Norrbotniabanan Luleå

Nästa vecka påbörjas årets största arkeologiska fältarbetsprojekt i Norrbotten: en arkeologisk utredning inom området för Norrbotniabanans dragning i Luleå kommun. Den arkeologiska utredningen genomförs med anledning av Trafikverkets planerade byggnation av Norrbotniabanan, en del av den kustnära järnvägen, inom Luleå kommun.

Den arkeologiska utredningen ska göras inom ett område som är totalt 51,7 kvadratkilometer stort, inom en bankorridor som varierar i bredd mellan 0,1-3,5 km. Exakt sträcka för järnvägen är ännu inte bestämd, och det finns två olika bankorridorer både vid Antnäs och Ersnäs, men även in till Luleå centrum. Då det är ett stort område som ska utredas arkeologiskt har Norrbottens museum valt att samarbeta med arkeologer från Västerbottens museum, Västernorrlands museum och Jamtli. Vi skulle helt enkelt själva inte ha hunnit utreda hela Norrbotniabanans sträckning själva, då vi även har utfört och ska utföra en del andra arkeologiska fältarbeten. Vi ser fram emot ett fint samarbete med dessa nordliga länsmuseer!

Vid den arkeologiska utredningen kommer vi arkeologer att gå igenom utredningsområdet till fots och leta efter fornlämningar och kulturlämningar. Sedan tidigare finns det också ett antal fornlämningar och kulturlämningar registrerade inom bankorridoren för Norrbotniabanan, där flertalet har registrerats i samband med fornminnesinventeringen. Flera av dessa lämningar utgörs av gårdstomter i byarna Ersnäs och Antnäs, men det rör sig även om fäbodar, husgrunder, minnesmärken m.m. Alla dessa lämningar kommer att återbesökas, men vi kommer såklart även att inventera och leta efter tidigare okända lämningar.

Känner du till om det finns fornlämningar och/eller kulturlämningar inom området för Norrbotniabanans dragning inom Luleå kommun, som inte finns registrerade i Fornsök? Fornsök är en tjänst med information om alla kända registrerade forn- och kulturlämningar i Sverige. I så fall är du välkommen att skicka in uppgifter om ditt fynd till Norrbottens museum. Vi behöver få veta koordinater (helst i Sweref 99 TM) för ditt fynd/lämning alternativt en markering på en karta samt en beskrivning och gärna fotografier. Informationen kan du skicka in via mail till frida.palmbo@norrbotten.se eller via vår hemsida: Tipsa oss! – Norrbottens museum

Måndag 14 augusti bjuder Norrbottens museum in till en informationsträff om den arkeologiska utredningen inom området för Norrbotniabanans dragning. Du är välkommen till Sörbygården i Antnäs kl. 18.00-19.00. I samband med informationsmötet tar vi även emot uppgifter om fornlämningar och kulturlämningar inom utredningsområdet. Varmt välkommen!

För mer information om Norrbotniabanan Luleå, se Trafikverket:
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/norrbotniabanan/norrbotniabanan-lulea/

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo
Arkeolog och projektledare för den arkeologiska utredningen för Norrbotniabanan, Luleå

Lämna ett svar