Slöjd och Form Norrbotten  

Hej! I det här inlägget kommer du som läser att få en inblick i Slöjd- och formkonsulenternas verksamhet. Norrbotten är ett län rikt på slöjd och hantverk. Det är en del av regionens materiella och immateriella kulturarv med traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer. I Norrbotten är vi två Slöjd- och formkonsulenter som arbetar strategiskt och operativt för att stärka, främja och utveckla slöjd-, hantverks- och formområdet i Norrbotten. Vårt uppdrag riktar sig till en bred målgrupp där vi arbetar med insatser riktade till barn och unga, yrkesverksamma utövare och hobbyutövare. Vi initierar, driver och stöttar projekt i samverkan med andra aktörer som verkar regionalt, interregionalt och nationellt. Slöjd- och formkonsulenterna är en del av Region Norrbottens regionala utvecklingsavdelning och kulturenheten. Vi har vårt kontor på regionhuset i Luleå men arbetar och verkar inom hela regionen. 

Foto: Simon Eliasson

Våra målsättningar styrs utifrån Region Norrbottens kulturplan. Under 2023–2026 arbetar vi utifrån viljesatserna:  

·     Stötta insatser för pedagoger och handledare för att barn och unga i Norrbotten ska få fler möjligheter till att skapa med händerna.  

·     Synliggöra slöjd-och formområdets koppling till hållbar utveckling. 

·     Stötta initiativ och utforska samtida uttryck och influenser inom slöjd och form. 

·     Främja förutsättningarna för professionella slöjd- och formutövare att utvecklas och verka i länet.  

Nedan följer kortare presentationer från några av de insatser och projekt som vi driver under 2023. 

Slöjd- och formcenter 

Slöjd- och formcenter är ett projekt som har arbetats fram i samverkan med Resurscentrum för konst som nu Slöjd- och formkonsulenterna projektleder och arbetar vidare med inom vår verksamhet. Projektet kommer att etablera en plats för utställning, programverksamhet och branschstärkande insatser för slöjd- och formområdet i Norrbotten med en fysisk plats i Luleå och på sikt med lokala hubbar utspridda i regionen. Satsningen kommer att bidra till att skapa en plattform för branschutveckling för yrkesverksamma utövare inom slöjd, hantverk, konsthantverk, design, form och arkitektur och även för hållbart byggande och gestaltad livsmiljö. 

Projektmålet är en långsiktig etablering av ett Slöjd- och formcenter i Norrbotten som på sikt är ett självklart nav inom branschen, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Centret har en stark lokal förankring men också en internationell utblick som bidrar till att koppla ihop Norrbotten med världen. Verksamheten är relevant för hela Sverige och ledande inom slöjd, form och designområdet i det arktiska området. Projektperioden sträcker sig till 31 december 2025 med förhoppning om fortsatt finansiering och långsiktig etablering. 

Regionala utvecklingsnämnden beviljade under våren 2023 medel för en etablering av Slöjd- och formcenter i Norrbotten. Slöjd- och formkonsulenterna har efter beslutet från regionala utvecklingsnämnden arbetat intensivt med etableringen. En verksamhetsplan är under produktion och flertalet utställningar och aktiviteter är under planering. Slöjd- och formkonsulenterna har ansökt om medfinansiering från Luleå kommuns kultur- och fritidsnämnd inför 2024, beslut tas under oktober månad för medfinansiering av etableringen.  

Slöjd- och formkonsulenterna sitter även med i styrgruppen för ett samverkansprojekt med Region Västerbotten, Skellefteå kommun och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, kallat Arctic Design Center. Målsättningen är att skapa en mötesplats i Skellefteå för gestaltad livsmiljö som arbetar för en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige.  

Slöjd- och formcenter och Arctic Design Center är två skilda projekt som kan gynnas av samverkan.  

Inom kort kommer vi att berätta mer om hur projektet med att bygga upp ett Slöjd- och formcenter i Norrbotten fortsätter, håll utkik i våra kommunikationskanaler!  


Utställningen MANNAME, Galleri Foajén, Regionhuset Luleå 
Utställningsperiod 13 oktober – 21 november.   

MANNAME är en utställning med traditionell och nyskapande duodji av 2023 års examenselever från Samernas utbildningscentrum, Jokkmokk. MANNAME är ett nordsamiskt ord som kan jämföras med engelskans «going». Livet består av många resor och processer. Vi är alltid på väg, i ständig utveckling, mot drömmar och mål. Genom vår duodje i utställningen visar vi var vi kommer ifrån och vår väg vidare.  

Utställningen arrangeras av Slöjd- och formkonsulenterna i samarbete med Resurscentrum för konst.  

Har du möjlighet att besöka utställningen så passa på!
Regionhuset i Luleå är öppet för allmänheten under vardagar mellan 08.00-16.30.
Adress: Robertsviksgatan 7, 972 41. 

