Kulturarv Norrbotten

Jag arbetar som projektledare för Kulturarvscentral Norrbotten. Projektet syftar till att skapa en plats på webben där Norrbottens läns kulturarv samlas, tillgängliggörs och bevaras. Detta innebär att länets kulturarvsinstitutioner så som arkiv, bibliotek och museum ska finnas representerade men även länets kulturarvsföreningar, hembygdsföreningar, forskarföreningar och andra föreningar med ett fokus på kulturarv.

Tanken är att kulturarvscentralen ska vara en plats där man kan hitta information om Norrbottens läns kulturarv. Det kan vara platser att besöka, böcker att läsa och bilder att titta på. Det ska också vara en plats där föreningar kan dela med sig av sitt kulturarvsmaterial genom att ladda upp dokument, bilder och filmer. Många medlemmar i länets kulturarvsföreningar besitter en stor kunskap om sin lokalhistoria och kulturarvscentralen är tänkt som en plats och ett forum där dessa föreningar kan dela med sig av detta. Projektet är ettårigt och startade i november 2013. Under hösten 2014 ska kulturarvscentralen sättas i drift och bli tillgänglig för allmänheten.

Vad menas då med kulturarv? Riksantikvarieämbetet definierar kulturarv på detta sätt: ”Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs från generation till generation” Jag tycker att det är en bra definition. Varje generation skapar sina egna kulturarv, vad som anses vara värt att bevara och vad som inte är det. Samtidigt har vi ett arv från tidigare generationer att förvalta. Kulturarv skapas kontinuerligt och det omfattar många typer av uttryck.

Vi vill att Kulturarv Norrbotten ska vara en webbplats där hela Norrbottens län finns representerat, där variationerna av kulturella uttryck, språk och historiska lämningar får utrymme. Det ska vara en digital plats som är tillgänglig och användbar för alla som vill lära sig mer om Norrbottens kulturarv.

Runt om i Sverige finns liknande kulturarvportaler som vi har inspirerats av. I till exempel Västernorrland har man en funktion där man kan dela med sig av kulturarvet. Även Östergötland har en kulturarvsportal med ett bra och intressant upplägg. Ta er en titt på dessa sidor så får ni en uppfattning om vad som väntar även i Norrbotten.
Det som är annorlunda med Kulturarv Norrbotten är att vi har ett tydligt fokus på kulturarvsföreningarna. Projektets styrgrupp är ABMF-rådet vilket består av representanter från Arkiv, Bibliotek, Museum och Föreningar. Då en av målgrupperna är just kulturarvsföreningar är det bra att de är med i processen från början.

Är du som läser detta blogginlägg medlem i en kulturarvsförening och vill veta mer, tveka inte att höra av dig!

Elisabet Drugge

TILLÄGG januari 2015: Webbplatsen kulturarvnorrbotten.se skapades i det projekt Elisabet Drugge berättar om ovan. Kontakt: info@kulturarvnorrbotten.se