Teknikförändringar nu och då

För mer än 2000 år sedan introducerades järnet här i Norrbotten. Det var ett helt nytt redskapsmaterial, med väldigt annorlunda egenskaper än det stenmaterial som människorna hade använt under lång tid. Det skulle dröja mer än 500 år innan järnet helt hade tagit över som redskapsmaterial och man kan verkligen fundera över hur människorna upplevde detta teknikskifte, där några genast anammade det nya materialet, medan andra envist höll kvar vid de ”gamla” stenredskapen!

När man studerar teknikförändringar genom historien är det alltid intressant att reflektera över de teknikförändringar som man själv har varit med om och hur de egentligen omärkligt blivit en självklar del av ens liv. När jag började arbeta på Norrbottens museum i mitten på 1990-talet, alltså bara för drygt 20 år sedan, var vi tre personer som delade på en dator. Mycket av det arkeologiska analysarbetet gjordes för hand, vilket idag skulle vara helt otänkbart! I dag har alla på museet var sin dator och fältarkeologin är nästan helt digital. Att sitta och göra spridningsbilder och pricka in arkeologiska fynd från en utgrävning för hand, känns som en avlägsen forntid. Fungerar inte datorn på jobbet en dag, ja då är det inte mycket man kan göra, eftersom man har nästan allt arbetsmaterial där!

Samma år som jag började arbeta på museet, köptes också den första mobiltelefonen in. Den hade en telefonlur och sladd och var allt annat än mobil. Min egna första mobiltelefon köpte jag 2005, när sonen föddes. Jag tänkte då att den kunde vara bra att ha om bilen stannade, särskilt under vintertid med en nyfödd bebis. Kommer så väl ihåg besöket på affären när telefon och abonnemang skulle väljas ut och säljaren ställde frågan om ”hur ofta jag skickade sms”. Mitt svar, ”att jag aldrig skickat ett sms i hela mitt liv”, fick säljaren att tystna…… Idag har jag en smartphone som jag är helt beroende av. Mobilen har blivit min dator, där jag gör alla mina bankärenden, deklarerar, läser böcker, söker information på nätet och lyssnar på musik. Har jag glömt den hemma någon dag är det nästan katastrof, eftersom man inte kan ett enda telefonnummer utantill!

Mobiltelefon

Mobiltelefon från 1990-talet!

I det projekt som jag nu jobbar med, ”Järn i Norr”, är tanken att vi ska studera de teknikförändringar som ägde rum här i Norrbotten då järnet introducerades för mer än 2000 år sedan. Vi kommer att titta på hur övergången till järn påverkade samhället på olika plan; hur överföringen av den nya teknologin gick till, vilka delar av samhället som initialt upptog den nya tekniken, var kunskapen kom ifrån och hur den tidiga järnhanteringen var organiserad.

Som ett led i projektet kommer vi i september i år, att undersöka en boplats utanför Vivungi, cirka 8 mil öster om Kiruna, där vi har indikationer på mycket tidig järnframställning. Det är den hitintills andra kända platsen för järnframställning i övre Norrland från förhistorisk tid! I början på juni gjorde jag och min forskarhandledare Eva Hjärthner-Holdar ett besök på platsen och vi hittade då flera spår efter järnframställning! På bilderna nedan syns bland annat delar av en ugnsvägg, slagg och en byggnadssten med urknackat/borrat blästerhål där blåsbälgen var monterad. Utifrån spridningsbilder av fynden verkar det finnas minst två järnframställningsugnar i området, möjligen tre! Det kan med andra ord inte bli bättre!

Slagg i hand

Slagg är en restprodukt som bildas vid järnframställning. Foto: Carina Bennerhag, Norrbottens museum

Ugnsvägg

Del av ugnsväggen från järnframställningsugnen. Foto: Carina Bennerhag, Norrbottens museum

Sten med blästerhål

Byggnadsdetalj från järnframställningsugnen med borrat hål för blåsbälgen. Foto: Carina Bennerhag, Norrbottens museum

Utgrävningarna startar den 4 september och pågår under tre veckor. I samband med Arkeologidagen den 27 augusti kommer vi att ha en visning av platsen och berätta mer om vårt projekt. Under själva utgrävningarna kommer vi också att ha guidade visningar både kvällstid och dagtid. Visningarna kommer att annonseras i dagspressen och annonsblad, här på bloggen och på Norrbottens museums hemsida. Så varmt välkomna till Vivungi alla ni som är intresserade!

Och förresten! Är det några teknikförändringar som du har varit med om och vill dela med dig av, skriv gärna en kommentar här på bloggen!

Vid datorn denna fredag

//Carina Bennerhag

 

”Tänk den som läser dagböckerna om 100 år. Intressant eller hur?” – en etnologs reflektioner kring dagboksskrivande

– Fyra lådor! Och de kommer att bli fler!?

– Ja, men det är väl klart att det blir fler.

– Vad ska du ha dem till?

– Spara, läsa då jag blir gammal. Inte vet jag.

– Läsa då du blir gammal och då ska de stå här till dess. 

– Räcker det inte med en låda?

Ungefär så lät det hemma hos oss för några veckor sedan när jag och sambon städade förrådet och han blev påmind om mina lådor med dagböcker. De är vid det här laget 4-5 stycken och kommer att bli fler eftersom jag är en dagboksskrivare. Problemet är väl dels att det inte finns så mycket plats för långtidsförvaring i vårt hus, men också att vi är inte är helt överens om vad som ska sparas och vad som ska kastas.