Foto: Simon Eliasson

Slöjdhandledarfortbildning 
Slöjd- och formkonsulenterna bjöd under mitten av oktober in till en fullspäckad helg i hantverkets tecken. Under tre dagar fick deltagare få prova på olika hantverkstekniker tillsammans med våra skickliga kursledare, Erika Rosendahl, Skogsbrynets trädgård, Ola Ling, träslöjdare och Gunnel Tjäder, allmogemålare och konsthantverkare. 
 
Under helgen deltog handledare och konsulenter från de fyra norrlänen, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten. 


Slöjd- och formplattform 
Utvecklandet av en slöjd- och formplattform samt lansering har genomförts under kvartal 2 och 3. Målsättningen är att skapa större digital synlighet, synliggöra Norrbottens utövare och föreningar samt nå ut till fler och nya målgrupper och underlätta administrativa uppgifter för konsulentverksamheten. 

Hårdslöjdsnätverk 
Under våren och hösten har arbetet kring att etablera ett hårdslöjdsnätverk i Norrbotten fortsatt. Målsättningen är att få kontaktpersoner i Norrbottens 14 kommuner som fortsatt kommer att arrangera insatser för att stärka hårdslöjden och arrangörskapet i länet och på sikt möjliggöra fler fortbildningstillfällen. 

Slöjd- och formkonsulenterna bygger i nuläget upp en verktygsbank/utlåningsbank av verktyg till hårdslöjdsaktiviteter för att möjliggöra att fler aktörer kan arrangera aktiviteter riktade till barn och unga. 


Inventering Norrbotten 
Under 2023 genomförs en inventering/kartläggning av slöjdare, småskaliga designers, konsthantverkare och hantverkare som är boende och verksamma i Norrbotten. 
 
Inventeringen innefattar en kartläggning av yrkesverksamma slöjdare, pedagoger som arbetar med slöjd och hantverk, föreningar och andra ideella personer eller organisationer som arbetar för att främja slöjd, hantverk och småskalig design i länet. Det infattar även att se över lokaler som lämpar sig för kursverksamhet och utställningar samt lista lokala producenter som kan producera småskaligt och hantverksmässigt.  
 
Förhoppning är att detta ska skapa ett brett kontaktnät och att Slöjd- och formkonsulenterna, som har i uppdrag att främja de yrkesverksamma, ska kunna nå ut till fler med insatser som ska stärka slöjd och formområdet i Norrbotten. 

Tack för oss önskar 
Slöjd- och formkonsulenterna  
Linnea Nilsson och Sofia Öberg 

Ps. Vill du ta kontakt med oss eller veta vad som händer i vår verksamhet framöver så kika in på våra sociala medier eller kontakta oss på: 

Mejl: slojdform@norrbotten.se 
Instagram: slojdformnorrbotten  
Facebook: Slöjd- och formkonsulenterna Region Norrbotten 
Hemsida: slojdformnorrbotten.com 

Slöjd och Form Norrbotten

Hej! I det här inlägget kommer du som läser att få en inblick i Slöjd- och formkonsulenternas verksamhet. Norrbotten är ett län rikt på slöjd och hantverk. Det är en del av regionens materiella och immateriella kulturarv med traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer. I Norrbotten är vi två Slöjd- och formkonsulenter som arbetar strategiskt och operativt för att stärka, främja och utveckla slöjd-, hantverks- och formområdet i Norrbotten. Vårt uppdrag riktar sig till en bred målgrupp där vi arbetar med insatser riktade till barn och unga, yrkesverksamma utövare och hobbyutövare. Vi initierar, driver och stöttar projekt i samverkan med andra aktörer som verkar regionalt, interregionalt och nationellt.

Foto: Simon Eliasson

Våra målsättningar styrs utifrån Region Norrbottens kulturplan och inför kommande år så pågår just nu ett intensivt arbete med att färdigställa den kommande kulturplanen för 2023-2026. Inför kommande kulturplans-period kommer vår verksamhet att fokusera på att:

-Stötta insatser för pedagoger och handledare för att barn och unga i Norrbotten ska få fler möjligheter till att skapa med händerna.

-Synliggöra slöjd-och formområdets koppling till hållbar utveckling.

-Stötta initiativ och utforska samtida uttryck och influenser inom slöjd och form.

-Främja förutsättningarna för professionella slöjd- och formutövare att utvecklas och verka i länet.

Nedan följer kortare presentationer från några av de insatser och projekt som vi har drivit under 2022.

Foto: Simon Eliasson
Foto: Simon Eliasson

Hårdslöjdsnätverk Norrbotten

Under 2022 har vi påbörjat arbetet med att starta upp ett hårdslöjdsnätverk för Norrbotten.

Vi har besökt Haparanda, Gällivare, Överkalix, Arvidsjaur och Luleå där vi har arrangerat och genomfört hårdslöjdsträffar. Under träffarna har personer som är intresserade av att arbeta med hårdslöjd, både på hobbynivå och yrkesverksamma utövare deltagit. Träffarna ses som en start i att framgent bygga upp och skapa ett nätverk för personer som utövar hårdslöjd i Norrbotten.

