Vad finns i slöjdares och konstnärers arkiv?

Varför skulle någon vara intresserad av mitt arkiv? Att ha ett arkiv är väl inget för en duojár!  Det är några spontana reaktioner som vi fått när vi uppmanat samiska slöjdare och konstnärer att etablera sina arkiv vid Ájtte, Svenskt Fjäll- och samemuseum.

Projektet AIDA- Arctic Indigenous Design Archives är på många sätt ett riskprojekt där vi tillsammans med Samearkivet i Inari och Samisk Hǿgskole i Kautokeino utforskar vad en slöjdares eller konstnärs arkiv skulle kunna vara. Detta inom ramen för ett Interreg Nordprojekt. Hur skulle arbetet med dessa arkiv kunna anpassas för att harmonieras med en samisk förståelse av världen. Stora anspråk, kan det tyckas, men det är egentligen frågan om små förskjutningar och problematiseringar av våra nuvarande arbetssätt vid institutionerna.

Inledningsvis frågade vi slöjdare och konstnärer om de skulle vilja etablera arkiv, något som var öppet för alla. Det var inte en självklarhet, många kände sig tveksamma till att dela något som var så nära knutet till familjens traditioner. Vad händer med materialet när man lämnat det till Ájtte, var en annan fråga? Arkiven etablerades därför i nära samarbete med duojárat och med en lyhördhet inför deras tankar. 17 slöjdare och konstnärer plus Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har hittills valt att etablera arkiv vid Ájtte. Intresset har varit större bland kvinnliga slöjdare än manliga. Ålderspannet är stort, från personer i 30 årsåldern till närmare 80 år, alla med sin speciella tillnärmning till duodji. Majoriteten av slöjdare har kommit från nord- och lulesamiskt område. Vad som skulle ingå i arkiven, var helt styrt av slöjdarna. Det vi poängterade var att vi inte var intresserade av det enskilda slöjdföremålet eller konstverket, vi ville istället sätta fokus på allt annat material som lett fram till objektet. Det visade sig att personerna sparat mycket i askar, kassar och bodar. Att detta skulle vara av värde för det gemensamma samiska kulturarvet var något som förvånade. Men arkivalierna hjälper oss att förstå enskilda konstnärskap men sammantaget utgör de även ett värdefullt material när förändringsprocesser i det samiska samhället skall analyseras. Några lämnade in ett omfångsrikt material medan andra gjorde ett urval. Arkivalierna som speglar duodji och skapandeprocessen är materialprover, formexperiment, skisser, anteckningsböcker, kvitton och beställningar, utställningskataloger och marknadsföringsmaterial. Det kan vara material i trä, horn, skinn och textil, papper, foto och video.

Material ur Solveig Labbas arkiv. Arkivalierna visar ett samarbete hon hade med artisten Sofia Jannok. Solveig Labbas arkiv speglar hennes arbete med duodji, design och utbildning. Foto: Lena Kuoljok Lind.

Det är till viss del sådant som vi traditionellt associerar med arkiv men det kan även vara som ElleMina Kuoljok Baer säger när hon håller upp sin mobiltelefon: detta är mitt arkiv! Här har jag inspirationsbilder från internetsajter och magasin, här dokumenterar jag material, skapandeprocessen och de färdiga slöjdföremålen. Detta är det framtida kulturarvet som vi måste fundera på hur vi på bästa sätt kan bevara för kommande generationer.    

Vi tänker ofta på arkiv som ett kollektivt minne, men i AIDA vill vi lyfta arkiven som en aktör i samtiden. Hur skall vi kunna synliggöra arkiven och göra dem till en aktiv del av kulturarvsarbetet? Det finns en inneboende spänning mellan att synliggöra duodjiarkiven som en del av det gemensamma kulturarvet och att blotta de enskilda skaparna och göra dem sårbara för kopiering och appropriering. Det är en återkommande farhåga bland slöjdarna, och i förlängningen ett ansvar för oss som institution. Vi måste ta frågan på allvar. Här finns det inga enkla lösningar eller självklara vägar att ta. Detta är något som måste diskuteras fram och i slutänden handlar det kanske om ett förtroende för institutioner.

Helge Sunnas arkiv består av utredningar, utställningskataloger och fotografier på duodji. Han har arbetat med trummor som speglar samisk samtid och finns representerad på flera museer. Arkivet innehåller både materialprover och skisser inför hans arbete med trummor.

Det är därför vi kallar vår nuvarande fas för utforskande och utprövande. Vi reflekterar och experimenterar kring nya sätt att använda arkiven och arkivmaterialet. Hur kan arkiven synliggöras? Hur kan de som använder arkiven få tillgång till material på nya sätt? Hur måste arkiv och museer förändra sina arbetssätt för att bättre motsvara en samisk förståelse av duodji? Arbetet sker i nära kontakt med de slöjdare och konstnärer som etablerat arkiv. Vi ser det som att vi inlett en relation som kommer att pågå under många år. Vi vill veta deras syn i olika frågor, vi bjuder in till seminarier, workshops, samtal och föreläsningar där de medverkar. Tillsammans utforskar vi hur en relation mellan slöjdare, konstnärer och museet skulle kunna se ut.

