Fäbodlämningar och utmarksbruk i Antnäs

I höstas fick Norrbottens museum in ett tips om en tidigare okänd fäbodlämning i Antnäs. Vi hade möjlighet att besöka platsen innan snön kom och kunde göra en registrering av fornlämningen som består av en mjölkkällare och två husgrunder. Skärs fäbovall, som den heter, finns nämligen med på en historisk karta från 1762 som visar en rågångsåtgärd mellan byarna Antnäs och Alvik utanför Luleå. Då fäboden har så gamla anor klassas den som fornlämning. Efter registreringen av fäbodlämningen fick vi en idé om att göra ett projekt med utgångspunkt i fäbodlämningen – och nu i år går vi från tanke till verklighet!

Arkeolog Frida Palmbo står i grunden efter mjölkkällaren på Skärs fäbovall. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Arkeolog Frida Palmbo står i grunden efter mjölkkällaren på Skärs fäbovall. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Arkeologisk provundersökning
Norrbottens museum har sökt pengar från kulturmiljöanslaget, som Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelserna i Sverige årligen delar ut till olika kulturmiljövårdsinsatser. Vi har fått beviljat medel till att göra en fördjupad studie av Skärs fäbovall. Tanken är att dels utföra arkiv- och kartstudier men även göra en mindre arkeologisk provundersökning. Provundersökningen går ut på att göra en provtagning av fäbodlämningen för att göra en datering som kan belägga fäbodens ursprung och eventuellt även äldre tidshorisonter.

Skärs fäbovall med snidade fågelfigurer av konstnären Gunnar Hansson. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Skärs fäbovall med snidade fågelfigurer av konstnären Gunnar Hansson. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Dateringen, arkiv- och kartstudierna kommer ligga till grund för en kulturhistorisk analys. En informationsskylt är sedan tänkt att sättas upp i anslutning till fäboden, något Antnäs byautvecklingsförening har tagit på sig ansvaret för. Sedan tidigare finns en markerad och spångad vandringsled, Norriskogens kulturled, som går förbi ett antal fäbodar som har tillhört Antnäs och Skärets byar. Längs med leden finns det uppsatta informationsskyltar som beskriver livet på fäbodarna med bilder och texter. Norriskogens kulturled har anlagts på initiativ av Antnäs byautvecklingsförening och målet är att även Skärs fäbovall kommer att infogas som ett besöksmål längs med vandringsleden.

Det finns en ko på en av fäbodvallarna längs vandringsleden än idag. Foto: Frida Palmbo

Det finns en ko på en av fäbodvallarna längs vandringsleden än idag. Foto: Frida Palmbo

Vi kommer under nästa vecka att skriva en arbetsplan till Länsstyrelsen för hur den arkeologiska provundersökningen kommer att göras, innan vi kan få tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Fältarbetet har planerats till slutet av maj, då förhoppningsvis tjälen har gått ur marken! Prover för datering kommer vi att skicka iväg så fort som möjligt efter undersökningen så att vi hinner få dateringarna innan projektet ska avrapporteras till hösten.

Etnologisk dokumentation
Norrbottens museum har även sökt pengar från kulturmiljöanslaget för att göra en etnologisk dokumentation av fäbodliv och utmarksbruk vid Antnäs. Den etnologiska undersökningen är tänkt att utföras som en kompletterande studie till den arkeologiska delen. Studien kommer att ta fram, dokumentera och arkivera de muntliga berättelser som idag finns kvar om fäbodliv och annat utmarksbruk i området och även titta på dagens betydelse av vandringsleden och fäbodarna. Arbetet görs i nära samarbete med Antnäs byautvecklingsförening. Resultatet kommer att sammanställas i en mindre skrift som kommer att göras tillgänglig för allmänheten.

Längs med vandringsleden kan man träffa på både det ena och det andra. Konstnären Gunnar Hansson har smyckat fäbovallarna med olika skulpturer. Foto: Frida Palmbo

Längs med vandringsleden kan man träffa på både det ena och det andra. Konstnären Gunnar Hansson har smyckat fäbovallarna med olika skulpturer. Foto: Frida Palmbo

Det känns roligt att få göra en fördjupad studie av både fäbodlämning och fäbodliv med utgångspunkt i tipset om en ny fäbodlämning som kom in till oss i höstas. Här på Norrbottens museum har vi inte gjort arkeologiska undersökningar av fäbodlämningar tidigare och att dessutom få en etnologisk dokumentation ger ju ytterligare en dimension till det hela! Vi lär få all anledning att återkomma om både fäbodlämningar och utmarksbruk ur både etnologisk och arkeologisk synvinkel allteftersom projekten fortskrider!

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo

Läs om tipsgranskningen där fäboden registrerades:
Arkeologisk tipsgranskning

5 svar på ”Fäbodlämningar och utmarksbruk i Antnäs

  1. Glöm då för sjutton inte det biologiska kulturarvet! Även om fäboden lades ned för 200 år sen så kan det finnas många arter, populationer, trädindivider och landskapsstrukturer som kan berätta om nyttjandet av dessa utmarker. Jfr de urgamla hamlade sälgarna i Gallejaur t ex.

  2. Pingback: 10 år som arkeolog på Norrbottens museum | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

  3. Jag besökte Skärets fäbod sommaren 2019. Jag har ett speciellt minne från platsen. När jag var liten troligen 7 år var jag med min morbrors pappa dit en vinter för att hämta hö. Det var mycket snö, när vi var på väg hem så var han på väg åt fel håll han såg illa så jag var med för att vara hans ögon. Jag blev jätterädd han försökte då vända lasset det var mycket snö jag var tvungen att gå av efter en lång stund fixade han det. Det hade börjat skymma när vi äntligen var på väg hem. Det blev uppståndelse när vi anlände dom hade blivit rädd för vi hade varit borta så länge och mörkt när vi äntligen kom hem. Troligen 1949

Lämna ett svar