Norrbotten NU! Om flyktingar i Norrbotten

Imorgon lördag är det invigning för Norrbotten NU! En utställning om flyktingar i Norrbotten. Norrbottens museum vill med denna utställning presentera fakta kring något så aktuellt som invandring och integration samt personliga berättelser kring dessa frågor. Invigningen sker i Norrbottens museums lokaler i centrum kl 12:00 tillsammans med asylsökande från Råneå.

Flyktingbarn utanför en flyktingförläggning. Foto: Rolf Kaarlenkaski © Norrbottens museum

Flyktingbarn utanför en flyktingförläggning. Foto: Rolf Kaarlenkaski © Norrbottens museum

Utställningen innehåller ett antal intervjuer med asylsökande som berättar om sitt liv, sin bakgrund och hur det är att leva som asylsökande i Råneå. För att få tillstånd att ta arbete krävs uppehållstillstånd och flera av de asylsökande i Råneå har väntat på detta så länge som sju år. Rädslan finns där dagligen att de ska bli hämtade av polisen och bli utvisade. I utställningen finns också intervjuer med personer som jobbar med flyktingarna. Hur tänker och känner dom?

Norrbotten NU! redovisar hur migration har skett under flera hundra år och hur den fortfarande går till, hur människor har flytt eller flyttat från sina hem. Vad är medborgarnas bild av invandring och mångfald? Norrbotten NU! har gått ut på stan för att lyssna på vad folk har för åsikter kring invandring och mångfald. Dessa presenteras med citat i utställningen.

Under utställningstiden arrangeras föreläsningar där några av de asylsökande får berätta om sitt liv och sin bakgrund.

Utställningen visas 14/3-19/4 2015.

Du kommer väl och tar del av dessa aktuella ämnen?
/Personalen på Norrbottens museum