Nu börjar arbetet med en ny Norrbottensutställning!

Norrbottensutställningen är arbetsnamnet på Norrbottens museums kommande kulturhistoriska basutställning. Men tanken är inte en traditionell basutställning som den vi tidigare haft vid Norrbottens museum eller den bild som traditionellt förknippas med ordet basutställning.

Norrbottensutställningen kommer att vara en nydanande, stor och samtidsorienterad utställning där slutprodukten inte är en permanent utställning utan snarare det första kapitlet av flera i den formbara och föränderliga berättelsen om Norrbotten.

Delaktighet, tillgänglighet, jämställdhet och inkludering är viktiga ledord i arbetet. Norrbottensutställningen ska vara relevant för norrbottningarna och ge historiska perspektiv på samtiden. Med ny teknik och mobilitet ska utställningen inte bara begränsas till museibyggnaden utan nå det stora flertalet av Norrbottens medborgare.

Men vad betyder en utställning om Norrbotten? Vad betyder det för någon som anlände till Norrbotten igår eller för ett år sedan, för nån som bott här hela sitt liv? Vad betyder det för någon som bor i Arjeplog eller för någon som bor i Luleå?

Vi tror att det beror på vem man frågar. Just därför inleder vi nu arbetet med att samla in norrbottningarnas tankar och önskemål om innehållet i vår nya utställning. Genom kommunbesök där vi träffar civilsamhället och förtroendevalda politiker, besök hos föreningar och organisationer såväl små som stora och möjligheten att via vår kommande projekthemsida dela med sig av sina förslag så kommer vi att nå en stor bredd av norrbottningar, nya som gamla, unga som äldre.

Vid varje möte kommer vi att ställa denna fråga:

Om du fick välja de tre viktigaste berättelserna som beskriver Norrbotten, vilka skulle du då välja?

En gammal berättelse om Norrbotten…

…en ny…

…och en där gamla och nya berättelser möts till nåt nytt!

Vilka tre berättelser skulle du välja att lyfta fram om Norrbotten? Skriv gärna en kommentar här på bloggen eller på vår Facebook-sida. Det här skedet av projektet kommer vi att driva fram till årsskiftet och är centralt då det kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med utställningen.

Tack för denna gång och följ oss på Facebook för mer uppdateringar kring arbetet, trevlig helg önskar Nils Harnesk.