Hur fyndhantering kan gå till

I slutet av oktober genomförde Norrbottens museum en kartering av en boplats i närheten av Bondersbyn i Kalix kommun. En skogsbilväg går rätt över boplatsen som innehåller fyndmaterial av kvarts, kvartsit och flinta. Boplatsmaterialet riskerade att förstöras genom erosion, nötning och nyttjande av vägen och länsstyrelsen i Norrbottens län gjorde bedömningen att boplatsmaterialet kunde samlas in. Samtligt fyndmaterial från boplatsen som låg synligt i skogsbilvägen har därför samlats in efter inprickning på en ritning över området. Ritningen har sedan digitaliserats i ArcGIS. 

Boplatsfynd i skogsbilväg © Norrbottens museum

Fyndtvätt
Närmare 150 fynd har samlats in från boplatsen. Övervägande delen av fyndmaterialet består av avslag i kvarts men vi har även hittat ett avslag i flinta och några enstaka avslag i kvartsit. Avslag är rester som uppstått vid redskapstillverkning i sten. Samtligt stenmaterial har tvättats med vatten och med hjälp av en tandborste.

Tvättade fynd © Norrbottens museum


Fyndregistrering
Efter att fynden har torkat blir nästa steg att göra i ordning en fyndlista med information om vad det är för fynd, vilka mått fyndet har och hur mycket fyndet väger. De hjälpmedel vi arkeologer kan använda oss av i dessa fall är en digital våg och ett skjutmått.

Fynden vägs med hjälp av en digital våg © Norrbottens museum

Med hjälp av ett skjutmått tas längd- och breddmått på fynden © Norrbottens museum


Fyndförvaring
Fynden läggs upp i fyndaskar tillsammans en fyndetikett som fästs med gem i asken. På fyndetiketten skrivs information om fyndet och fornlämningen. Fyndaskarna läggs därefter i fyndbackar av trä.

Fynden läggs i askar med tillhörande etikett © Norrbottens museum

 

Fyndaskarna läggs i en fyndback av trä © Norrbottens museum


Vems är fynden?
Enligt Kulturminneslagen (SFS nr 1988:950) 2 kap 17 § är det Riksantikvarieämbetet som får fördela de arkeologiska fynden som hittas i Sverige till museum som åtar sig att vårda fynden i framtiden. Fynd som hittats i Norrbotten finns på Norrbottens museum, men även på Silvermuseet i Arjeplog, Ájtte i Jokkmokk samt Historiska museet i Stockholm.

Här kan du läsa mer om kulturminneslagen:

http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/lagar_och_ansvar/kulturminneslagen.html

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:950

Vid tangentbordet i ett snöigt Luleå denna tisdag:

Frida Palmbo

1 svar på ”Hur fyndhantering kan gå till

  1. Pingback: Arkeologens arbetsår – De fyra årstiderna | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Lämna ett svar