Vid tangentbordet:
Anna Westman Kuhmunen
Intendent Ájtte, Svenskt Fjäll- och samemuseum och projektledare för AIDA- arkiv som aktör i samtiden

Faktaruta
Duodji är hantverk skapat av samer och har sin grund i mötet mellan naturens material och samers traditionella behov. Ett behov av till exempel kläder, verktyg och husgeråd. En mycket viktig del av duodji är själva skapandet; process, filosofi, det ekologiska tänkandet och kunskap. Duodji har alltid anpassats och utvecklats efter tidens behov. Idag skapas många moderna alster och det är tillverkaren som införlivar sin uppfattning om duodji i det skapade.

Finansiärer i Sverige: EU genom Interreg Nord programmet och i AIDA I Statens Kulturråd, Kulturfonden för Finland och Sverige, Ájtte museum. I AIDA II Sameskolstyrelsen, Sametinget, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Region Norrbotten, Ájtte museum.

Mer information: http://www.arkisto.fi/aida och https://www.facebook.com/aidaduodji

Nu blir det slöjd!

Den här veckan handlar det om slöjd på Kulturmiljöbloggen. Jag som blivit inbjuden att gästblogga arbetar som länshemslöjdskonsulent på landstingets division Kultur och utbildning. Arbetet bygger på målen i Norrbottens kulturplan och innebär att främja hemslöjden på flera olika sätt. En övergripande beskrivning av konsulentarbetet finns att läsa på vår webbsida. Där finns också ett nyhetsarkiv med flera konkreta exempel från verksamheten som jag ingår i. För att inte det här blogginlägget ska bli överdrivet kort så tänkte jag passa på att berätta lite om vad som händer på mitt jobb.

Next Level craft

Missa inte Next Level Craft i Jokkmokk!
Ett exempel från konsulentverksamheten som pockar på uppmärksamhet är den nymodiga slöjdutställningen Next Level Craft. I skrivande stund är det inte många dagar kvar tills portarna slås upp på Ájtte i Jokkmokk, där utställningen visas mellan 2 april – 15 maj. Utställningen innehåller speciellt framtagna verk av ett fyrtiotal slöjdare, konstnärer, musiker och dansare. Den har ett eget soundtrack och tillhörande musikvideo. En webbsida finns också, där man bland annat kan se bilder från utställningen och titta på musikvideon. Just nu och fram till 24 april visas en version av uställningen på Svenska Ambassaden i Washington. Konstnärlig ledare är Aia Jüdes och Next Level Craft är en del av ett samarbetsprojekt mellan hemslöjdskonsulenterna i de fyra nordligaste länen.

Bild2_stolar_Garnapa_foto_Pia Jägstrand

Slöjd på kulturskolornas rikskonferens 2016
Stolarna på bilden är garntaggade av Garnapa. De ingick i en enkel idéutställning som fanns med i slöjdmontern på kulturskolornas rikskonferens som arrangerades i Luleå 16-18 mars. Temat för konferensen var samverkan – kulturskola utan gränser. Tillsammans med NFH Nämnden för hemslöjdsfrågor och en konsulentkollega från Uppsala var jag en av dem som bemannade montern.  Anledningen till vår medverkan på konferensen var att lära mer om de kommunala kulturskolornas verksamheter och att berätta om slöjd som möjlig kulturverksamhet för barn och unga. Vi fick kontakt med rektorer och kommunföreträdare från hela Sverige och pratade om möjligheterna att samverka med det nätverk av hemslöjdskonsulenter som finns runt om i landets län och regioner.

Extra kul var att det nya numret av Kulturskolan magasin som kom ut under konferensen, har temat slöjd. På ledarplats i tidningen skriver ordföranden om ”tråcklande trender” och I tidningen finns två artiklar(på sidorna 8 och 12) om slöjd skrivna av Frida Arnqvist Engström.

Bild3_Kulturskolanmagasin_foto_Pia Jägstrand

Slöjd på webben
Slutligen vill jag tipsa om några webbsidor som Sveriges hemslöjdskonsulenter driver tillsammans. Själv är jag med i redaktionen för en av sidorna. Den heter  Slöjd håller och beskrivs så här på startsidan:  ”Med dina händer kan du göra skillnad. Slöjd håller vill inspirera dej att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och återanvända naturliga material. Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett mer hållbart samhälle.” Ytterligare tre sidor finns som ni inte får missa. Det ena är 365 saker du kan slöjda!, med drygt tusen slöjdtips att inspireras av. De andra två sidorna, fulla av fakta på sina respektive områden är Slöjden i skogen och Textil hemslöjd.

Bild4_Slöjd_håller_logga

Vid tangenterna och bakom kameran, Pia Jägstrand