Kulturarvspodden 10: En gardin från Kiruna stadshus

Kiruna stadshus invigdes 1963 och  byggnaden ritades av Artur von Schmalensee. Stadshuset var en viktig symbol för Kiruna och mottog år 1964 Salin-priset som Sveriges vackraste offentliga byggnad. År 2001 blev Kiruna stadshus ett byggnadsminne enligt kulturminneslagen för att skydda och bevara byggnaden för framtiden men skyddes kom att hävas i och med stadsomvandlingen i Kiruna. På grund av gruvverksamheten behöver stora delar av stadsbebyggelsen i Kiruna rivas eller flyttas. Kiruna stadshus var då en av byggnaderna som kom att rivas.

I inslaget pratar Ida Mattsson från Norrbottens museum med Eva Marie Svensson om en gardin från det gamla stadshuset i Kiruna som revs 2019. Inför rivningen dokumenterade Norrbottens museum Kiruna stadshus och samlade in föremål från stadshuset och gardinen är en del av det förvärvet. Gardinen är en av originalgardinerna från kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset som är designad av Barbro Nilsson och vävd på Märta Måås-Fjetterströms väveri i Båstad.

De kommande avsnitten av Kulturarvspodden kommer att ha ett lite annorlunda format jämfört med tidigare avsnitt eftersom de kommer att vara samproducerade med Norrbottens taltidning. Avsnitten kommer att ha sin utgångspunkt i föremål ur Norrbottens museums samlingar.

Inslaget har producerats av och sändes först i Norrbottens taltidning Insyn (www.norrbottenstaltidning.se), som är en taltidning för personer med nedsatt syn och ges ut av Region Norrbotten.

Vid tangentbordet, Nils Harnesk.

Litteratur:
Länk till Märta Måås-Fjetterströms hemsida — Märta Måås-Fjetterström (mmf.se)

Norrbottens museum, rapporter från dokumentationen av Kiruna stadshus:
Björklund, Jennie, Gezelius, Lars & Nyblom, Sophie (2017). Kiruna stadshus Del 1 Slutrapport från dokumentation av Kiruna stadshus, Tätörten 3, Kiruna kommun. Luleå: Norrbottens museum

Björklund, Jennie & Gezelius, Lars (2017). Kiruna stadshus Del 2 Byggnadsinventering av Kiruna stadshus, Tätörten 3, Kiruna kommun. Luleå: Norrbottens museum

Gradin, Eva (2012). Kiruna stadshus: fotografisk inventering. [Luleå]: Norrbottens museum

1 svar på ”Kulturarvspodden 10: En gardin från Kiruna stadshus

  1. Kommer det någon form av visning, föreläsning eller liknande om fynden från Kiruna Stadshus?

Lämna ett svar