Kulturarvspodden 11: Glaciärarkeologi i Sápmi

Glaciärarkeologi är ett växande forskningsfält i flera länder i världen, bland annat i Norge, där man sedan ett antal år tillbaka genomfört regelbundna arkeologiska inventeringar vid glaciärer och snöfläckar. Pilar, med träskaft och musselskal som spetsar, daterade till bronsåldern samt en träsläde daterad till järnålder är bara några av många exempel på fynd som gjorts vid de norska glaciärerna och snöfläckarna.

Glaciärer och snöfläckar förvarar och bevarar organiskt material, men med den globala uppvärmningen smälter dessa bort varvid fynden tinar fram och det organiska materialet bryts snabbt ner. Föremål tillverkade av organiskt material är vanligtvis väldigt sällsynta arkeologiska fynd men kan ge viktig information om det förflutna. I det här fallet om vår förståelse av förhistorien i Sápmi.

Mellan 2021 och 2024 genomför Norrbottens museum arkeologiska inventeringar vid smältande glaciärer och snöfläckar i de norrbottniska fjällen. Programmet är förlagt till och koordineras av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Inventeringarna sker tillsammans med Jamtli, Västerbottens museum, Norrbottens museum, Silvermuseet och Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

I detta avsnitt får du höra Norrbottens museums projektledare Jannica Grimbe samt deltagarna Lars Backman och Åsa Lindgren prata om inventeringarna och de erfarenheter och utmaningar som finns i att bedriva fältarbete i en utmanande miljö.

Foto, film, inspelning och redigering av materialet som visas eller kan lyssnas på har producerats av Norrbottens museums fotograf Rúnar Gudmundsson.

Kortfilm om GLAS – Glaciärarkeologi i Sápmi. Fotograf: Rúnar Gudmundsson. 2023. © Norrbottens museum

1 svar på ”Kulturarvspodden 11: Glaciärarkeologi i Sápmi

  1. Pingback: Nyheter om arkeologi och historia mars 2023 | tervalampi

Lämna ett svar