Hur upplever du utbrottet av coronaviruset?

Den 11 mars meddelade Världshälsoorganisationen WHO att spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 klassas som en pandemi. Rapporteringen om viruset har dominerat i svensk media och vid nyhetssändningar den senaste tiden. Myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå arbetar också just nu för att hindra spridningen av viruset. Många människor påverkas av uppmärksammandet och åtgärderna som vidtas, och detta kan medföra både mindre och större förändringar i ens vardag. Hur påverkas människor i Norrbotten, eller människor från länet runt om i världen, av den pågående pandemin?

corona mtext

Insamling av berättelser och bilder

Nu samlar Norrbottens museum in berättelser och bilder med koppling till coronaviruset. Dela med dig av dina upplevelser och tankar genom att fylla i museets frågelista: https://norrbottensmuseum.se/utstaellningar-program/program/beraetta-foer-oss.aspx

Samtliga frågelistsvar kommer att sparas i museets arkiv och ett antal bilder kommer dessutom att registreras i museets databas. Ditt bidrag blir ett viktigt tidsdokument som kommer att bevaras, men även kan komma att användas i en nära framtid.

Ett pågående dokumentationsarbete

Norrbottens museum förvaltar material som vittnar om människor och deras villkor i Norrbotten för att bidra till ökad förståelse och kunskap om länet. Det är därför viktigt att museet aktivt dokumenterar och samlar in samtiden och samtida företeelser, som den rådande pandemin. Beroende på vem man är samt var och hur man lever sitt liv kan situationen kring coronaviruset upplevas på olika sätt. Museets ambition är att fånga många olika erfarenheter av utbrottet och att bidra till att fler röster kommer till tals.

Har du några tankar eller idéer om hur Norrbottens museum kan fortsätta följa och dokumentera effekterna av coronaviruset? Hör av dig till: paulina.oquist-haugen@norrbotten.se

Paulina Öquist Haugen

1 svar på ”Hur upplever du utbrottet av coronaviruset?

  1. Pingback: Frågelistor – ett sätt att samla samtiden för framtiden | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Lämna ett svar