Arkeologi i Markbygden

Under förra veckan började Norrbottens museum arbeta med arkeologiska utredningar i Markbygden i Piteå kommun. De arkeologiska arbetena görs på uppdrag av Markbygden Vind AB, med anledning av den planerade vindkraftsetableringen i området. Norrbottens museum har inte utfört så många arkeologiska insatser i södra delarna av Norrbotten, vilket gör att det känns lite extra roligt att få jobba i dessa trakter.

Arkeologiska utredningar
Som tidigare nämnts här på bloggen så görs arkeologiska utredningar inför olika exploateringar, med syfte att ta reda på om några fornlämningar berörs av den planerade verksamheten. Det är Länsstyrelsen i Norrbotten som beslutar om en arkeologisk utredning eller undersökning behöver göras på en plats innan exploateringen äger rum och vi arkeologer på Norrbottens museum brukar utföra många arkeologiska uppdrag i Norrbotten.

Förra veckan blev alltså startskottet i Markbygden, där vi kommer att arbeta fram tills att vi alla går på semester. Därefter är det ett semesteruppehåll och sen kör vi igång arbetet igen. De arkeologiska arbetena i Markbygden är fältsäsongens största uppdrag och samtliga arkeologer på museet kommer att jobba inom projektet.

Arkeologerna Frida Palmbo, Åsa Lindgren och Tor-Henrik Buljo är några av de som kommer arbeta med de arkeologiska utredningarna i Markbygden © Norrbottens museum


Myrar, mygg och fläktande vindar
I området finns en hel del myrmarker och tät skog, vilket gör att det finns gott om mygg. Det är därför tacksamt att det fläktar på en hel del i området och vi har många gånger förstått varför man vill bygga vindkraftverk på dessa platser!

En av många myrar i området © Norrbottens museum

Under de dagar vi hittills varit i Markbygden har vi bland annat hittat två kolbottnar som är lämningar efter kolmilor, en ristning i en bläcka och en kavelbro. En kavelbro är uppbyggd av till exempel en rad runda eller kluvna stockar som lagts intill varandra tvärts över en väg eller stig för att man ska få en mer bärande väg över exempelvis myrar.

Detalj av kavelbron. I vattenspegeln i myren syns flera stockar lagda intill varandra © Norrbottens museum.

Sedan tidigare så finns det några kända fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i området, däribland några fäbodlämningar. Platsnamn som exempelvis Pålsboda, Lidbodarna och Nybodarna kring Markbygden visar också på bruket av fäbodar.

Carina Bennerhag och Frida Palmbo står i området där en av fäbodlämningarna är registrerade sedan tidigare. Byggnaden i bakgrunden har en gång varit en av fäbodarna men är idag ombyggd till stuga © Norrbottens museum

Förutom de fläktande vindarna är det inte helt fel med en liten luncheld med rök som håller undan myggen. Det blir en hel del promenerande och det är skönt att få vila benen och få i sig lite ny energi till att fortsätta genomsökandet av området. Vi lär återkomma om hur arbetet fortlöper efter semestrarna, då vi åter är på plats i skogarna i Markbygden.

 

Vid tangentbordet denna varma sommarfredag:
Frida Palmbo

2 svar på ”Arkeologi i Markbygden

  1. Pingback: 10 år som arkeolog på Norrbottens museum | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

  2. Pingback: Markbygden 2019 | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Lämna ett svar