Snart är året slut och ett nytt hägrar

Det är kanske mänskligt att fundera och reflektera över året som gått nu när man närmar sig slutet av året. Världen gick inte under trots allt! 2012 har varit ett intensivt år för oss arkeologer, det är mycket på gång i Norrbotten nu med bla. tunga investeringar i framför allt gruvnäringen som leder till att vi får in många uppdrag. Vi har varit i Pajala, Jokkmokk, Vibbyn, Markbygden och en rad andra platser och tiden efter fältarbetena har för min del ägnats åt rapporter.

2012_74_11

Grävande arkeolog! Carina fick prova på att köra grävmaskin vid utredning i Vibbyn-Flarken. © Norrbottens museum

Men året har innehållit en rad andra stimulerande uppgifter! Under våren fick jag ynnesten att leda och genomföra ett pedagogiskt projekt riktat till och i samarbete med Kyrkbyskolan i Luleå Gammelstad och Friluftsmuseet Hägnan. Projektets syfte var att få barnen medvetna om det fantastiska kulturarv de går skola i, de fick därför adoptera hela kulturmiljön Gammelstad, fornlämningar, kyrkstugor, borgarkvarter, kyrkan…kort sagt rubbet! De var oerhört fascinerande att få jobba med barn och barns inlärning och deras fantastiska fantasi och frågvishet! En stor eloge till alla barnen och lärarna på Kyrkbyskolan, det finns många blivande kulturarvsbeskyddare och kanske arkeologer i klasserna, det ska vi vara rädd om.

IMG_6087

Lärarhandledningen som togs fram i det pedagogiska projektet! © Norrbottens museum

Under året har jag också haft möjlighet att få skriva klart en vetenskaplig artikel om stockbåtsfyndet i Skatamark som jag senast bloggade om i november förra året. Artikeln kommer att publiceras i det första numret av tidskriften Fornvännen under 2013. Jag ska inte skvallra för mycket innan den publicerats men dateringar från medeltid gjorde fyndet än mer intressant och jag för en diskussion om hur bebyggelsen utvecklats i Skatamark och det fjärdsystem, Persöfjärden, som byn återfinns längst in i. Jag försöker föra upp ett alternativt sätt att tolka den fasta bebyggelsens framväxt i nedre Luledalen kan man sammanfatta det som och att visa på värdet av de i många fall bortglömda våtmarksfynden. Hoppas ni läser artikeln när den kommit i tryck! Jag kommer också att blogga om resultaten här för er som inte kommer göra det.

Norrbottens museums bildarkiv, A251

En av stockbåtarna i Skatamark vid fyndtillfället 1932! © Norrbottens museum

Förutom det här har jag även hunnit med föredrag i allt från forskarföreningar, Frukostklubben (en sammanslutning av glad pensionärer som äter frukost tillsammans och bjuder in föredragshållare), Sunderby folkhögskola, guideutbildning, medeltidsdagar etc.

Kort sagt så har det varit ett intensivt år med en varierad verksamhet för min del här på museet något som även stämmer in för mina kollegor och som många andra museiarbetare säkert känner igen sig i. Med det kan jag bara säga att jag har stora förhoppningar för år 2013 med nya uppdrag, ny forskning, nya projekt och nya föredrag. Vad sägs om ny forskning kring Brotjärnsfyndet? Kanske en lärobok om Norrbottens förhistoria och historia?

Vad tycker ni att vi borde blogga om? Hade ni några favoriter? Något ni vill veta mer om?

Vi arkeologer och vi på museet önskar alla läsare en god jul och gott nytt år! Jag väljer att avsluta mitt blogginlägg med en dikt som jag hittade av en tillfällighet vid en djupdykning i arkivet:

Till Hembygden
Fädernebygd ifrån Bottnens strand upp mot de snöiga fjällen.
Brusande älvars och skogars land, starkt har du bundit med blodets band barnen av glesbyggda tjällen.

Tjusat du har med din sommarnatt, lockat med norrskenets lågor, drömmarna togo tanken fatt, sagornas rå uti berget satt, rodde på rodnande vågor.

Tysta vaktade vidd och kam vårnattens vigningsstunder. Tyst gled bland tallarna bågen fram, tyst lyste hösteld i ljusterstam, stilla stod stimmet därunder.

Vidderna vakna och skuggorna fly, soldrotten eggar och manar. Ensamma stugan växer till by, myllan ock växer på myrarnas dy, sveden bland sviktande granar.

Åldringen står på en solig höjd, skördar omkring honom bölja. Handen är valkig och ryggen böjd. Barnen ha bärgning och han är nöjd, glad att få fäderna följa.

Fäderna byggde i fjärran år här våra hem och vår kyrka. Härlig för oss deras gärning står. Fram emot ljuset i fädrens spår! Gud, giv oss fädernas styrka!

Tack för 2012! Varma hälsningar, Nils Harnesk!