Norrbottens museum i grävartagen!

Denna vecka har årets första och hittills enda grävning inletts. Förra året genomförde undertecknad tillsammans med Olof Östlund en arkeologisk utredning efter väg 880, mellan Aareavaara och Kaunisjoensuu. Två av dessa områden är nu aktuella för en arkeologisk förundersökning, det vill säga en arkeologisk utgrävning som ska avgränsa kända fornlämningar.

De två områdena som är aktuella för förundersökning. Delområde 1 vid Aareavaara och delområde 2 vid Kolari © Lantmäteriet Medgivande i2013/0060

De två områdena som är aktuella för förundersökning. Delområde 1 vid Aareavaara och delområde 2 vid Kolari © Lantmäteriet Medgivande i2013/0060

Arkeologisk förundersökning
Både utredningen förra året och årets grävning beror på att Trafikverkets planerar förbättringsåtgärder av väg 880, sträckan Aareavaara-Kaunisjoensuu. Detta innebär att ny, oexploaterad mark tas i anspråk i arkeologiskt känsliga områden. I närheten finns flera kända fornlämningar och syftet med den här förundersökningen är att ta reda på om dessa boplatser har större utbredning än vi känner till idag. Vi ska konstatera om dessa boplatser ligger inom Trafikverkets exploateringsområde.

En arkeologisk förundersökning har till syfte att avgränsa en fornlämning och försöka fastställa hur mycket kunskap om fornlämningen som går att få fram.

Nära Norrbottens (hittills) äldsta boplatser
Den arkeologiska förundersökningen kommer att ske inom två olika områden, dels kring Aareavaara och dels vid Kolari. Vid Aareavaara och i anslutning till vårt undersökningsområde finns Norrbottens hittills äldsta boplatser som är nästan 11 000 år gamla.

Olof Östlund i området med Norrbottens hittills äldsta boplatser i Aareavaara © Norrbottens museum

Olof Östlund i området med Norrbottens hittills äldsta boplatser i Aareavaara © Norrbottens museum

Dessa två boplatser ligger på södra sidan om väg 880 och delundersöktes 2010. På norra sidan av vägen finns två andra boplatser, som troligtvis är yngre än de nästan 11000-åriga boplatserna. Förhoppningsvis så kan vi hitta någon anläggning, exempelvis en eldstad, från dessa boplatser där det finns kol eller ben som går att datera. På så vis kan vi få en datering även på dessa två boplatser och få en bättre inblick i hur och när landskapet kring Aareavaara har nyttjats under förhistorien. Alla dessa fyra boplatser hittades vid en arkeologisk utredning som Norrbottens museum genomförde 2009 med anledning av Northland Resources gruvplaner i Kaunisvaara.

Frida Palmbo dokumenterar rester efter en eldstad på en av de gamla boplatserna som undersöktes 2010 © Norrbottens museum

Frida Palmbo dokumenterar rester efter en eldstad på en av de gamla boplatserna som undersöktes 2010 © Norrbottens museum

Indikation på vikingatid
Det andra området som ingår i förundersökningen ligger kring Kolari. I närområdet till vårt undersökningsområde finns en boplats och en rektangulär kokgrop som hittades vid fornminnesinventeringen 1992. De rektangulära kokgropar som har undersökts i Norrbotten och Västerbotten har daterats till vikingatid, vilket gör det troligt att även denna kokgrop härrör från denna tid. Kokgropen kommer dock inte att undersökas då den ligger utanför vårt område. Det är däremot möjligt att vi kan hitta aktivitetsytor som går att knyta till kokgropen inom vårt undersökningsområde.

Kokgropen vid Kolari. Skelleftepikarna i förgrunden samt sonden i bakgrunden markerar var kokgropen börjar och slutar © Norrbottens museum

Kokgropen vid Kolari. Skelleftepikarna i förgrunden samt sonden i bakgrunden markerar var kokgropen börjar och slutar © Norrbottens museum

Ny kunskap
Det blir spännande att se vad vår grävning resulterar i. När vi har resultat, eventuella dateringar och annat spännande att delge så kommer det självklart ett nytt blogginlägg!  Det kan dock dröja lite, då vi befinner oss ute i fält i några månader till och inte hinner ta itu med så mycket av materialet från den här grävningen förrän till hösten/vintern.

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo

2 svar på ”Norrbottens museum i grävartagen!

    • Vi är nu klar med den arkeologiska förundersökningen längs väg 880. Vid Aareavaara hittade vi rester efter en gammal eldstad som innehöll brända ben. Dessa ska analyseras av en osteolog, benexpert, samt skickas på datering så att vi får veta hur gammal boplatsen är. Blir spännande att få resultatet på analyserna!

Lämna ett svar