Min första dagboksanteckning är gjord 1989 när jag var 10 år. Den första dagboken handlar om stallet och hästar och jag skrev inte särskilt regelbundet. Det var då jag gick i sjuan som jag började skriva dagbok dagligen. Under årens lopp har det blivit en del böcker och vid det här laget har jag tappat räkningen på hur många de är. Jag har framförallt skrivit i anteckningsböcker av olika slag, men parallellt har jag också haft en färdigtryckt 3-, 5- eller 10-årsdagbok av den modell där sidorna är förtryckta och man gör korta noteringarna varje dag.

 

Dagboksskrivandet har en lång historia och idag fungerar de bevarade böckerna från tidigare sekel som ett historiskt källmaterial. Kända personers anteckningar kan användas i forskningssyfte för att förstå det förflutna och för att berätta om en händelse, person eller plats. Anteckningarna kan bearbetas och ges ut som böcker eller användas som underlag till biografier om kända personer. En av dem mest kända dagböckerna är kanske Anne Franks dagbok, som i alla fall vi hade som obligatorisk läsning när jag gick i högstadiet.

På 1990-talet uppstod en ny variant av dagboksskrivande när bloggandet blev populärt och allt fler började offentliggöra sina personliga reflektioner om livet på nätet. Idag har det skett ytterligare en utveckling och det finns de som försörjer sig som bloggare och uttrycksformeran handlar om såväl ord, bild och film. Personligen har jag inte ännu fattat tycke för att skriva dagbok digitalt, även om det skulle lösa vissa utrymmesproblem i vårt förråd. Tror det handlar om att det är den där stunden då jag sätter mig med penna och dagbok som är viktig för mig.

Vad är det då som driver oss som skriver dagbok. Vid en sökning på Google om dagboksskrivning får jag träffar som lyfter fram att det är ett sätt att reflektera, dokumentera och bearbeta. I skrivandet kan man låta tankar och känslor komma till uttryck och saker man grubblar på kan få en lösning. Det är också ett sätt att dokumentera sitt liv och sina upplevelser på samma sätt som man fotograferar och dokumenterar sitt liv i bilder. Många träffar handlar också om dagboksskrivandet som en läkande process. Där skrivandet är ett verktyg och används som terapi för att bearbeta tunga perioder i livet eller traumatiska minnen och händelser. Att ”skriva av sig” kan också vara ett sätt att arbeta med sig själv och stärka sin egen självkänsla. Inom mindfulness brukar det ofta talas om den så kallade tacksamhetsdagboken. Då du varje sätter dig en stund och funderar ut tre positiva saker som hänt under dagen. På så sätt uppmärksammar du det positiva i ditt liv och bär det med dig till nästa dag.

För mig handlar dagboksskrivandet om en blandning av allt ovan. Det är en stund att stanna upp och reflektera över dagen eller livet i stort, men det är också ett tillfälle då jag dokumentera det som händer. I mitt skrivande låter jag ofta tankarna och känslorna få fritt utrymme, ibland hittar jag lösningar på problem och ibland snurrar jag runt i tankevurpor. Jag tänker att dagböckerna kan vara bra att ha i framtiden då jag vill minnas saker eller kolla upp hur saker och ting egentligen var. På samma sätt som jag gör fotoalbum för att bevara vissa ögonblick. Visserligen har det funnits perioder då det blivit sporadiskt skrivet men i princip har jag skrivit dagbok regelbundet sedan 1992. Innehållet handlar om vardagen och det som varit typiskt för de åldrar jag har gått igenom. Ibland har jag varit duktig på att limma in små minnessaker medan jag andra perioder endast fyllt sidorna med text.

Några dagar efter vår förrådsstädning går jag ner till arkivet på museet för att göra research inför ett fältbesök på Rikti-Dockas i Överkalix. Ett nybygge som uppstod på 1800-talet där fyra generationer ur samma släkte har bott. Torbjörn Riktig är den femte generationen i släkten och han har sedan 1970-talet använt en av stugorna på gården som sommarstuga. Torbjörn kom för ett tag sedan till oss och ville donera material om Rikti-Dockas till arkivet. Det som fångar min uppmärksamhet i materialet är fem anteckningsböcker som visade sig innehålla anteckningar från hans vistelser på Rikti-Dockas sedan 1970-talet. Han skriver om när han kommit dit, hur vägen var, vilka som hälsat på, vilket väder det har varit, vad de har gjort och så vidare. Små vardagsanteckningar som ger mig som läsare en inblick i såväl Rikti-Dockas historia som Torbjörns vistelser där.

 

 

 

Jag utgår från att det finns dagboksskrivare bland er som läser detta inlägga och det skulle vara roligt att höra era tankar kring era dagböcker och er ert skrivande? Vill du kan du svara på följande frågeställningar:

  • Vilken funktion fyller dagboksskrivandet för dig och vad är det du skriver om?
  • För vems skull skriver du?
  • På vilket sätt skriver du: i fysiska böcker eller digitalt? Och hur länge har du skrivit?
  • Har du funderat på vad som ska hända med dem i framtiden? Ska de likt Torbjörns lämnas in till arkiv eller ska de kastas den dag du är borta?

 

Sommarhälsningar,

Sophie (som nu ska logga ut för semester)