Konst i vårdmiljö

Det här inlägget på Kulturmiljöbloggen handlar om konst i Norrbottens läns landsting, den konst som är placerad på sjukhus, hälsocentraler, tandvårdskliniker och i landstingets administrativa lokaler. Det finns tusentals konstverk placerade i landstingets olika verksamheter i länet. Bildexemplen nedan ger förhoppningsvis en liten inblick i hur det kan se ut på plats. En längre text i detta ämne kommer att publiceras i Norrbottens museums kommande årsbok i slutet av detta år.

Konst i vårdmiljö är ett spännande ämne som innehåller alltifrån lokalernas utformning i stort till placering av enskilda konstverk i olika sammanhang. Spännande är också hur upplevelsen av ett konstverk kan skilja sig betydligt från en person till en annan. I landstingets vårdmiljöer befinner sig människor i alla åldrar och av många olika anledningar. Här upplevs glädje och sorg, här ges oroande eller lugnande besked. Vissa får avancerad vård under en längre tid, andra gör korta besök på någon timma. Konsten finns här som ett komplement; något som kan upplevas i en stund av paus. Konsten är också en del i personalens arbetsmiljö. I personal- och sammanträdesrum eller i kontor skapar den möjligheter till nya och spontana samtal, eller till en stunds eget betraktande.

Idag arbetar en heltidsanställd (undertecknad) med landstingets konst. Tjänsten är placerad på Norrbottens museum och omfattar inköp, placering, registrering, inventering, underhåll samt visningsverksamhet. Arbetet med konstregistret förstärks med insatser från Norrbottens museums registreringsavdelning. En halvtidstjänst för in- och omramningar och andra tekniska arbeten har också tillkommit senaste året.  

Anknytning till platsen
Det finns givetvis många sätt att tänka och göra när konst skall placeras i landstingets vårdmiljöer. Ett sätt kan vara att konsten har en anknytning till platsen där den placeras, och då öppnar upp för samtal och igenkänning. Det kan vara att motivet är från trakten, eller att det är avbildningar av människor eller aktiviteter som besökare och personal känner till. Konstnären bakom verket kanske har bott eller bor i bygden.

I Karesuando folktandvårds väntrum hänger verket Mötet. Ett screentryck, gjort 2011, på aluminium av Tomas Colbengtson, fritt baserat på en pressbild från 1931. Den visar tvångsförflyttade samiska familjer från Karesuandoområdet som möter västerbottenssamer. Att namnen är kända på de avbildade personerna förstärker kopplingen till trakten ytterligare. Samtalsämnena blir därmed unika för just den här platsen.

”Mötet” av Tomas Colbengtson i väntrummet till tandvården i Karesuando. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

”Mötet” av Tomas Colbengtson i väntrummet till tandvården i Karesuando. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

På Hertsö hälsocentral i Luleå hänger ett stort verk av Dennis Eriksson. Dennis, född 1973, är uppvuxen på Hertsön och bildens motiv bygger på hans barn- och ungdomsår där. En bild, gjord 2012, som rymmer minnen och upplevelser, nostalgi blandad med humor.

Dennis Erikssons bild i ett väntrum i Hertsö hälsocentral. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

Dennis Erikssons bild i ett väntrum i Hertsö hälsocentral. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

Koppling till verksamheten
Konsten kan också ha en funktion som hjälpmedel och redskap i en landstingsverksamhet. Tanja K Jensens papperscollage Orangutangs, gjort 2011, är ett frodigt myller av växter och djur i en komposition som är mer eller mindre tredimensionell. Personal vid Syncentralen på Stadsvikens hälsocentral i Luleå föreslog att bilden skulle placeras hos dem i ett mottagningsrum: Den lockar verkligen till att ”titta mera”. Vi tänker att bilden skulle kunna locka våra barn med synskada att titta på den och fantisera. Lite synstimulering så att säga. Ett fint exempel på hur ett konstverk konkret kan fungera som hjälpmedel i vården.

