Nya fornlämningar kring Kallak

Arbetet med den arkeologiska utredningen i området mellan byarna Björkholmen och Randijaure är klar och nu sker efterarbetet inne på kontoret. En rapport på det utförda arbetet kommer att sammanställas och lämnas in till länsstyrelsen i början av september. Under de veckor fältarbetet har ägt rum har nu Norrbottens museums arkeologer fått en bra uppfattning om hur området kring Kallak (järnmalmsfyndigheten i området benämns Kallak) ser ut.

Detta blogginlägg kommer att handla om de fornlämningar som hittats i samband med den arkeologiska utredningen kring Kallak. I slutet på veckan kommer även ett blogginlägg som behandlar de kulturlämningar som också hittats vid denna utredning.

Växlande väder och myggmoln
Under de tre veckor som fältarbetet har pågått har vädret växlat en hel del. Förutom strålande sol har vi arbetat under hällande regn med åskan mullrande i närområdet. En vanlig fråga vi arkeologer kan få är ”men vad gör ni när det regnar?” Svaret är att naturligtvis arbetar vi ändå. Visst kan vädret påverka förutsättningarna för det arkeologiska arbetet, men vi gör vårt bästa oavsett. Vi har arbetat en hel del i anslutning till en del sjöar och myrmarker, vilket bidragit till att insekterna har samlats i moln kring oss under fuktiga dagar.

Vy över Kallakjaure © Norrbottens museum

 

Några nya fornlämningar
Området på halvön mellan byarna Björkholmen och Randijaure har inte fornminnesinventerats tidigare. Därför är det extra roligt för oss arkeologer att få utreda ett så pass stort område som vi gjort kring Kallakjaure, då vi därmed får ny kunskap om ett helt oinventerat område. Fältarbetet har resulterat i ett antal nya lämningar, både fornlämningar och kulturlämningar. Fornlämningarna utgörs av tio härdar samt en eventuell stenring.

Härdar
En härd är en avgränsad eldplats som enligt Riksantikvarieämbetets definition har anlagts utomhus eller inne i en kåta, hydda eller hus. Idag kan härdarna vara synliga som stenringar i marken, då eldstaden ofta har avgränsats av lagda stenar runt om elden. Genom avgränsningen hindrar man elden att sprida sig om man eldar inne i en bostad. Ofta kan härdarna idag vara överväxta med mossa och ris och kan därför ibland vara svåra att upptäcka. Härdar kan vara kvadratiska, oregelbundna, ovala, rektangulära och runda.

Härd © Norrbottens museum

Stenringen
Stenringar är en lämningstyp som ofta förekommer parvis och i anslutning till äldre samiska vistemiljöer. Dess funktion är oklar, men en tanke är att de använts inom offerriter. Stenringar förekommer både i fjällen och på berg i övre Norrland ända ner mot kusten.

Den eventuella stenringen som vi hittat kring Kallak är oval, ca 4 x2,1 moch består av 6 större glest lagda stenar, 0,25-0,5 mstora, samt ett antal mindre stenar. Stenringen är anlagd bredvid en myr direkt på hällmark som i övrigt är närmast stenfri.

Stenring? © Norrbottens museum

Vi är i dagsläget osäkra på vad stenringen är för något samt om den ska registreras som fast fornlämning eller kulturlämning. Stenarna som stenringar brukar vara uppbyggda av ligger oftast tätare än vad de gör i denna lämning. Efterforskningar görs och förhoppningsvis kan andra arkeologers åsikter samt kontakt med samebyn i området ge mer information om vad lämningen kan vara för något. Om någon läsare av bloggen vet vad detta är, så hör gärna av er!

Upprättad planritning av stenring (?) © Norrbottens museum

I slutet på veckan kommer Norrbottens museums arkeologiblogg att uppdateras med lite information rörande de kulturlämningar vi hittat i samband med de arkeologiska utredningarna som gjorts kring Kallak.

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo

3 svar på ”Nya fornlämningar kring Kallak

 1. En konstruktion utan tvekan, men vad kan det vara? Jag känner att jag endast kan ta åt mig äran av upptäckten, svaret på vad det är får någon annan bidra med ;-).

 2. Hej,
  Jag följer med stort intresse er arkeologiska undersökning, dels för att jag tycker det är intressant ur ett historiskt perspektiv men också för att jag gärna hade sett att gruvdrift hade kommit igång i trakten. Jag tror att det hade varit mycket bra för kommunen.
  De fynd som ni har funnit, hur kommer de att bevaras för eftervärlden? Och kommer de att påverka en eventuell gruvdrift? Ska fyndplatserna lämnas orörda?

  Många hälsningar
  Sven

  • Hej Sven
   Kul att du finner vårt arbete intressant. Vad gäller dina frågor så ska jag försöka besvara dem så gott jag kan, även om det i nuläget kan vara lite osäkert hur det blir i framtiden.

   Norrbottens museum ser gärna att de fornlämningar vi har hittat kan bevaras för framtiden, men jag skulle tro att det helt och hållet beror på var all verksamhet kommer att placeras ut i området. Inga fornlämningar är påträffade där själva malmkroppen är, i alla fall utifrån där jag har förstått att malmkroppen är lokaliserad. Vårt utredningsresultat ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning som ska handläggas av länsstyrelsen. Om det är så att det blir gruvdrift i området och det inte går att spara fornlämningarna i framtiden kommer de troligtvis att grävas bort och dokumenteras. Efter det är det möjligt för vidare exploatering i området. Det är i nuläget svårt att sia om framtiden då miljökonsekvensbeskrivningen inte är klar. Det är länsstyrelsen i Norrbottens län som kommer att besluta vad som händer med de fornlämningar vi hittat kring Kallak, så har du fler frågor kan du vända dig till kulturmiljöenheten på länsstyrelsen.

   Jag hoppas att du blev något klokare av mitt svar
   /Frida

Lämna ett svar