Mertainen

Norrbottens museum har under slutet av september och början av oktober utfört en arkeologisk utredning kring berget Mertainen, mellan Kiruna och Svappavaara. Den arkeologiska utredningen har genomförts då LKAB har planer på att återuppta gruvverksamhet i området.

Mertainen
Norrbottens museums arkeologer har totalt gått igenom ett ca 11,4 km2 stort område i anslutning till Mertainen. Under 1950-talet utvanns drygt 400 000 ton järnmalm vid Mertainen och LKAB har idag planer på att malmbrytning återigen ska ske i området. Enligt beräkningar så omfattar fyndigheten drygt 150 miljoner ton järnmalm och planen är att bryta 15 miljoner ton malm/år.

Frostklädd myr © Norrbottens museum


Blöt höst
Det har regnat ovanligt mycket under hösten 2011. Utredningsområdet ligger i marker som vanligtvis är blöta, med en hel del blöta myrar och fuktig terräng. Höstens regnande har medfört att skogarna har varit jätteblöta och ibland har området varit svårframkomligt. Vi har balanserat på stora grästuvor, hoppat över rinnande vattendrag och klättrat över viltstängsel för att ta oss fram i området. Hösten är annars en härlig tid att vara ute och arbeta, då vi slipper insekter och värmebölja och luften är frisk och klar.

Blöt skogsbilväg © Norrbottens museum


Nya forn- och kulturlämningar
Vid utredningen påträffades dels 2 härdar (eldstäder), 1 viste (lämningar efter en bosättning och där vi bl a hittade en härd och kåtastänger) och ett flertal barktäkter och bläckor och dels jordrymningar/gruvhål från tidigare prospekteringar i området.

Barktäkter påträffas oftast i tallar och utgör en barklös yta i nedre delen av trädet. Det är tallens innerbark som har skurits loss i ett sammanhängande stycke. Ytterbarken har först skalats bort så att endast den vita och ätliga innerbarken fanns kvar. Barken har endast tagits från en del av stammen och tallarna har därför överlevt och fortsatt växa, vilket innebär att barken vallats in över ytan där barktäkten har tagits. Bläckor är urhuggningar i träd som exempelvis kan markera en vandringsled.

Barktäkt © Norrbottens museum

 

2 svar på ”Mertainen

  1. Pingback: Gruvor, regn och fornlämningar | Arkeologi på Norrbottens Museum

  2. Pingback: 10 år som arkeolog på Norrbottens museum | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Lämna ett svar