Uppdatering av DOSS genomförd – reflektioner efter höstmötet 2016

Den 23-24 november höll DOSS sitt årliga höstmöte. DOSS är ett nätverk för musiearbetare som arbertar med samtidsdokumentationer. Här kan du läsa mer om nätverket.  Årets tema var: Vem äger framtiden? Vem äger historien? Samtidsdokumentationen och det demokratiska samtalet. Mötet hölls i Umeå på Västerbottens museum och Åsa Stenström var moderatorn som såg till att tiderna i schema hölls.

Schemat för de båda dagarna var fullspäckat och föredragshållarna kom från olika typer av verksamheter. Även undertecknande fick ställa sig på scenen för att medverka i presentationen av Inland , som blev Årets samtidsdokumentation 2016.

Nu sitter jag vid mitt skrivbordet igen och reflekterar över dessa dagar. På konferenser och seminarier blir man ofta inspirerad och får nya idéer men tyvärr finns det inte alla gånger tid och utrymme för att förmedla det vidare till sina kollegor då man kommer tillbaka till vardagen på museet. Så därför har vi sagt att bloggen också kan användas som en arena för att sprida vidare kunskap till kollegor och samtidigt nåt ut till andra läsare. Därför handlar dennas veckas blogginlägg om årets upplaga av DOSS höstmöte.

För ungefär ett år sedan skrev jag att nätverket genomgick en uppdatering och då befann sig i ett konfigurationsläge. I år kändes det som att uppdateringen börja vara klar och nu är det upp till oss som användare att hitta de nya funktionerna. Även i år träffades de olika arbetsgrupperna i nätveket i anslutning till höstmötet och en nykomling var gruppen för Mångfald. Nu finns också planer på att starta upp en grupp för arkivarier. Styrelsen för DOSS hade träffat pressen för att berätta om nätverket, höstmötet samt göra ett uttalande kring debatten som i höst har funnits om de statliga museerna och deras samlingar. Vad ska museerna egentligen samla in, ska samlingarna gallras och vad ska visas? Här kan du lyssna på Åsa Stenström i Sveriges Radio Västerbotten och ta del av Folkbladets artikel.

Det var lite allmänt om DOSS nu tillbaka till höstmötet. Dagarna inleddes med en föreläsning av Catharina Ekdahl, juridisk utredare på Digisam. Hon gjorde sitt bästa för på en kort tid klaragöra fotografirelaterad juridik och reglerna kring upphovsrätt, integritetsskydd och fria licenser. Viktiga frågor för såväl hantering av det material vi redan har i våra samlingar men också viktiga frågor att ta i beaktande vid insamling av nytt material. Det är också frågor som idag blir allt mer aktuella när många bilder lever ett eget digitalt liv, vad får man egentligen göra med dessa och vad får man inte göra.

Efter den väldigt informativa presentationen som stundtals fick mig att känna mig ännu mer förvirrad kring vad som är ett verk och vad som ”bara” är ett fotografi och hur upphovsrätten egentligen fungerar, så tog Eric Fugeläge över scenen. Han riktade vårt fokus till mångfaldheten i sin presentation ”Mångfald som realitet eller reaktion”. Erik är till vardags chefsanalytiker på Riksutställningarna och har bland annat tagit fram rapporten Museer och mångfalden som han delvis utgick från i sitt anförande.

De övriga föredragen skulle kunna delas in i tre undergrupper:

De utsattas berättelser

Hösten 2015 publicerades bilden på Alan Kurdi, treåringen som drunknade i Medelhavet när familjen flydde från Syrien. För mig är den bilden fastetsad i mitt känslominne, det kunde ha varit min treåring som flöt i land på den stranden. På samma sätt fick jag nu en klump i magen och tårarna samlades i ögonen när vi fick ta del av några medmänniskors berättelser. Samtidigt kände mig stolt över mina kollegor som gjort dessa insamlingar och dokumentationer och som förmedlar berättelserna vidare.

