Ta´t lugnt ta en TOY!

Ibland hittar vi arkeologer mycket påtagliga spår från det förflutna som ger oss en direkt kontakt med de människor som bodde här i Norrbotten för tusentals år sedan. Man kan säga att vissa arkeologiska fynd för oss närmare forntidens människor än andra. Den lilla hartsbiten med tandavtryck, som hittades på en boplats utanför Sangis, är ett sådant fynd.

2009_37_09 (kopia)Tuggummi

På hartsbiten kan man se tandavtryck av tre tänder i underkäken. Det mittersta tandavtrycket är från 6-års tanden och det som syns till höger i bild är halva avtrycket av 12-års tanden. Det är alltså ett barn eller en tonåring som är minst 12 år gammal som har tuggat på hartsbiten någon gång för ungefär 2 500 år sedan.

Hartsbitar med tandavtryck har hittats på flera boplatser i Sverige med dateringar som sträcker sig ända tillbaka till den äldsta stenåldern. De hartsbitar som har tandavtryck har ofta tolkats som tuggummin, men hartsen kan också ha haft andra funktioner som både lim och tätningsmedel. Hartsrester har bland annat hittats på pilspetsar som fästningsmedel för skaftet och under historisk tid har harts också använts för att täta träbåtar. En förklaring till de tandavtryck som finns på vissa fynd av hartsbitar kan därför vara att den mjukats upp genom tuggning för att sedan användas som fäst- eller tätningsmedel.

Hartsen kan också ha använts i medicinskt syfte. I hartsen finns nämligen anticeptiska ämnen som utsöndras vid tuggandet och som kan ha varit bra mot exempelvis förkylning och tandvärk. Intressant nog härrör de flesta av tandavtrycken på hartserna som påträffats i Sverige från barn i åldern 6-15 år, vilket är den period då mjölktänderna tappas. Möjligen kunde harts-tuggandet hjälpa till vid tandlossningen.

Därhemma har jag två barn i åldern 8-11 år. De älskar att tugga tuggummi, framförallt för smakens skull. Härom året gjorde jag en näst intill arkeologisk upptäckt i dotterns rum. Bakom böckerna i bokhyllan fanns en samling av stelnade, tuggade tuggummin fulla med tandavtryck. Varför dottern hade en samling av begagnade tuggummin i bokhyllan har jag aldrig fått något svar på, men likheterna mellan hennes tuggade tuggummi och den 2 500 år gamla hartsbiten med tandavtryck från Sangis var slående!

Vid datorn denna vecka:

/Carina Bennerhag

Lämna ett svar