Collaget ”Orangutangs” av Tanja K Jensen. Undersökningsrum på Syncentralen, Stadsvikens hälsocentral i Luleå. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

Collaget ”Orangutangs” av Tanja K Jensen. Undersökningsrum på Syncentralen, Stadsvikens hälsocentral i Luleå. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

8 tabletter som formade mig från 2012 av Peter Sundström består av fyra ihopsatta bilder som visar Peter tillsammans med sin mamma, pappa och bror under uppväxtåren. På alla bilderna är det utskurna cirklar som bildar hål där Peters armar sitter. Bitarna som blev över efter de åtta utskurna hålen är placerade vid sidan om bilden på väggen. Det var precis åtta neurosedyntabletter som gjorde att Peter föddes med korta armar och tre fingrar på varje hand. Verket är placerat i läkarutbildningens lokaler på Sunderby sjukhus. Ett redskap som ger lärare och studenter ett berörande och starkt underlag för diskussion.

Peter Sundströms verk ”8 tabletter som formade mig” placerad i läkarutbildningens lokaler på Sunderby sjukhus. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

Peter Sundströms verk ”8 tabletter som formade mig” placerad i läkarutbildningens lokaler på Sunderby sjukhus. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

Berättelser på väggen
Ett sätt att skapa intresse och möjlighet att stanna upp ett slag kan vara att placera bilder i serie, och med det frambringa en berättelse på väggen. Landstinget har köpt in några av Eva Stina Sandlings originalillustrationer till barnboken Kälda och Älgen som gavs ut 2013. Tillsammans med Regine Nordströms text hänger de nu på Gällivare sjukhus barnavdelning och bildar en berättelse. Bilderna är placerade lite extra lågt så att barnen skall nå upp att titta på dem.

En annan berättelse på vägg, också med stark anknytning till platsen, är bilderna från 1945 av Lennart Nilsson på barnmorskan Siri Sundström (1892-1976). Sundström verkade som barnmorska i Arjeplog i 45 år och beräknas ha förlöst över 3000 barn. Landstinget har köpt åtta av bilderna som visar Siri skida fram i väglöst land till familjen Öhlund för att hjälpa till vid en förlossning. Bilderna är ett händelseförlopp där Siri bland annat hämtar vatten i brunnen, desinficerar verktyg, förbereder själva förlossningen, låter fadern vänta utanför dörren, väger barnet och slutligen en underbart fin bild av hela den utökade familjen samlad.

Barnmorskan Kerstin Juntti-Lestander föreslog att Lennart Nilssons bilder om Siri Sundström skulle hamna på Arjeplogs hälsocentral. Foto: Kjell Öberg © Norrbottens museum

Barnmorskan Kerstin Juntti-Lestander föreslog att Lennart Nilssons bilder om Siri Sundström skulle hamna på Arjeplogs hälsocentral. Foto: Kjell Öberg © Norrbottens museum

Hotell Vistet
Många landsting, regioner och kommuner i Sverige praktiserar något som kallas ”enprocent-regeln”. Det innebär att en procent av budgeten i ett byggprojekt avsätts till inköp av konst. Norrbottens läns landsting tog beslut 2013 att arbeta efter denna regel. Hösten 2014 invigdes det nya patienthotellet Vistet som ligger i anslutning till Sunderby sjukhus. Vistet nyttjas av patienter från sjukhusets alla verksamheter, anhöriga, personliga assistenter samt andra gäster i mån av lediga rum.

En procent av hotellets byggkostnad har gått till inköp av lös konst. Det har inneburit att det finns konst i entrén, i korridorerna på alla fyra plan, i de tre samlingsrummen och i de 70 hotellrummen. En konstnär i varje rum. Konsten är ett brett urval av nu verksamma konstnärer i Norrbotten. Arbetet med detta projekt är i slutfasen och beräknas bli klart efter sommaren.

Entrén på Hotell Vistet. Ovanför soffan Kolteckningen ”Rosen” (2014) av Agneta Andersson och i glasgången en målning från 2015 av Ulrika Tapio Blind. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

Entrén på Hotell Vistet. Ovanför soffan Kolteckningen ”Rosen” (2014) av Agneta Andersson och i glasgången målningen  ”Lávvu/Kåtan 2” (2015) av Ulrika Tapio Blind. Foto: Henrik Ygge © Norrbottens museum

Vid tangentbordet denna vecka, Henrik Ygge

Fäbodlämningar och utmarksbruk i Antnäs

I höstas fick Norrbottens museum in ett tips om en tidigare okänd fäbodlämning i Antnäs. Vi hade möjlighet att besöka platsen innan snön kom och kunde göra en registrering av fornlämningen som består av en mjölkkällare och två husgrunder. Skärs fäbovall, som den heter, finns nämligen med på en historisk karta från 1762 som visar en rågångsåtgärd mellan byarna Antnäs och Alvik utanför Luleå. Då fäboden har så gamla anor klassas den som fornlämning. Efter registreringen av fäbodlämningen fick vi en idé om att göra ett projekt med utgångspunkt i fäbodlämningen – och nu i år går vi från tanke till verklighet!

Arkeolog Frida Palmbo står i grunden efter mjölkkällaren på Skärs fäbovall. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Arkeolog Frida Palmbo står i grunden efter mjölkkällaren på Skärs fäbovall. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Arkeologisk provundersökning
Norrbottens museum har sökt pengar från kulturmiljöanslaget, som Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelserna i Sverige årligen delar ut till olika kulturmiljövårdsinsatser. Vi har fått beviljat medel till att göra en fördjupad studie av Skärs fäbovall. Tanken är att dels utföra arkiv- och kartstudier men även göra en mindre arkeologisk provundersökning. Provundersökningen går ut på att göra en provtagning av fäbodlämningen för att göra en datering som kan belägga fäbodens ursprung och eventuellt även äldre tidshorisonter.

Skärs fäbovall med snidade fågelfigurer av konstnären Gunnar Hansson. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Skärs fäbovall med snidade fågelfigurer av konstnären Gunnar Hansson. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum

Dateringen, arkiv- och kartstudierna kommer ligga till grund för en kulturhistorisk analys. En informationsskylt är sedan tänkt att sättas upp i anslutning till fäboden, något Antnäs byautvecklingsförening har tagit på sig ansvaret för. Sedan tidigare finns en markerad och spångad vandringsled, Norriskogens kulturled, som går förbi ett antal fäbodar som har tillhört Antnäs och Skärets byar. Längs med leden finns det uppsatta informationsskyltar som beskriver livet på fäbodarna med bilder och texter. Norriskogens kulturled har anlagts på initiativ av Antnäs byautvecklingsförening och målet är att även Skärs fäbovall kommer att infogas som ett besöksmål längs med vandringsleden.

Det finns en ko på en av fäbodvallarna längs vandringsleden än idag. Foto: Frida Palmbo

Det finns en ko på en av fäbodvallarna längs vandringsleden än idag. Foto: Frida Palmbo

Vi kommer under nästa vecka att skriva en arbetsplan till Länsstyrelsen för hur den arkeologiska provundersökningen kommer att göras, innan vi kan få tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Fältarbetet har planerats till slutet av maj, då förhoppningsvis tjälen har gått ur marken! Prover för datering kommer vi att skicka iväg så fort som möjligt efter undersökningen så att vi hinner få dateringarna innan projektet ska avrapporteras till hösten.

Etnologisk dokumentation
Norrbottens museum har även sökt pengar från kulturmiljöanslaget för att göra en etnologisk dokumentation av fäbodliv och utmarksbruk vid Antnäs. Den etnologiska undersökningen är tänkt att utföras som en kompletterande studie till den arkeologiska delen. Studien kommer att ta fram, dokumentera och arkivera de muntliga berättelser som idag finns kvar om fäbodliv och annat utmarksbruk i området och även titta på dagens betydelse av vandringsleden och fäbodarna. Arbetet görs i nära samarbete med Antnäs byautvecklingsförening. Resultatet kommer att sammanställas i en mindre skrift som kommer att göras tillgänglig för allmänheten.

Längs med vandringsleden kan man träffa på både det ena och det andra. Konstnären Gunnar Hansson har smyckat fäbovallarna med olika skulpturer. Foto: Frida Palmbo

Längs med vandringsleden kan man träffa på både det ena och det andra. Konstnären Gunnar Hansson har smyckat fäbovallarna med olika skulpturer. Foto: Frida Palmbo

Det känns roligt att få göra en fördjupad studie av både fäbodlämning och fäbodliv med utgångspunkt i tipset om en ny fäbodlämning som kom in till oss i höstas. Här på Norrbottens museum har vi inte gjort arkeologiska undersökningar av fäbodlämningar tidigare och att dessutom få en etnologisk dokumentation ger ju ytterligare en dimension till det hela! Vi lär få all anledning att återkomma om både fäbodlämningar och utmarksbruk ur både etnologisk och arkeologisk synvinkel allteftersom projekten fortskrider!

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo

Läs om tipsgranskningen där fäboden registrerades:
Arkeologisk tipsgranskning