Marinette Fogde och Johanna Övling har genom Arbetets museum gjort insamlingen: ”Arbeta utan papper: ett insamlingsprojekt om papperslösas arbetsvillkor”. Genom ett tiotal intervjuer med människor som har erfarenhet av att arbeta som papperslös i Sverige ville de få fördjupad kunskap om den informella arbetsmarknaden samt samla in deras tankar om sin situation. Några kortare utdrag ur intervjuerna kan du lyssna på här.

En annan presentation som handlade om utsatta människors situation var dokumentationen ”Hemlös i Helsingborg”. Anna Bank, fotograf, och Birgitta Witting, antikvarie på Kulturmagasinet i Helginsborg, följde under 2015 ett antal hemlösa i staden. Deras syfte var dels om att nyansera bilden av de hemlösa EU-migranterna som under 2014 blev en vanlig syn i många svenska städer, men de ville också lyfta fram att hemlöshet inte är något nytt fenomen och att finns människor som av olika anledning inte har tak över huvudet när natten kommer. Utställningen visas nu på Dunkers kulturhus.

Den tredje presentationen på temat utsattas villkor och vardag var ”I´m Alive: om flyktingars användning av smartphones och mobilt internet.” Det är en insamling som Tekniska museet har gjort och Peter Du Rietz berättade om den. De har intervjuat nyanlända om deras användning av smartphones och tekniken under flykten. Det visade sig att för många var tekniken en räddning och det som gjorde det möjligt för dem att komma fram till sitt mål. I filmen Livlinan fick vi också inblick i hur tekniken och volontära krafter har säkrat färden över Medelhavet för ett stort antal flyktingar som genom uppkoppling och telefonkontakt har kunnat lotsas till tryggheten på land. Just nu visas utställningen på Tekniska museet.

De bortglömda berättelserna: kvinnornas, minoriteternas, de äldres och andra odokumenterade delar av vår historia.

Ett annat tema som återkom bland föreläsningarna var mångfalden av berättelser och hur vi ofta reproducerar samma historia om och om igen utan att reflektera över det. Vi tänker inte på att det kanske finns andra versioner av berättelserna och man kan se på saker från andra perspektiv än den vedertagna historieskrivningen har gjort. Dessutom finns det delar av vår historia i form av berättelser och material som ingen har tagit sig tid att samla in, material som kanske egentligen hör hemma i våra arkiv och i våra samlingar.

Anja Petersen från Dunkers Kulturhus väckte allas nyfikenhet när hon med ett genuint engagemang berättade om Maria Zoegas, kvinnan som jag i fortsättningen kommer att tänka på när jag dricker en kopp Zoegas kaffe. Marias berättelse har länge varit dold i historieskrivning om Helsingborg där många manliga entreprenörerna vid sekelskiftet 1900 har lyfts fram som stadens hjältar. Maria var också en av dessa driftig entreprenör men ingen har berättat hennes berättelse. Hon var höggravid och hade en fyraårig dotter då hon 1888 blev änka när hennes man Carlos Zoegas plötsligt dog. Inom loppet av en månad förlorade hon sin svärmor, sin man och sitt nyfödda barn trots detta valde hon att fortsätta driva kafferosteriet hennes man hade startat några år tidigare. Hon fick erbjudanden från olika affärsmän som ville köpa verksamheten men sålde inte och det gick troligen rätt bra för när hon några år senare gifte om sig valde den nya maken att ta hennes efternamn, en högst ovanlig företeelse vid den tiden. Idag kan vi läsa denna berättelse på företagets hemsida men länge var berättelsen om Maria bortglömd och det var männen i företagets historia man lyfte fram.

Författaren Paravan Ardalan redogjorde för projektet Woman making Herstory. Det började som ett insamlingsarbete för att få fram nya berättelser om Malmös historia. I Malmö finns ungefär 50 000 kvinnor som är utlandsfödda och Malmö har under hela 1900 haft en stark inflyttning från andra länder. Trots detta är det ingen som har samlat in dessa kvinnors berättelser och minnen. Genom projektet ville de synliggöra kvinnornas historia i Malmö under tiden 1914-2014. Ett projekt som visats som utställning och resulterat i en bok.

