Lägesrapport från Norrbottens Föreningsarkiv

Att vandra runt i ett arkiv är som att gå i en godisbutik. Här finns mycket som kan fånga ens intresse. Många tror att en arkivlokal är dammig och mörk. Men istället är det rent och välstädat för att undvika att vi får skadeinsekter som kan förstöra materialet som finns bevarat, det är också väl upplyst. I arkivet bevaras inte enbart pappershandlingar, här kan även finnas föremål som på olika sätt belyser föreningarnas verksamhet.

En av dessa dagar fastnade min blick på några handlingar som skilde sig från mängden, det var inga vanliga A4-papper och de var vikta på ett speciellt sätt. När jag tittade närmare var det gamla handlingar, från år 1790.  

De stora folkrörelserna, bland annat arbetar- nykterhets- och väckelserörelsen, lade grunden för föreningslivet. Det började byggas upp från mitten av 1800-talet och när Norrbottens Föreningsarkiv startade 1965 var det under namnet Folkrörelsernas arkiv. De handlingar som jag nu hittade var något annat och långt innan folkrörelsernas uppstart. Det äldsta material som finns i Föreningsarkivet är från slutet av 1800-talet så handlingarna som jag nu hittade var nästan 100 år äldre.

Det var inte några föreningshandlingar som låg där. De gamla handlingarna rörde sjöfartstrafiken från Luleå hamn och varför de fanns i Föreningsarkivet är en gåta. Någon gång har det förmodligen skett en felleverans, antagligen har handlingarna följt med annat material som har levererats till Föreningsarkivet och sedan blivit liggande.  

Att tyda en skrift från slutet av 1700 kräver lite tålamod. Bokstäverna ser annorlunda ut, stavningen skiljer sig åt och de använde andra ord och uttryck än vad vi gör idag. Handlingarna var birullor, det vill säga tullhandlingar för skepp som hade seglat från Luleå hamn. Det var bland annat tullmästare Tåhlin som hade upprättat handlingarna. I birullan redovisades vilket skepp handlingen gäller och vilka varor som fanns ombord samt hur stora mängder av varje vara och vilka av passagerarna som ansvarade för vilka varor.    

Den lilla samlingen innehöll flera birullor. Det fanns ett par olika typer av skepp redovisade till exempel snaus, galeas, jakt och gatt. Skeppens namn var Nordstiernan, Maria Christina, Wandringsman, Jungfrustiernan, Två Bröder, Enigheten, Stiernan, Broder, Fortunan med flera. Några av skeppen skulle med sin frakt till Stockholm men i ett par av birullorna var destinationsorten inte redovisad.

Handlingarna rörde vad som hade skeppats från Luleå. Varorna som skeppen var lastade med var både matvaror och material. Matvarorna bestod till stor del av fisk, torkade eller saltade framför allt gädda men även öring, sik och strömming. Många tunnor innehöll smör, lingon och kött. Annat material kunde vara tunnor med tjära, hornlim, skinn, hudar, bellingar (det vill säga skinn från renens ben som använd till att sy skor) även lapphandskar och skor. Det skeppades även fjädrar av skogsfågel.    

Det fanns redovisat vilka som var med på resan och vilka varor de ansvarade för, det var tillexempel kyrkoherden Petter Wässtuerin, Regimentskrifaren Johan Tahlin, Carl Fabricius, Johan Gowenius Claesson med flera män och endast en kvinna Brita Wenman.

Men materialet har hamnat fel och hör istället hemma på Riksarkivet i Härnösand. Det är viktigt att handlingarna finns bevarade på rätt plats och att handlingar som hör ihop också finns bevarade tillsammans. Så även fast handlingarna rör Luleå så tillhör de det statliga arkivet och inte ett Föreningsarkiv. Ibland kan det kännas lite tråkigt att skicka iväg material som har en viktig historia att berätta men handlingarnas värde ökar i och med att de tillförs rätt sammanhang. Handlingarna kommer att tillföras arkivet: Luleå stad, Rådhusrättens och magistratens arkiv, Stadens enskilda räkenskaper. Där finns sedan tidigare birullor från skeppen i Luleå hamn.

Birullor från 1790 med information om skeppet, vilka varor och passagerare som fanns ombord.

Vid tangentbordet:
Ginger Karström, arkivarie vid Norrbottens föreningsarkiv

För dig som är intresserad kan jag nämnd två skilda böcker som berör fartygen och handelstrafiken efter kusten.

Litteraturlista:
Berggren, Åke. Bergstedt, Pål. (1988) Piteå sjöfart. Piteå museum.

Kostenius, Anette.(1997). Med företagarna i tiden 1847-1997. Länsstyrelsens Tryckeri i Luleå AB.

Premiär för Kulturarvspodden – Avsnitt 1 – Hungerdemonstrationerna på Seskarö 1917

Detta bildspel kräver JavaScript.

Varmt välkomna att lyssna till det första avsnittet av vår poddradio Kulturarvspodden. Första avsnittet handlar om hungerdemonstrationer på Seskarö 1917. I avsnittet får vi förutom historien kring händelserna även höra vittnesskildringar från personer som var med. Detta tack vare en intervju  som genomfördes av Sveriges radio år 1962 med arbetarna Oskar Lindström och Hugo Berglund.

Samtliga fotografier är hämtade från Norrbottens museums bildarkiv. De avfotade arkivhandlingarna är utdrag från Arkivcentrum Norrbotten, en del av Norrbottens museums verksamhet.

Du kan antingen lyssna på avsnittet vid detta inlägg men vi finns även inom kort på iTunes.

Vid mikrofon och tangentbord, Nils Harnesk.