arkeologer, inte paleontologer). Penslar kan vi använda oss av ibland, om vi behöver putsa fram exempelvis stenar i samband med en arkeologisk utgrävning. Vi använder dock spade, skärslev och även grävmaskin betydligt oftare.

Olof Östlund arbetar invid grävmaskin vid de arkeologiska förundersökningarna längs med väg 555, Sikfors-Älvsbyn. Foto. Sara Hagström Yamamoto © Norrbottens museum

Olof Östlund arbetar invid grävmaskin vid de arkeologiska förundersökningarna längs med väg 555, Sikfors-Älvsbyn. Foto. Sara Hagström Yamamoto © Norrbottens museum

En ovanlig fältsäsong
I regel så brukar våra fältsäsonger här på Norrbottens museum mestadels bestå av arkeologiska utredningar som innebär att vi letar efter fornlämningar och kulturlämningar i något område som ska exploateras. Det kan vara inför att en gruva eller en vindkraftspark som ska anläggas eller en ny väg som ska byggas. I år har vi däremot haft väldigt få utredningar. Istället har vi haft flera arkeologiska undersökningar, alltså utgrävningar! Roligt och spännande såklart! Undertecknad har tillsammans med Carina Bennerhag, Olof Östlund och Åsa Lindgren i början av sommaren undersökt ett flertal boplatser från ca 3000 f.Kr. längs med väg 555, mellan Sikfors och Älvsbyn. Även Nils Harnesk och Sara Hagström Yamamoto hoppade in några enstaka dagar då vi var i behov av extra personal.

Parallellt så arbetade Lars Backman och Nils Harnesk med en arkeologisk undersökning i Kopparnäs i anslutning till medeltida gårdstomter. Åsa Lindgren och Olof Östlund undersökte en härd längs med Kvikkjokksvägen under några av sommarens varmaste dagar. Carina Bennerhag, Olof Östlund, Lars Backman och undertecknad har under hösten undersökt boplatsgropar i klapper på Öberget i Måttsund. Rapporten för denna grävning kommer skrivas först nästa år, då vi fortfarande väntar på analysresultat av de jordprover som samlades in ur boplatsgroparna.

Olof Östlund i en av boplatsgroparna på Öberget . Foto: Frida Palmbo © Norrbottens museum

Olof Östlund i en av boplatsgroparna på Öberget . Foto: Frida Palmbo © Norrbottens museum

En mer ovanlig undersökning genomförde Carina Bennerhag och undertecknad av en tjärdal vid Mäntykero väster om Pajala. Tjärdalar tillhör inte de lämningar som vi vanligtvis undersöker arkeologiskt, så det var en ny erfarenhet för oss båda!

Det har varit roligt att få arbeta med så olika typer av fornlämningar under året. Såklart har vi även hunnit med att leta en och annan fornlämning också, dels i en arkeologisk utredning i Masugnsbyn och vid en översiktlig inventering i Nautanen. En hel del andra arbeten är genomförda utöver de som nämnts här, varav mycket går att läsa här på bloggen!

Åsa Lindgren vid kojlämning i Nautanen. Foto: Lars Backman © Norrbottens museum

Åsa Lindgren vid kojlämning i Nautanen. Foto: Lars Backman © Norrbottens museum

Inte bara grävande arkeologer
Vi har även hunnit med en hel del annat under 2014. Ett antal tips om fornlämningar som inkommit från allmänheten har granskats och flera fornlämningar har märkts ut inför avverkning, en tjänst som Norrbottens museum erbjuder skogsägarna. Om fornlämningar är svåra att hitta igen innan avverkning så åker någon av oss arkeologer från Norrbottens museum och märker ut dessa kostnadsfritt, för att undvika att fornlämningarna tar skada av skogsbruket.

Norrbottens museums utförda arkeologiska uppdrag samt avverkningsanmälningar och tipsgranskningar under 2014 ©Lantmäteriet Medgivande i2014/00695.

Norrbottens museums utförda arkeologiska uppdrag samt avverkningsanmälningar och tipsgranskningar under 2014 ©Lantmäteriet Medgivande i2014/00695.

Under 2014 har vi även arbetat en hel del med publik verksamhet av olika slag, dels genom skolprogram, där eleverna har fått prova på att vara arkeologer. Utöver en liten dramatisering av stenåldern i Norrbotten så har barnen fått gräva fram fynd i sandsäckar. Barnen har sedan försökt tolka och gissa vad fynden har använts till. Föreläsningar har hållits i olika sammanhang, artiklar har skrivits och Arkeologidagen anordnades sista söndagen i augusti då vi berättade mer om de arkeologiska undersökningarna av stenåldersboplatserna mellan Sikfors och Älvsbyn. Sedan vi kom tillbaka in på kontoret i höst så har vi framförallt arbetat med rapportskrivningar av alla de arkeologiska arbeten vi utfört under sommaren. Flera rapporter är precis godkända av Länsstyrelsen så vi har haft fullt upp med att skriva ut och distribuera rapporter nu innan vi går på en efterlängtad julledighet!

Vad händer under 2015?
Snart inleder vi ett nytt år här på Norrbottens museum. För flera personer kommer den blivande Norrbottensutställningen kräva en hel del arbetstid. Ett spännande arbete med att ta fram en kulturhistorisk basutställning, något som med all säkerhet kommer att berättas mer om här på Kulturmiljöbloggen under kommande år. Olof Östlund kommer vara vår arkeologrepresentant i utställningsarbetet och vår etnologkollega Sophie Nyblom kommer att bidra med sin etnologkompetens.

Nu under hösten har avdelningen skrivit en rad projektansökningar där vi hoppas på att få medel från Kulturmiljövårdsanslaget. Vår förhoppning är att vi kan få pengar till flera olika projekt, så vi väntar med spänning på beslutet som troligtvis kommer i slutet av januari. Får vi medel till något projekt så kommer vi självklart att berätta mer om detta här på bloggen. Jag kan dock säga så mycket som att det ser ut som att 2015 blir ett nytt spännande och händelserikt arkeologiår! Som det ser ut blir det även fortsatta undersökningar längs med väg 555, mellan Sikfors och Älvsbyn under nästa års fältsäsong. Följ oss här på bloggen även under 2015 så får du veta mer!

Julkort från Norrbottens museum. Fotograf: Kjell Öberg © Norrbottens museum

Julkort från Norrbottens museum. Fotograf: Kjell Öberg © Norrbottens museum

God Jul och Gott Nytt År från oss alla på Avdelningen Kulturmiljö på Norrbottens museum!

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo