Hjälp, jag har hittat en fornlämning på min fastighet!

Det finns en del felaktiga uppfattningar hos allmänheten om fornlämningar, fornfynd och vad som gäller om man hittar något på sin fastighet. En av dessa felaktiga uppfattningar är att markägaren måste betala för en undersökning om han/hon hittar en fornlämning på fastigheten.

Det är egentligen inte så svårt att förstå hur denna uppfattning uppkommit, då vi i Sverige har en kulturminneslag som finns till för att bevara och skydda våra fornlämningar. Länk till lagen om kulturminnen (KML): Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

Lagen används bland annat när ett nytt område ska exploateras, till exempel när någon ska bygga en väg, järnväg, gruva eller en sommarstuga. Då är byggherren skyldig att först ta reda på om det finns fornlämningar i det tänkta området. Det arbetet (den arkeologiska utredningen) utförs av arkeolog och bekostas av exploatören. Finns det fornlämningar ”i vägen”, är byggherren skyldig att bekosta den arkeologiska undersökningen.

Undersökningen – borttagandet – av fornlämningen är dock ett undantag från KMLs intentioner att skydda och vårda vårt kulturarv. Undantag kan göras om det planerade byggprojektet bedöms ha högre värde för samhället i stort, än själva fornlämningen. Den bedömningen gör länsstyrelsen, som även är den myndighet som beslutar om tillstånd till undersökning och borttagande av fornlämningar. De flesta av alla fornlämningar som påträffas får således ligga kvar orörda och bevarade för framtiden.

Om man hittar en fornlämning på sin mark

Så länge man inte planerar att ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.” som det står i KML, behöver man inte heller betala för några arkeologiska insatser på sin mark.

Hittar man en fornlämning på sin fastighet så är det alltså riskfritt att berätta det för oss arkeologer! Det vi gör är att vi kommer och gör en besiktning för att bedöma vad det är. Är det en fast fornlämning, eller kulturlämning så dokumenterar vi den med en enkel beskrivning av hur den ser ut, hur den ligger i terrängen och en markering på karta. Den informationen skickas sedan till Riksantikvarieämbetet som lägger in den in i det nationella fornminnesregistret, Fornsök. Länk till Fornsök. Där kan alla, såväl yrkesverksamma arkeologer och forskare som allmänhet, ta del av informationen som är en del av vårt gemensamma kulturarv.

Arkeolog Carina Bennerhag dokumenterar en fornlämning. © Norrbottens museum

Besiktningen som arkeologen gör kostar ingenting för fastighetsägaren, då det arbetet är en del av museets rådgivningsverksamhet. Så tveka inte att ringa om du tror dig ha hittat en fornlämning!

/ Åsa Lindgren

3 svar på ”Hjälp, jag har hittat en fornlämning på min fastighet!

  1. Pingback: Fornfynd av okänd proveniens | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

  2. Jag förstår inte faktiskt varför ni ljuger om detta, det står tydligt i lagen att markägaren är skyldig att betala, pratade med kommunen och de var tydliga med att markägaren måste betala för undersökningen.

    • Hej Simon. Som Åsa skriver i blogginlägget så behöver man inte betala något för att man har en fornlämning på sin mark så länge man inte planerar något som påverkar fornlämningen, genom att rubba den, ta bort den, gräva ut den eller på annat sätt skada fornlämningen. Om du däremot behöver göra ett ingrepp i fornlämningen, så är det en helt annan sak. Men så länge fornlämningen kan få vara så behöver du som markägare inte betala för någon undersökning. Varje arkeologisk undersökning är ett undantag från lagen, då fornlämningarna i första hand ska bevaras för framtiden.

Lämna ett svar