Den mest långväga gästen Danielle Kuijten från Nederländerna berättade om en flera olika projekt som hon varit involverad i de senaste åren. Alla kretsade kring förorten Bijlmermeer i sydöstra Amsterdam. Det är ett område som kännetecknas av stor nationell mångfald bland invånarna och har under perioder fått ett ”gettostämple”. Genom projekten hon har varit involverad i har de haft målet att lyfta fram och synliggöra olika grupper av människors berättelser om livet i förorten. Dehar både riktat sig till de äldre och till ungdomar och valt att testa olika metoder för att samla in material såväl fysiska objekt som digitala bilder.

I denna grupp kan man också placeras Cecilia Bygdells presentation ”Äldre på landsbygden – en resurs att räkna med?”. Cecilia har i sin forskning studerat de äldre på landsbygden; både hur de själva ser på sin situation och hur samhället ser på dem. Hennes forskning visar på sociala struktur i dessa miljöer som kunde nyttjas mer som en resurs än de gör idag och visar vikten av att göra studier där människors erfarenheter får utrymme och deras erfarenheter och röster får höras.

På Folkrörelsearkivet i Västerbotten tog Karin Holmgren och Susanne Odell för några år sedan initiativet till en insamling från den papperslösa folkrörelsen som uppstod kring Hardcorescenen i Umeå på 90-talet. Det visade sig att de gjorde det vid rätt tidpunkt och de kom att ha stor nytta av sociala medier för att nå ut till informanter som var aktiva under den tiden. Det var under på 90-talet som Umeå blev känd som staden med den starka veganrörelse och ett blomstrande musikliv. Deras syfte var att samla in materialet så att det skulle finnas kvar för framtiden men materialet förvandlades till såväl en hemsida  som en utställning som visades under kulturhuvudstadsåret.

 Pågående projekt

Den sista gruppen av presentationer handlade om några projekt som fortfarande pågår, en förstudie som nyss är avslutad samt två exempel på insamlingsprojekt från arkiv har gjort för att lyfta fram bortglömda berättelser.

På Sörmlands museum pågår en dokumentation av Flen med fokus på migration, flykt och exil. Man har nyss samlat in materialet och man ska nu börja ta itu med sammanställningen. Det är delvis en uppdatering av en undersökning som gjordes mellan 2004-06.

Även på Västerbottens museum har man påbörjat ett projekt om Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria där man med utgångspunkt i de fem nationella minoriteterna vill komplettera länets historieskrivning. Petter Engman, fotograf, berättar om hur man med utgång i platsnamn så som luffarladen eller tattarmyren har försökt söka spåren efter de resande i landskapet. Ett projekt som påbörjades 2015 och kommer att pågå till 2018.

På Arkiv Sörmland vill man samla in de ungas digitala kommunikation och minnen. Genom en förstudie på temat Arki-vera-arkiv-unga. Pernilla Hjelt berättar om med- och motgångarna under förstudien och hur man nu planerar gå vidare för att drivar vidare projektet.

På Folkrörelsearkivet i Uppsala driver Jonas Sandström en dokumentation som syftar till att nyansera bilden av stadsdelen Gottsunda genom historien och även blicka framåt inför de förändringar som området står inför när det ska byggas nya bostadsområden och infrastruktur.

Slutreflektion

Det här var några noteringar från de olika föredragen och som vanligt var det inspirerande att få lyssna på duktiga föreläsare som är engagerade för sina ämnen. Förutom föredragen så är det ju också minglet med de andra deltagarna som gör att man åker hem med ny energi och nya tankar. Och efter detta års möte tror jag också att jag får revidera min syn på yrkesgruppen etnologer.

