Arkeologisk utredning i anslutning till lilla Luleälvs sjösystem

Norrbottens museums arkeologer har återigen börjat jobba efter sommarsemestrarna. De senaste veckorna har de flesta av oss arbetat i trakterna kring Jokkmokk, där vi har gjort en arkeologisk utredning på en halvö i lilla Luleälvs sjösystem. Sjöarna Parkijaure och Randijaure ligger precis söder om utredningsområdet, som ligger mellan byarna Björkholmen och Randijaur några mil nordväst om Jokkmokk.

Vy över Parkijaure och Randijaure © Norrbottens museum

Järnmalmsfyndighet
Den arkeologiska utredningen har gjorts på uppdrag av Beowulf Mining Plc, som bedrivit prospekteringar i området sedan 2006. Provborrningarna har visat på en stor järnmalmsfyndighet med en mycket god järnhalt.  Malmfyndigheten som finns i området mellan Björkholmen och Randijaur upptäcktes på 1940-talet. Malmen är lokaliserad till två olika magnetitkroppar. Beowulf Mining har bedömt att det uppskattningsvis finns 175 miljoner ton järnmalm i den ena malmkroppen och ca 400 miljoner ton i den andra malmkroppen.

Tor-Henrik Buljo beundrar utsikten över Parkijaure från berget Átjek (åskberget) © Norrbottens museum


Stort arbete

Resultatet av den arkeologiska utredningen kommer att infogas i en miljökonsekvensbeskrivning som Beowulf ska upprätta inför ansökan om provbrytning i området, som benämns Kallak. Området för den arkeologiska utredningen är närmare 30 kvadratkilometer stort och flertalet av Norrbottens museums arkeologer har varit engagerade i fältarbetet, som har tagit tre veckor i anspråk. Fältarbetet i Kallak drog igång den 19 juli och avslutades 5 augusti.  Förutom undertecknad har även Åsa Lindgren, Tor-Henrik Buljo, Lars Backman, Nils Harnesk, Per Lundmark och Olof Östlund varit delaktig i fältarbetet. Per är anställd som arkeolog just för det här projektet. Vanligtvis gör Norrbottens museum arkeologiska utredningar inom mindre ytor och brukar kunna lösa bemanningen med befintlig personal. Stora uppdrag ger möjlighet att få in ny kompetens och en möjlighet för andra arkeologer att få jobba i vårt stora län.

Under nästa vecka kommer ett blogginlägg som berättar mer om det arbete vi utfört i Kallak samt vad vi har hittat under våra fältveckor. Halvön där utredningosmrådet är beläget har inte fornminnesinventerats tidigare, vilket gav oss arkeologer möjligheten att öka kunskapen om fornlämningsbilden i området.

2 svar på ”Arkeologisk utredning i anslutning till lilla Luleälvs sjösystem

    • Hej Herman!
      Kul att du tycker vårt arbete låter spännande. Om du syftar på att området är järnhaltigt så har vi inte hittat några arkeologiska lämningar knutna till järn/metallhantering, inte mer än lämningar från gruvprospekteringar som gjordes på 1940-talet. Annars kan området ha nyttjats från stenålder och framåt till nutid.

Lämna ett svar