Studier av det förflutna

För ganska precis ett år sedan gick startskottet för museets studiecirkel i arkeologi. Studiecirkeln är ett initiativ av Pitebygdens forskarförening och eldsjälarna Ulf Jonsson och Iren Ericsson.

Under sommaren 2011 träffades vi för första gången för att diskutera innehåll och antal träffar. Mötet blev en riktig ”spånskiva” där det formligen sprutade av idéer från forskarföreningen. De var intresserade av allt från juridiska aspekter och lagstiftning till hur arkeologer arbetar.

Mötet mynnade i fem övergripande teman som skulle avhandlas på fem träffar:

-Norrbottens förhistoriska och tidighistoriska tid

-Hur man hittar information om kulturmiljön i sin hemtrakt

-Kulturmiljölagen och den arkeologiska processen

-Tecken i skogen/hitta spår i landskapet

-Besiktning av tips om forntida fynd och platser i Pite-trakten

I mitten av oktober 2011 hade vi så den första träffen. 20 förväntansfulla deltagare slöt upp till det första tillfället som handlade om Norrbottens förhistoria, från istid till medeltid. Frågorna var många och det blev intressanta diskussioner. Totalt höll vi på i över 5 timmar!

En av de mer uppskattade träffarna var det fjärde tillfället som handlade om ”Tecken i skogen/hitta spår i landskapet”. Vi åkte då ut i skogen för att titta på några av våra vanligaste forn- och kulturlämningar. Bland annat besökte vi en boplats och en rösegrav från slutet av bronsåldern, två områden med härdar (eldstäder) som ligger inom kärnområdet för östra Kikkejaurs sameby, en fäbodlämning från 1700-talet och en något annorlunda tjärdal, delvis konstruerad av sten. Här är några bilder från exkursionen:

Gravröse från bronsåldern. Graven har anlagts på en ö i den forntida skärgården. I mitten av graven syns en större grop som förmodligen är rester efter ett gravplundrings-försök. Graven kallas i folkmun för ryssgraven. Foto: Åsa Lindgren © Norrbottens museum

Fäbod från 1700-talet. Kallas för Kälbodarna. En av bodarna står fortfarande kvar. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Åsa Lindgren berättar om härden på bilden. I mossan syns några av de stenar som omgivit eldstaden. Härden är en av de vanligaste fornlämningarna i Norrbotten. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Tjärdal med en konstruktion uppbyggd av sten. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

 

 

Om några veckor är det dags för den sista träffen. Då kommer vi åter att bege oss ut i skog och mark, nu för att titta närmare på några lämningar som studiecirkeldeltagarna själva hittat och som inte är registrerade sedan tidigare. Bland annat kommer vi att besöka en välbevarad del av den gamla kustlandsvägen som går genom Norrfjärden. Idag syns delar av den gamla vägen i form av en vägbank uppbyggd av stenar med en körbana av grus och sand. Vägen finns enligt uppgift med på historiska kartor, både från mitten av 1600-talet och från början av 1700-talet.

Det ska bli mycket spännande att se vad deltagarna har hittat! Vi får anledning att återkomma i bloggen med resultatet av tipsgranskningen.

 /Carina Bennerhag

Lämna ett svar