Då jag får frågan vad jag jobbar med och jag berättar att jag är etnolog så möts jag ofta av en frågade min och följdfrågan ”Vad gör en sån?”. Jag brukar lite skämtsamt svara att vi är en utdöende yrkesgrupp och att de fåtal exemplar som finns kvar hittas på museum. Och även om vi kanske inte är så många som vi var tidigare så tycker jag att årets höstmöte ingav ett hopp för framtiden. Det visade hur viktigt vårt arbete är och hur vi kan bidra till att berätta nya berättelser om både det förflutna och om vår samtid. Och att vi bidrar till att dessa berättelser kommer att sparas i våra arkiv för framtida generationer. Vi behöver helt enkelt bara bli ännu fler för att kunna synliggöra ännu fler berättelser. Det var också roligt att se hur många arkiv arbetar aktivt med insamling och det är något för oss på Norrbottens museum att fundera vidare på.

 

Veckas skribent etnolog Sophie Nyblom

Uppdatering av Samdok till DOSS

Uppdateringar och nya versioner av program på våra tekniska prylar hör nuförtiden till vardagen för många. Det kommer meddelanden då man ska stänga datorn att en uppdatering behöver köras eller om du en smartphone får du regelbundet meddelanden om att olika appar behöver uppdateras. Huruvida vi som vardagsanvändare märker av uppdateringarna är tveksamt men då och då kommer det nya operativsystem eller så genomgår programmen en större uppdatering. Då kan det hända att vi inte riktigt känner igen oss när vi startar programmet nästan gång. Ikonerna kan ha fått ny layout och menyerna fått ny struktur och det kan ta ett tag innan vi lär oss navigera i det nya systemet, men snart är det gamla glömt och det nya har blivit vår vardag.

Det är det här som håller på att hända med museinätverket för samtidsdokumentation där uppdateringen inte riktigt är klar ännu utan det står i konfigurationsläge.

Från Samdok till DOSS

Samdok bildades 1977 som ett samarbetsorgan för samtidsdokumentation och insamling vid de kulturhistoriska museerna och senare bjöds även andra institutioner in i nätverket. Det fanns ett Samdokråd som ansvarade för de övergripande riktlinjerna och ett sekretariat vid Nordiska museet som ansvarade för administration kring verksamheten, informationsspridning och ansvarade för en webbsida för Samdok.

Samdok arrangerade årligen ett höstmöte som var ett tillfälle för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för etnologer från landets museer. Dessutom fanns flera temabaserade pooler som genomförde egna aktiviteter och möten. Här finns mer om poolernas verksamhet och Samdoks verksamhet före 2011.

2010 togs en ny programförklaring av Samdokrådet:

 • Samdok verkar för samarbete mellan museerna, med universitet och högskolor, museernas publik, andra kulturarvsinstitutioner och -organisationer, nationellt och internationellt.
 • Samdok arbetar för gemensam informationsspridning som gör resultaten användbara både i samtiden och för framtiden.
 • Samdok verkar för samtidsperspektiv i museernas kulturhistoriska undersöknings- och insamlingsverksamhet.
 •  Samdok verkar för fördjupat kunskapsutbyte kring museernas samlingar och samlingsfilosofi, med särskilt fokus på samlingarnas användbarhet för kommunikation och forskning.

 

Denna programförklaring blev inte långvarig för Samdok eftersom Nordiska museet lade ner sekretariatet 2011. De museer som engagerat sig i Samdok var eniga om att nätverket behövdes och utsåg en arbetsgrupp som fick uppdraget att ta fram ett förslag på hur man kunde arbeta vidare i Samdoks anda. Den nya organisationen döptes till Nätverket för samtidsdokumentation och de fortsatte att arrangera höstmöten och poolerna uppmanades hålla igång sin verksamhet.

