Crowdfunding och Crowdsourcing inom arkeologi

Av en ren tillfällighet så snubblade jag över en artikel i mitt Facebook-flöde som osteologen Lisa Hartzell delat som länkade till en sida som heter digventures.com. Sidan utgör entrén till ett arkeologicommunity som använder sig både av crowdfunding och crowdsourcing för att skapa engagemang och hitta finansiering för arkeologisk forskning.

Crowdfunding eller på svenska gräsrotsfinansiering är ett sätt att finansiera kampanjer eller projekt genom att knyta samman många små givare med varandra för att tillsammans skapa något stort. Jag har själv provat det och det är verkligen ett effektivt verktyg. Ett mer känt exempel på crowdfunding är Fairphone som lyckades samla in mer än 80 miljoner kronor till sin nya rättvisemärkta telefonmodell.

Crowdfunding används inom många olika områden, allt från att finansiera nya bilmodeller, musikalbum, spel, politiska kampanjer och nu alltså även arkeologi.

digventures.com använder även crowdsourcing, en metod för att lösa problem eller söka förslag till problemlösning från flera olika parter, ofta ett community dvs. olika sociala nätverk som finns online. Ett konkret exempel är Wikipedia där vem som helst kan redigera och lägga till nytt innehåll och där Wikipedias community själva upprätthåller granskning och kvalitet.

Vad gänget bakom digventures.com alltså gör är att ta in dessa arbetssätt i arkeologin. Genom crowdfunding försöker man lösa den ständiga jakten med att hitta finansiering för forskningsundersökningar genom att dra nytta av det engagemang och intresse som finns för arkeologi och historia. Genom crowdsourcing ges sedan givare och andra intresserade möjlighet att delta i de arkeologiska undersökningarna och arkeologerna får engagerad fältpersonal som vill hjälpa till att realisera ny arkeologisk forskning och kunskap.

Visst, det har funnits och finns fortfarande volontärgrävningar i Sverige, det är väl i princip det crowdsourcing kan liknas vid. Däremot är det ingen som har nyttjat det i den här skalan och försökt att skapa ett socialt nätverk, ett arkeologiskt community, som det som man nu gör i Storbritannien. Mig veterligt är det ingen arkeolog i Sverige heller som ännu har arbetat med crowdfunding i någon större skala.

Människorna bakom initiativet digventures.com är erfarna och kompetenta fältarkeologer och forskare. Brendon Wilkins, en av medgrundarna, är t.ex. erfaren fältarkeolog inom uppdragsarkeologi sedan 15 år tillbaka men som nu skriver sin doktorsavhandling vid University of Leicester med titeln: ‘Digging the Crowd: the future of archaeology in the digital and collaborative economies’.

Det första projektet som man lyckades crowdfunda och crowdsourca var en undersökning av bronsålderslokalen Flag Fen, målsättningen var att få in motsvarande 325 000 kr men man lyckades få ihop mer än 350 000! De som stöttade kampanjen kunde t.ex. genom sina donationer få platser i fält, en dag, en helg, en vecka, två veckor eller för hela undersökningen. I fältarbetet ingick föreläsningar, studier och naturligtvis upplärning i fältarkeologi.

Jag tycker det här är en spännande utveckling och det vore absolut intressant att testa även här i Sverige. Det är både ett sätt att skapa uppmärksamhet och engagemang kring arkeologi men också ett sätt samla in medel för forskning och förmedling som annars vore svåra att få tag i.

 

Vid tangentbordet, Nils Harnesk