En byggnadsantikvaries vardag

Foto Daryoush Tahmasebi & Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

För mig är hus historiska dokument som jag kan ta på. Här har människor före mig levt sina liv och lämnat spår efter sig. Spåren finns i byggnadsdetaljerna, i slitaget på tröskeln, i den omsorgsfullt utformade förstukvisten, i bagarstugan där bröd bakats i generationer, i den övergivna ladan, i det gamla samiska vistet och i den praktfulla tornedalsgården. Spåren finns i val som människor gjort, hur de valt att bygga, utforma sin entrédörr, tagit till sig nya idéer och formspråk som kommit från andra platser i världen.

Gallejaur_Foto_Daryoush_Tahmasebi_2008_146_0095

Rundloge i Gallejaur, foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

För mig innebär mitt arbete möten med människor jag annars aldrig skulle träffa och historier jag annars aldrig skulle få höra. Som historien om den fattige drängen från Tornedalen som gav sig av till Amerika för att bli rik. Några generationer senare stod jag i hans kök i Ruskola med hans ättling, i en enorm tornedalsgård och tittade på en bakugn med design á la Amerika.

Byggnaderna är de levande historieböcker vi lämnar efter oss till kommande generationer. Därför arbetar jag för att bevara de till dem som kommer efter mig. Så att de också ska få uppleva historiens vingslag i rundlogen från 1800-talet eller i det gamla fiskeläget som brukats ända sedan medeltiden. /Jenny Dahlén Vestlund

Anders Larsas hus i Gallejaur. Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Anders Larsas hus i Gallejaur. Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

Lämna ett svar