I somras meddelande styrelsen för nätverket att man byter namn från Nätverket för samtidsdokumentation till DOSS – Dokumentation av samtida Sverige. DOSS är ett museinätverk för museipersonal som arbetar med samtidsdokumentationer och man arbetar fortfarande med att hitta formerna för det framtida nätverket. DOSS arbetar vidare i Samdoks anda och vill synliggöra behovet och nyttan av etnologer på museerna. Fortsättningsvis handlar det om nätverksarbete där kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte står i fokus samt poolerna kring olika teman där det finns möjlighet för konkret samverkan och fortbildning. Idag kommunicerar nätverket information via en grupp på Facebook samt via ett forum på Mötesplats Museum. Varje år ordnas höstmöte i november och nästa år äger det rum i Umeå 23-24 november.

Norrbottens museum återupptar nätverkandet

När jag började på Norrbottens museum hörde jag talas om Samdok men eftersom min företrädare hade gått i pension fanns det ingen naturlig överföring av kunskap och erfarenheter från hennes tid som etnolog på museet. De första åren har min tjänst främst handlat om olika uppdragsdokumentationer och museet har inte varit aktivt i Nätverket för samtidsdokumentation, som bildades då Samdok upphörde. Tidigare i år fick jag via etnologkollegor på andra museer i Norrland höra talas om att ”Samdok” fortfarande existerade men inte i samma form som tidigare och de saknade Norrbottens museum på höstmötena och i poolerna.

IMG_3106

Första dagen hölls höstmötet på Nordiska museet. Foto Sophie Nyblom.

Så när inbjudan till årets höstmöte kom fick jag möjlighet att åka på det. Temat för i år var digital insamling och är ett område vi inte alls har arbetat med i någon större utsträckning. Däremot har vi pratat om att vi borde kunna utnyttja tekniken och de sociala medierna mera i vårt dokumentationsarbete så det var ett bra tillfälle att åka ner för att få mera kunskap om hur andra museer har arbetat. Förutom höstmötet höll också några av poolerna möten. Eftersom det blev en nystart för Norrbottens museum i dessa sammanhang passade jag på att delta i två av dessa: poolen för Naturbruk och poolen för Hemliv och Fritid.

Syftet med poolerna är dels att diskutera de områden som de berör men också att försöka göra dokumentationer tillsammans eller studiebesök där man gör en ”minidokumentation” för att utbyta erfarenheter och genom att arbetat tillsammans får vi etnologer kompetensutveckling och utvecklas i vår yrkesroll. På många museer är etnologerna väldigt ensamma i sina arbetsuppgifter och saknar kollegor att diskutera sitt arbete med.

Det var två otroligt givande möten och det vore roligt om det blev någon samverkan på sikt och att vi fick möjligheten att vara med i någon gemensam dokumentation: stor eller liten. Men det framkom också hur läget är på många museer och att etnologerna försvinner när verksamheter omorganiseras eller när etnologer går i pension så ersätts de inte. Många museer idag prioriterar andra yrkesgrupper när det planerar sin verksamhet och det sker med bekostnad på den egna samtidsdokumentationen. Flera av de närvarande har tjänster där de ska kombinera etnologin med andra uppdrag och det gör att tiden för att göra etnologiska dokumentationer är väldigt liten.

 

Höstmöte 18-19 november 2015

Det var en stor variation i innehållet på föreläsningarna. Några var mer forskningsinriktade medan andra uppehöll sig vid museers erfarenheter från praktiska arbete med att prova olika digitala insamlingsmetoder till mera övergripande presentationer från Riksarkivet, Nordiska museet och Sveriges Museers Förbund.

Tänkte redogöra för några av nyckelfrågorna från föreläsningara. För den som vill läsa mera om programmet, ta del av powerpointspresentationer kan man gå in på höstmötets hemsida.

 • Digitalt kulturarv

Det digitala materialet omfattar allt från texter, foton, filmer, ljudfiler till databaser och hemsidor. Och frågan är ju vad som ska sparas, hur det ska sparas och vem som ska spara det? UNESCO Persist är ett projekt där man håller på att ta fram riktlinjer för hur museer och andra institutioner ska förhålla sig till det digitala materialet och insamling av det. Susann Nickel från Eskiltuna Museum berättade mer om arbetet med handlingsplanen.

