Rädda historien!

Lördag 15 oktober öppnar utställningen Rädda historien på Försvarsmuseet i Boden. Utställningen handlar om hur vi genom miljöförstöring och klimatförändringar även bidrar till att vårt kulturarv bryts ner. Byggnader, statyer och hällristningar bryts ner av sur nederbörd, men även föremål som ligger i marken påverkas. Listan över vad som förstörs av vår moderna livsstil kan tyvärr göras lång. Besök utställningen, som pågår t.o.m. 11 december, så får du veta mer och även få tips på hur du kan hjälpa till med att Rädda historien!

Skogen brinner!

En liten del av utställningen handlar om Norrbottens museums arkeologiska undersökning av två stenåldersboplatser vid Bodträskfors. Historien om den börjar den 11 augusti 2006. Då startade en brand som skulle bli den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Branden pågick i fyra veckor och ödelade 1900 hektar skog – en yta motsvarande 594 serverhallar av det slag som skall byggas för Pinnacle i Luleå (eller 10 555 hockeyplaner). Vid arbetet med att förhindra branden drogs en brandgata intill en befintlig skogsbilväg väster om Bodträskån. Brännbart material som sly, stubbar och torv schaktades bort längs vägen. Två stenåldersboplatser som genomkorsas av vägen torvades också av, så att fynden låg öppet i ytan.

En av boplatserna innan undersökning.

Vi arkeologer på Norrbottens museum såg de skadade boplatserna som en möjlighet – en möjlighet att få veta mer om vår förhistoria. Vi ansökte om, och fick medel från Länsstyrelsen i Norrbottens län för att göra en räddningsundersökning av de två boplatserna. Syftet var just att Rädda historien, genom att ta tillvara de fynd som låg exponerade för väder och vind.

Fynden markeras med märkband och mäts in innan insamling.

Genom undersökningen kan vi lägga ytterligare bitar till det pussel som utgör vår förhistoria. Just dessa bitar läggs till tiden 4500-6000 f.Kr. och då låg boplatserna vid en smal havsvik som gick upp i det som idag är Bodträskåns dalgång. Bytesdjuren på platsen bestod bland annat av älg, säl och mård. Man fiskade även sik, gädda och lake. Platsen låg bra till för att nyttja både havets och skogens resurser.

I utställningen på Försvarsmuseet kan du se ett urval av fynden och läsa mer om undersökningen.

Premiärbloggare denna vecka:
/ Åsa Lindgren

Lämna ett svar