Landstingets konst har nya lokaler

Landstingets konst har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Björkskatan, i samma hus som Norrbottens museum har sina föremålssamlingar, arkiv och bibliotek och bildarkiv.
Här är nu förråd och ramverkstad, samt rymliga utrymmen att visa konst i.

Flytten är ett lyft både för arbetsmiljön och för hanteringen av konsten. I det förra förrådet stod målningar och grafik staplade i hyllor, och varje gång någon ville se på konsten blev det att plocka fram bild för bild med risk för slitage – både på kropp och konst – som följd. Nu hänger konsten på utdragbara skärmar istället, vilket medför att det är mycket smidigare och mer överblickbart. Här finns också en lång korridor där det går att visa konst, till exempel om vårdpersonal vill prova hur konsten kommer fungera i deras egna korridorer.

Korridor

I anslutning till förråd och verkstad finns en lång korridor. Här går det att visa konst i en miljö som liknar den i vården. Vårdpersonal kan skapa sig en uppfattning om hur konsten kommer fungera om den skulle placeras på deras egen arbetsplats.

Förråd

I det nya förrådet hänger konsten på utdragbara gallerskärmar. Slitaget på konsten minskar och överblicken blir bättre.

Ett mål är förstås att inte ha någon landstingskonst i förråd. Poängen är ju att den skall vara placerad i vårdmiljöerna. Det är dock ofrånkomligt att viss konst ändå hamnar i förrådet då verksamheter lämnar tillbaka konst på grund av olika anledningar. Det kan till exempel vara att de inte tycker konsten fungerar i deras lokaler längre eller att ram eller glas har gått sönder. Då hamnar den i förrådet för omramning eller i väntan på att någon annan verksamhet kanske vill ha konsten istället. Den nyinköpta konsten gör också alltid en mellanlandning i verkstaden/förrådet innan den placeras ut.

För närvarande är det ganska mycket konst i förrådet, speciellt grafik. Det är bilder som har blivit kvar mest på grund av att inramningen varit sliten och ”gammaldags”.
En viktig sak i det sammanhanget är den vårdande aspekten då mycket av den äldre grafiken inte har syrafri passepartout till exempel. Det gör att den måste monteras om till syrafritt för att inte förstöras med tiden. Vi har under våren plockat ur den mesta grafiken i förrådet ur sin äldre montering för att ge den en ny inramning. Samtidigt som vi gjort det har bilderna också fotograferats för konstregistret.

Verkstaden i de nya lokalerna har maskiner och verktyg för inramning av olika bilder. Här finns kapsåg, ramklipp, stiftmaskin och passepartoutskärare. Inga avancerade maskiner, men de fungerar bra för ändamålet. Maria Wiggefors arbetar halva tiden i ramverkstaden och halva tiden som utställningstekniker på Norrbottens museum.

Verkstaden

I den nya ljusa och rymliga verkstaden finns de nödvändigaste maskinerna och verktygen för inramning av olika bilder.

Vid tangentbordet denna vecka:
Henrik Ygge, Antikvarie på Norrbottens museum och ansvarig för landstingets konstsamling

Lämna ett svar