 • Hur bevaras det digitalt material

Nästa område är hur allt ska sparas och bevaras för framtiden och det handlar om såväl det material som samlas in vid museerna men även det material som finns i databaser och i våra digitala samlingar redan nu. Hur håller vi materialet uppdaterat så att det är tillgängligt och hur försäkrar vi oss mot att det inte försvinner. Anne Scherman från Kungliga Biblioteket tog oss med på en tur genom hur det kan gå till när de får en donation från en privatperson där det idag oftast är en blandning av såväl papper som digitala medier som datorer, kassetter, disketter och hårddiskar. Johanna Berg från Riksarkivet berättade om Digisam och deras verksamhet.

 • Hur kan sociala medier användas i insamlingsarbetet

De digitala medierna är ett nytt fält för insamling, dokumentation och forskning och det leder till att det behövs nya metoder, diskussion om metodiken, nya analysgrepp och det väcker frågor om rättigheter och etik i den digitalt empiri. Under dagarna fick vi ta del av erfarenheter från olika aktörer som arbetat med olika insamlingsmetoder i dokumentationsarbetet

 

Susanna Haavisto, Satakunta Museum. I Finland bildades 2009 nätverket TAKO som kan jämföras med det som Samdok tidigare var. Projektet hon berättar om ingår i en pool om Vardagsliv där man har testat olika former av insamling av bilder och berättelser kring vad finnar äter och dricker. Det har varit ett treårigt projekt där flera museer har ingått och gjort egna dokumentationer kring ämnet.

Anne Ewing, Kultur IT. Berättade om minne.se en webbsida som startats under 2015 och är ett samarbete med Nordiska museet. Syftet är att samla in berättelser digitalt. En pilotstudie kring Studentflak och nu finns en fråga om Mötesplatser upplagd.

Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbund. Har tagit fram appen Tidsmaskinen som tar dig tillbaka till historiska miljöer genom guidade turer i kulturmiljöer. Konceptet bygger på att t.ex. Hembygdsföreningar köper en funktion där de kan göra rundturer om sin miljö som sedan ortsbor och turister kan ladda ner genom appen och ta del av berättelser och historian.

Kajsa Hartig berättade om hur man på Nordiska museet har arbetat med att anpassa sin verksamhet och man genom den nya IT-avdelningen arbetar med olika samverkansprojekt för att lokalisera sig i den digitala djungel av sociala medier. Det handlar både om att nå ut med museets verksamhet till nya målgrupper men också att prova sig fram för att hitta insamlingsmetoder som fungerar när det gäller t.ex. bilder och berättelser.

Anna Fredholm från Armémuseet berättade om dokumentationen Lumpen – identitet och materiella minnen. Insamlingen pågick mellan 2011-14 och har resulterat i utställning, olika publikationer såväl inom museet som i den forskargrupp som har varit involverat i processen.

Sammanfattningsvis var det ungefär samma problem, hinder och fördelar som de olika aktörerna hade mött på.

Problem och nackdelar

 • Tidskrävande
 • Svårt att få folk att delta.
 • Rättigheter – svårt att veta vad som gäller kring rättigheter till digitalt material.
 • Etiska dilemman.
 • Finansiering – tidskrävande projekt som kräver resurser.
 • Utmaning att få en bred representivitet bland de svarade.
 • Undersökningar behöver markandsföras och digitala sidor göras tilltalande för de som ska svara.
 • Representativitet – vilka är det man år och vilka når man inte?
 • Digital insamling räcker inte som metod utan bör för att uppnå bäst resultat kombineras med andra dokumentationsmetoder.
 • Osäkerhet kring källkritiken – hur vet vi vem som svarat?

Fördelar

 • Man når nya målgrupper.
 • Kan få ett stort material som är enkelt att ta fram data ur.
 • Kompetensutveckling för personalen.
 • Möjlighet till samverkan för museerna med den forskningsvärlden.