I september avslutade vi årets insatser med att bjuda in till en gemensam hårdslöjdshelg ute på Seskarö, 27 km sydost om Haparanda.  Under helgen deltog 24 personer från länet i åldrarna 16-72år.

Helgens slöjdkurser leddes av:

Bengt-Erik Nilsson, bildhuggare, motorsågsskulptör och förgyllare ifrån Umeå.

Molly Sjöstam, slöjdare som är boende i Gräsmyr, Västerbotten med fokus på karvsnitt och måleri.

Helena Åberg, slöjdare från Stigtomta, Nyköping kommun. Helena har specialiserat sig på klyvning av svep och brädor, speciellt i furu.

Thomas Distler, båtbyggare från Umeå som kommer att föreläsa om båtbygge och hantverkstekniker på gammalt vis. 

Arbetet med att bygga upp ett nätverk för hårdslöjd kommer att fortsätta under 2023. Insatserna har finansierats med extra statliga medel som Slöjd-och formkonsulenterna tilldelas av Statens Kulturråd.

Unga händer I samarbete med projektet Formstark Norrbotten så utlyste vi under våren 2022 ett ‘Unga händer’-stipendium. Utlysningen riktade sig till yrkesverksamma utövare i Norrbotten inom slöjd, form, konsthantverk och design i åldrarna 19-35 år. Nedan kan du ta del av en kort presentation från stipendiaten Isak Pirak, duojar och hantverkare i traditionell samiskt konsthantverk.

”Hej!

Mitt namn är Isak Pirak och är 26 år och uppvuxen och verksam i Jokkmokk. Jag är en duojar/hantverkare i traditionell samiskt konsthantverk. Jag är av en släkt som har en lång tradition av duodji, då både min far och farfar arbetat med detta hantverk. Min farfar Lars Pirak var en framgångsrik slöjdare och konstnär och livnärde sig enbart på sina händer och är min stora inspiration till mitt skapande.

Jag arbetar främst i materialen trä och horn men använder även material såsom stål, silver, skinn och läder. Mitt kommande projekt kommer handla om konstverket Stuorra Niibi som översätter till storkniv men även kallad för huggare, den kniven är traditionell för dom nordligare samerna och har en kluven dohppo/slire i 4 delar av 2 horn vilket gör den tekniskt svår att få ihop, det alstret kan verkligen pröva en skicklighet och förståelse för hornet.

Mitt mål med projektet kommer vara att ha en färdig produkt men även endel historisk information kring detta alster och hur den görs i grundare form.

Stipendiet är på 35 000kr och tilldelades till Isak Pirak, Jokkmokk, Emmelie Stuge, Jokkmokk och Petronella Edlund, Arjeplog. Projektperioden pågar mellan september 2022-februari 2023.

Slöjd och Form Norrbotten – Utställning Regionhuset Luleå 3nov-6dec Här näst kommer vi att presentera fotoutställningen ”Slöjd och Form Norrbotten” I utställningen presenteras och porträtteras 11 slöjdare och hantverkare som är hemmahörande i Norrbotten. Fotografierna är tagna av fotografen Simon Eliasson och är ett urval från projekten ”Hej Slöjdare” och ”Formstark Norrbotten”. Insatsen erbjöds till yrkesverksamma utövare under pandemin med målsättning och syfte att stötta deras verksamheter och bidra till att skapa ökad digital synlighet. Projektet har initierats och drivits av Slöjd- och formkonsulenterna Region Norrbotten och resurscentrum för Konst.

Foto: Simon Eliasson

Medverkande i utställningen är:

Eva Hagström, konsthantverkare, Siknäs
Linda Isaksson, glasblåsare, Piteå
Marie Karlsson, träslöjdare, Kalix
Lotta Lampa, konsthantverkare och formgivare, Kalix
Erika Nordvall Falck, slöjdare, Jokkmokk
Julia Rensberg, samisk slöjdare trä och horn, Jokkmokk
Katarina Spik Skum, duodjár / samisk slöjdare, Jokkmokk
Anna-Stina Svakko, samisk dräktmästare i koltsömnad, Porjus
Gunnel Tjäder, konsthantverkare, Kiruna
Lena Viltok, doudjár / samisk slöjdare, Jokkmokk
Ida Isak Westerberg, konsthantverkare, Älvsbyn

Varmt välkomna på vernissage på regionhuset i Luleå den 3 november klockan 12.00!

Tack för oss önskar
Slöjd- och formkonsulenterna Linnea Nilsson och Sofia Öberg

Ps. Vill du ta kontakt med oss eller veta vad som händer i vår verksamhet framöver så kika in på våra sociala medier eller kontakta oss på:

Mejl: info.hemslojden@norrbotten.se

Instagram: hemslojdnorrbotten

Facebook: Hemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten