Kulturarvspodden 9: Emaljerade kaffepannor

Kaffe har konsumerats flitigt i Sverige sedan 1800- talets mitt och är idag en självklarhet i många hem och på de flesta arbetsplatser. Hur vi tillagar och dricker vårt kaffe varierar och är en del av vårt kulturarv, liksom hur den tekniska utvecklingen från vedspis till kaffeautomat också är en del av vår historia. 

I inslaget pratar Christelle Fredriksson från Norrbottens museum med Eva Marie Svensson om tre emaljerade kaffepannor som har använts av en familj på en gård i byn Börjelslandet norr om Luleå och som nu är en del av museets föremålssamling.

De kommande avsnitten av Kulturarvspodden kommer att ha ett lite annorlunda format jämfört med tidigare avsnitt eftersom de kommer att vara samproducerade med Norrbottens taltidning. Avsnitten kommer att ha sin utgångspunkt i föremål ur Norrbottens museums samlingar.

Inslaget har producerats av och sändes först den 14/2 2022 i Norrbottens taltidning Insyn (www.norrbottenstaltidning), som är en taltidning för personer med nedsatt syn och ges ut av Region Norrbotten.

Vid tangentbordet, Nils Harnesk.

Inventarienummer: 030806 Fotograf: Ola Norén Fotodatum: 2021-12-14 Bildbeskrivning: 030806 tillsammans med 030809 (vit) och 030805 (blå) © Norrbottens museum

Litteratur:

Attman, Artur, 1951. Kockumverken vid Ronnebyån: en hundraårig industriell utveckling.

Betts, Jane; foto: Krohn, Hans, 2011. Från bruksverk till konstverk i emaljens Ronneby :Kockums emaljerverk 1893-1971.

Laukka, Liisa, 2016. Rakas Finel ja Arabia-emali/Kärlek till Finel och Arabia.

För att hitta föremålen i Norrbottens museums föremålsdatabas ange följande nummer för respektive föremål: 30805, 30806, 30809