Flammar norrskenet och blinkar stjärnorna – Lihpuhi guovsagisá ja jillali náste

Andrea Barghi Goaskim tolkar Mikael Piraks berättelser

Flammar norrskenet och blinkar stjärnornaLihpuhi guovsagisá ja jillali náste

Från den 10 oktober till 6 november visas utställningen Flammar norrskenet och blinkar stjärnornaLihpuhi guovsagisá ja jillali náste på Gällivare museum. Denna är resultatet av ett spännande och fruktbart samarbete mellan den italienske fotografen Andrea Barghi Goaskim och den samiske konstnären och författaren Mikael Pirak. Han har skrivit en bok med samiska sagor för barn på lulesamiska och svenska. Andrea Barghi Goaskim visar en samling visionära fotografier som tolkar och ackompanjerar boken. Tillsammans stärker de varandra och speglar Sápmis själ. Deras samling av bilder och berättelser kan liknas vid en spännande teaterpjäs i ett vildmarksscenario.

Andrea Barghi Goaskim och den samiske konstnären och författaren Mikael Pirak.

Mikael Piraks bok omfattar hundrafemtio års berättande och återskapar den generationslinje och tidlösa berättelse som är typisk för den samiska traditionen. Utställningen förmedlar därför en intresseväckande inblick i den samiska kulturen genom dess rika och färgstarka muntliga berättartradition. Förr skapades det en gemenskap på kvällarna vid härdens ljus och värme, liksom i det gamla bondesamhället, där berättelserna utgjorde en central del. Dessa bidrog till att överföra och bearbeta kulturens inre kärna, dess värderingar och existentiella frågor från generation till generation. Berättelserna hjälpte därför till att skapa ett sammanhang för individerna och en känsla av samhörighet. Denna inkluderande tradition står därför i stark kontrast till den ensamhet som många människor i vårt land upplever idag, för ett stort antal har gemenskapen bytts ut mot en flimrande teve eller dataskärm som tagit över rollen som berättare.

Andrea Barghi Goaskim, Vision, fotograferat i Vuojat.

Det faktum att boken är skriven på två språk medför att den både bidrar till att stärka den samiska kulturen och att väcka intresse och att sprida kunskap kring denna till en bredare publik. Förbättrandet av förutsättningarna för det samiska språket är en viktig komponent för att stärka den samiska minoritetsgruppen. Språket är inte ett neutralt kommunikationssystem utan kan beskrivas till att vara en bärare av kultur och identitet samt det grundläggande ramverk som alla människor använder sig av för att förstå och interagera med sin omvärld. För att en kultur skall vara livskraftig krävs det följaktligen att den har ett levande språk som förmedlar dess världssyn och värden. Pirak gör därför en insats genom att synliggöra och bevara det samiska kulturarvet genom att i skrift stärka dess berättartradition. Hålls inte denna levande och finns nedtecknad är det risk för att den drunknar och försvinner i dagens enorma mediabrus.

Andrea Barghi Goaskim, Mitt land, fotograferat i Lannavaara/Láttevárri.

Andrea Barghi Goaskim (född 1953) är vid sidan av fotograf även filmare och författare. Han har ett stort intresse i natur, miljö, kultur och reportage. Sápmi har legat honom varmt om hjärtat under drygt trettio år och sedan tio år är han bosatt i Jokkmokk-området. Han har tidigare publicerat och filmat flera projekt om Sápmi och samer. Hans fotografier har publicerats i foto- och kulturtidskrifter (Airone, Oasis, I viaggi di Repubblica, Fotografia Reflex) samt i många böcker, i samarbete med bland andra Regione Toscana, Naturvårdsverket, Världsnaturfonden WWF och FN.

Vid tangentbordet:
Björn Pettersson, Gällivare museum

Lämna ett svar