Fönsterrenovering, ett smart val

fönsterrenov

I tider då miljömässiga och hållbara lösningar är högaktuella blir fönsterrenoveringen en viktig del i omställningen till ett hållbart och resurssnålt samhälle. Plastfönster, aluminiumfönster eller träfönster, det är en fråga som kan stötas och blötas i all oändlighet. Att renovera sina gamla träfönster ses ofta som bakåtsträvande och de nya moderna fönstren lyfts fram som underhållsfria. Tyvärr finns det sällan något som heter underhållsfritt. Begreppet kan ses som svaret på framtida bekymmer, men är i fönsterkretsar tvärtom förknippat med slit och släng. När plasten i fönsterbågarna blir spröd, eller då fönsterglaset spruckit finns det ingen chans att byta ut de trasiga delarna. De går helt enkelt inte att underhålla på ett miljömässigt sätt. Istället slängs de och nya underhållsfria fönster monteras in. Med träfönster är läget ett helt annat. Här går det att ersätta både mindre och större trädelar i konstruktionen samt byta ut trasiga och spruckna glas.

527_2 nedre hö hörn

Att ersätta spruckna och fuktangripna trädelar med friskt och tätvuxet virke förlänger fönstrets livslängd många år. Foto: Erica Duvensjö

Att det grå träet tittar fram bakom den gamla linoljefärgens för länge sedan skyddande yta är sällan ett problem. Många gånger ser läget värre ut än vad det egentligen är. För att få en uppfattning om hur trädelarna mår går det alltid att trycka ner en knivspets i träet. Om det tar emot och känns hårt har det ofta många år kvar innan det behöver ersättas.

IMG_2606

En vanlig syn på många äldre fönsterbågar, men det ser ofta värre ut än vad det är. Under den spruckna färgen kan träet vara friskt och hålla många år. Foto: Erica Duvensjö

Genom användning att traditionella material såsom linoljekitt, linolja och linoljefärg blir de gamla fönstren lätta att underhålla för de generationer som tar vid. Vill man energieffektivisera bågarna går det alldeles utmärkt att byta ut fönsterglasen i den yttre eller inre fönsterbågen till energiglas. Genom fönsterrenovering bevaras husets ursprungliga karaktär och charm, rörelserna i de gamla glasen bidrar till en hemtrevlig känsla i huset och kulturarvet bevaras.

fredag

Karaktären och charmen bevaras vid fönsterrenovering. Foto: Erica Duvensjö 

Att fönster är huset ögon märks inte minst om de gamla spröjsade och smäckra fönstren ersätts med klumpiga sprutlackerade aluminiumfönster som begränsar ljusinsläppet. I värsta fall kan bytet även försämra inomhusklimatet om huset har ett självdragssystem. Fönstren blir helt enkelt för täta för husets konstruktion. Det kan dessutom ta lång tid innan fönsterbytet blir ekonomiskt försvarbart.

IMG_0692

Norrbottensgårdens krysspostfönster har fått ge vika för 50-talets spröjslösa fönsterbågar vilka inte passar in i  byggnadens karaktär. Foto: Erica Duvensjö

 

Ta därför hand om dina gamla fönster istället för att byta ut dem till fönster i material som kan vara svåra att underhålla. Om fönstren är i så dåligt skick att de inte går att renovera, ersätt dem med mått och karaktär likt de gamla fönstren, då blir resultatet som allra bäst.

Fönster blå

Glöm inte bort de små detaljerna! Även de är kulturbärare och en riktigt fin trivselhöjare. Foto: Erica Duvensjö

DSCN6914

På många äldre gårdar finns ett s.k överljus monterat över ytterdörren. Även det är en karaktärshöjare. Foto: Erica Duvensjö

För att uppmärksamma vikten av fönsterrenovering anordnas den 30 maj varje år en dag med föreläsningar, förevisningar och prova-på-kurser runt om i hela landet.  Självklart finns också många böcker i ämnet med handfasta tips och råd om fönsterrenovering för den som gärna förkovrar sig resten av året.
Så, ta väl hand om dina fönster, det är de värda!

hägnan

Fönstret är husets ögon och själ, så ta väl hand om dem – det lönar sig i längden. Foto: Erica Duvensjö

 

Vid tangentbordet:

Erica Duvensjö

 

 

 

 

 

 

Rådgivning vid kusten

En av de bästa sakerna med att jobba som bebyggelse-/byggnadsantikvarie på länsmuseer är att få åka ut på rådgivning i länet och träffa personer som brinner för sin bygd och är nyfikna eller har ett intresse för byggnadsvård. Tyvärr har inte mina snart 3 år på Norrbottens museum gett mig så mycket chans till detta då nästan all min tid ägnats åt Kirunadokumentationer, men nu när det lugnat ner sig avsevärt på den fronten så fanns ju chansen igen. Så när jag fick frågan här i förra veckan om åka norrut efter kusten upp till Båtskärsnäs (Baskeri) för att titta på en gammal Skeppshandel, så väntade jag inte länge med att tacka ja.

Som byggnadsantikvarie blir du aldrig färdiglärd och det är ett ständigt kunskapsjagande som oftast styrs av vilka uppdrag man får. När man som jag jobbat i olika delar av Sverige så blir det ännu mer tydligt hur mångfasetterat och otroligt rikt vårt byggda kulturarv är, att ingen del är en den andra lik och även om det är varandra likt så kan samma byggnadsdel kallas olika saker beroende på vart i landet du befinner dig.

Särskilt intressant blir det för mig när jag som idag möts av två byggnadstyper som jag inte mött tidigare och även två otroligt välbevarade byggnader med mycket originaldetaljer eller detaljer som visar på en byggnads långa historia. Det är så otroligt roligt att genom att se vad som finns i en byggnad eller hur den är byggd, försöka skapa sig en bild av vad som hände och skedde där och varför man valt de lösningar som man hade gjort.