 

 • Hur förhåller vi oss till den digitala världen

 

Den digitala världen är en del av mångas vardag och det bör museerna förhålla sig till i sitt framtida arbete både när det gäller insamling av materiella artefakter och det digitala materialet. Hur ska vi då agera som forskare i den digitala empirin och hur ska vi hantera den mängd av data som finns tillgängliga för oss.

Martin Berg, docent i sociologi som på olika sätt berört digital insamling under de senaste 15 åren i sin forskning. Har i sin bok Netografi problematiserat hur forskaren ska förhålla sig till digitala medier i sitt arbete. Det handlar oftast om en tudelad uppgift att skriva om både Internet som fenomen och Internet som arena där människor interagerar och kommunicerar. Detta ställer delvis nya krav på hur forskaren ska agera i sin roll när hen använder sociala medier som forskningsfält.

Jussi Karlgren från företaget Gavagai. Jussi är också professor i språkteknologi och han lyfte frågan kring detta vad det egentligen är som ska sparas och vad det är som är det viktiga i den oerhörda mängd av information det finns i den digitala världen. Det kanske inte är vår roll att spara de enskilda fraserna från Twitter och eller bilder från Instagram utan att se på den stora helheten. Han jämförde det med ett hav, det är inte de enskilda blänken på vågorna som är intressanta utan de stora vågrörelserna och deras utveckling. Ibland drabbas museivärlden av panik ”allt kommer att försvinna om ingen sparar det” och kanske är det så att bilder på Instagram och Facebook och tweets egentligen ska ses som det småprat som förs i en matkö eller vid fikabordet, bara för att det finns i digital form och är möjligt att spara så är det kanske inte det vi ska göra.

Kajsa Hartig, Nordiska museet, är inne på samma linje i sin presentation om samverkansprojektet Collecting the digital from a photographic perspective som handlar om de sociala fotografier som fladdrar förbi i flödet på sociala medier. De tas och blir en digitalbild men de tas inte och publicerars inte för att sparas utan som ett inlägg i en pågående digital konversation.

IMG_3212

Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet sammanfattade dagarna. Foto Sophie Nyblom.

 Sammanfattning av dagarna

Jonas Engman etnolog på Nordiska museet hade som uppgiften att göra en slutsummering i slutet av dagarna och några av hans reflektioner utifrån presentationer och diskussioner var följande:

 • Det behövs en metoddiskussion kring hur vi förhåller oss till den digitala tekniken och hur vi använder oss av den i insamling.
 • Behövs diskussion kring analysverktyg: vilken kunskap är det vi får på detta sätt och hur ska den förstås? Vad skulle en mobil med sms och foton från en bondpojke på 1800-talet slut berätta om samhället?
 • Vad ska vi dokumentera och varför? Behövs diskussion om kunskapsmålen vi vill uppnå med dokumentation och inte göra det ”bara för att vi kan”. Varför samlar vi in information om mötesplatser, matbilder, studentflak och det sociala fotografiet?
 • Finns många frågor kring rättigheter till digitalt material – det behöver utredas.
 • Etiken i forskning på det digitala fältet behöver diskuteras.
 • Vi lever våra liv i olika sfärer och den digitala är en av dem som för vissa tar mer palts än för andra. Vi tar med oss den materiella världen in i det digitala, hur ser de ut där. Vilka strukturer finns där. Var händer med de som inte är med?
 • Faran när museer omorganiseras och etnologerna försvinner i omorganiseringen är att det material som samlas in kan komma att bli ”fattigmansmaterial” där den etnologiska kunskapen inte finns med i arbetet och det som samlas in blir mycket men torftigt material för framtidens forskare.

 

Framtiden

Som ni säkert förstår var det två intensiva dagar jag och återvände hemåt med nya kunskaper, nya bekantskaper och idéer om framtiden. Nu återstår för Norrbottens museum att fundera på hur vi ska arbeta med samtidsdokumentationen i framtiden.

 

Veckans skribent är Sophie Nyblom, etnolog på Norrbottens museum.