En titt i Norrbottens museums samlingar

Vi är såklart inte bara arkeologer som jobbar på Norrbottens museum, utan här finns även fotografer, arkivarier, lokalvårdare, museipedagoger,  assistenter, etnologer, antikvarier och utställningstekniker bara för att nämna några. Några av oss arkeologer arbetar för närvarande delvis med att hjälpa personalen som tar hand om museets samlingar.

Rengjorda kistor insorterade i hyllsystem © Norrbottens museum


Vad finns i Norrbottens museums samlingar?

I Norrbottens museums magasin finns arkeologiska och kulturhistoriska föremål samt konst. Tidsspannet bland föremålen varierar från ca 11000 år gamla fram till idag! De föremål som finns i museets magasin började samlas in under senare delen av 1800-talet. Föremål är kunskapsbärare som kan lära oss mycket om olika tider och hur människor under olika tidsperioder har levt.

Släde med årtalet 1822 inskrivet © Norrbottens museum


Nya föremålsmagasin

Norrbottens museums föremålssamlingar flyttas för närvarande till nya magasinslokaler på Björkskatan i Luleå. Det är ett omfattande flyttprojekt som påbörjades 2007. 2010 öppnades portarna till museets nya arkeologi-, porslins-, teknik- och konstmagasin. För närvarande pågår flytten av museets träsamling som bland annat består av möbler, husgeråd, textila redskap och verktyg. I träsamlingarna finns föremål från 1600-tal fram till idag. Samlingarna flyttas in i nya och fina klimatstyrda magasin. Träsamlingarna kräver till exempel en temperatur på 17-18 grader och en luftfuktighet på 45-50%. Flytten av föremålssamlingarna är ett led i att göra samlingarna mer tillgängliga för allmänheten men även förbättra bevarandemiljöerna för alla olika typer av föremål som finns i museets samlingar. Under våren kommer Norrbottens museum kunna börja ta emot besökare i samlingarna.

Stolar © Norrbottens museum


Rengöring av träföremål

Träföremålen som flyttas till de nya magasinslokalerna på Björkskatan rengörs innan de sätts upp och sorteras in på hyllor.

Rengjorda stolar uppsatta i hyllor © Norrbottens museum

Rengöringen av träsamlingarna är en gedigen insats då det rör sig om ett mycket stort antal föremål och personal från museets övriga avdelningar hjälper därför till när möjlighet finns.
 

Åsa Lindgren rengör en stol © Norrbottens museum

 
Norrbottens län är mångkulturellt, vilket tillsammans med länets långa och spännande historia återspeglas i samlingarna. Föremålen dokumenteras och fotograferas och förs in i en digital databas, Carlotta, som så småningom ska bli tillgänglig för allmänheten.
 

Berit Åström i färd med att rengöra ett av flera golvur © Norrbottens museum

 
Vill du veta mer om Norrbottens museums samlingar?
Mer information om Norrbottens museums samlingar finns på http://www.nll.se/sv/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens-museum/Samlingarna/ där du även finner kontaktuppgifter till personalen som arbetar med museets samlingar. När föremålsflytten är genomförd och magasinen blir tillgängliga för besök är du varmt välkommen!
 
 
Vid tangentbordet denna fredag eftermiddag:
Frida Palmbo

1 svar på ”En titt i Norrbottens museums samlingar

Lämna ett svar