Båtskärsnäs är en bygd präglad av att ligga vid kusten, men här har även funnits ett sågverk som också satt sitt avtryck på orten.

Magasin i Båtskärsnäs

Magasin i Båtskärsnäs. Notera det rundade taket. Foto: Jennie Björklund ©Norrbottens museum

Den första byggnaden jag fick besöka var ett magasin i två våningar från ca. 1930-talet som var byggt av timmermän som i vanliga fall byggde båtar. Det fanns en hel del speciella, men sannerligen intressanta lösningar i denna byggnad, men magasinet är otroligt välbyggt och förutom att den tidigare ägaren vid något tillfälle bytt ut originalfönstren är allt annat intakt och mycket gott skick.

Magasin Båtskärsnäs

Det stora öppna utrymmet i magasinet som bildas av de rundade takstolarna/takbalkarna. Foto: Jennie Björklund ©Norrbottens museum

IMG_1823

Närbild på de rundade takstolarna/takbalkarna som var tillverkade av timmermän som i vanliga fall byggde båtar. Foto: Jennie Björklund ©Norrbottens museum

Exempelvis var takstolarna/takbalkarna böjda på samma vis som man böjer virket till skrovet på båtar (om jag förstod det rätt, är ingen båtmänniska ännu) och detta gjorde att utrymmet blev väldigt öppet.

Det konsolliknande virket som var placerade i vissa hörn och mellan vissa av reglarna i väggkonstruktionen var tillverkade av rötterna på ett träd. Vi stod länge och diskuterade om detta hade någon funktion eller om det var en utsmyckning? Är det någon av er som läser som kanske vet varför man gjorde så här?

Originalfönstren

De gamla fönstren fanns kvar i byggnaden och är i gott skick. Foto: Jennie Björklund ©Norrbottens museum

Det bortplockade originalfönstren fanns kvar i byggnaden och nuvarande ägaren hade ett intresse av att så småningom renovera dem och återmontera dem på byggnaden.

Anledningen till att vi tittade på denna byggnad var för att den är q-skyddad i detaljplan, vilket bland annat innebär att fasadmaterialet inte får bytas ut mot annat material. Byggnaden har i dag en locklistpanel som är målad med linoljefärg och ska byggnaden målas igen bör den göras det med samma färgtyp. Och det intresset fanns även från ägaren. Linoljefärg är dyrare – vilket vi ofta får höra som ett motargument för att använda det, men då ska man också veta att färgen är mycket drygare än moderna färger OCH OM man har en byggnad som är utpekat kulturhistoriskt värdefull (exempelvis i detaljplan) så kan man söka bidrag hos länsstyrelsen får att få hjälp med kulturhistoriska överkostnaden för att måla en byggnad med linoljefärg istället för en billigare modernfärg.

Skeppshandeln i Båtskärsnäs

Skeppshandeln i Båtskärsnäs. Foto: Jennie Björklund ©Norrbottens museum

Reklam för Skeppshandeln

Skeppshandeln i Båtskärsnäs Foto: Jennie Björklund ©Norrbottens museum

Andra stoppet på dagen var att alltså den gamla Skeppshandeln i Baskeri/Båtskärsnäs.

Att kliva in i Skeppshandeln var som att kliva in i en tidskapsel. Äldsta delen av huset var från slutet av 1800-talet och var sedan tillbyggd i två omgångar. Spegeldörrar i olika utföranden, träfönster, linoleummattor ovanpå trägolv, en AGA-spis (den första jag sett i verkligheten) fanns i det välbevarade funkisköket, i huset fanns också flera kakelugnar i olika varianter och även ett par andra spissorter. Vissa rum var klädda med pärlspont i väggar och tak, i andra rum var taken pappspända och målade och väggarna tapetserade med tapeter i olika mönster. I det som varit butiken fanns butiksinredningen kvar med hyllor, kylskåp och även varor.

Kafferosteriet vid Skeppshandeln i Båtskärsnäs

Kafferosteriet med taket av plåt och den mycket gamla eldragningen i taket. Foto: Jennie Björklund

Butiken hade även haft ett eget kafferosteri och jag fick även komma in och titta på detta. Dock har denna del rasat ihop, men det var ändå otroligt intressant att få se utrymmet som hade plåttak och mycket gammal eldragning.

Skeppshandeln i Båtskärsnäs

Takpappen som lossnat i ett av rummen i Skeppshandeln där det läckt in från taket. Notera även missfärgningarna på väggen. Foto: Jennie Björklund

Tyvärr är taket mycket dåligt på Skeppshandeln och som ni ser på bilderna så har det läckt in så pass att takpappen i vissa rum släppt. I det här fallet måste ägarna fundera kring hur de vill göra med byggnaden. Om de bestämmer sig för att förvalta byggnaden och kanske öppna upp den för allmänheten på något vis, så har Länsstyrelsen sagt att de kan gå in med bidrag för att hjälpa till att rusta upp byggnaden. I det här fallet handlar det inte om någon stor renovering, utan om att laga taket och därefter restaurera de utrymmen invändigt som råkat ut för läckaget. För byggnaden har i mina ögon ett sådant stort kulturhistoriskt värde att det förtjänar att få vara kvar, men det krävs som sagt att det finns personer vill ta hand om den. Det är tyvärr ett av de största hoten mot många av de här miljöerna att de ligger områden där folk inte bor eller där inte ork eller intresse finns att sköta om dem.

Vid pennan idag sitter bebyggelseantikvarie Jennie Björklund som snart ska sätta sig på kvasten och flyga mot Blåkulla. Så passar på att önska alla våra läsare en Glad Påsk.