Planera din resa i Norrbottens län

För många kanske semestrarna börjar lida mot sitt slut och arbetets hårda rutiner startar. Men även om arbetet startat så är sommaren fortfarande här och hösten rullar långsamt in vilket innebär att det är en prima tid att göra helgutflykter till spännande kultur- och fornlämningsmiljöer i länet. Och jag är här för att ge några tips och trix på hur man kan planera sina utflykter.

Mitt första tips är Länsstyrelsen Norrbottens besöksmålssida och fyra broschyrer över tidsresor i de olika älvdalarna. Länsstyrelserna i Sverige med flera har jobbat länge med att tillgängliggöra naturmiljöer och kulturmiljöer. Via sin hemsida som finns länkad här och i slutet på detta blogginlägg kan man filtrera vilka som har parkering, toalett, eldstäder eller är rullstolsvänliga. Allt för att hjälpa er hitta ett besöksmål som passar just er och era behov. Fattenborg och Manjärv är två av miljöerna med fantastiska fornlämningar och vacker miljö. Dom är dessutom väldigt tillgängliga med parkeringsplatser, informationstavlor, stigar och rastplatser. Fattenborg har till och med långa catwalks för rullstolar och rullatorer.
Broschyrerna har några år på nacken nu men är fortfarande väldigt bra rekommendationer på besöksmål. Broschyrerna är indelade i Luleå, Piteå, Kalix och Torne älvdal där varje broschyr listar 14-23 olika besöksmål efter varje älvdal. Några exempel är Meldersteins järnbruk och Jertajaure/Killingholmens boplatser efter Luleå/Råneå älvdal. Jävre arkeologistig och Trollforsens flottningslämningar efter Piteå älvdal. Nautanen gruvsamhälle och Espinära gravhög efter Kalix älvdal samt Idivuoma stenvalvsbroar och Jyssäjoki fångstgropssystem efter Torne älvdal. Om man inte riktigt vet vad man är ute efter så är dessa broschyrer fantastiska då de visar på ett brett urval av lämningar både historiska och förhistoriska. Med platserna som listas av länsstyrelsen kan man för det mesta garantera både lättillgänglighet och information, antingen vi skyltar eller internet.

Trollforsen. 1971. Fotograf: Christer Westerdahl. Källa: Norrbottens museums bildarkiv, acc nr: 2000:872 (CC-BY-NC 4.0)
Stenkista – Trollforsen. 1971. Fotograf: Christer Westerdahl. Källa: Norrbottens museums bildarkiv, acc nr: 2000:878 (CC-BY-NC 4.0)

Mitt andra tips är lite mer äventyrligt och kan inte garantera att vara lika tillgängligt och går lite mer på utforskning och äventyr och det är Fornsök. Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Denna söktjänst kan användas för att hitta och besöka mindre kända guldkorn i länet när man är på en genomresa. Men vill man ta denna äventyrliga väg så finns det några saker som är bra att veta. Fornlämningar kan vara svåra att se om man inte vet vad man söker efter då dom ofta utgör ett litet avtryck i terrängen.
Alla lämningar i registret har några år på nacken vilket innebär att exakta positionen för lämningen kan vara något felplacerad och stämmer inte överens med verkligheten. Dessutom har inte alla lämningar en beskrivning vilket kan vara lite tråkigt när man väl hittar en lämning. Men då kan man ta en titt under dokumentfliken och läsa inventeringsboken där en äldre handskriven beskrivning går att läsa.
Om jag skulle rekommendera några lämningstyper att börja med så skulle jag hålla mig till mer historiska lämningar. Till exempel träindustrier, flottningsanläggingar, kvarnar och dammvallar. Dessa lämningstyper ligger oftast i anslutning till vattnet och utgör mysiga platser att ta en fika på.
Var bara försiktig så ni inte hamnar på militära övningsfält eller andra farliga platser.

Stenvalvsbro Idivuoma. 1995. Fotograf: Sten Wikström. Källa: Norrbottens museums bildarkiv, acc nr: 1995:317:8A-17A. (CC-BY-NC 4.0)
Melderstein. Herrgårdsbyggnaden. 1930. Fotograf okänd. Källa: © Norrbottens museums bildarkiv, acc nr: 1978:255

Mitt tredje tips är denna blogg. Vi på Norrbottens museum arbetar hårt tillsammans med våra gästbloggare att bringa uppmärksamhet till fantastiska miljöer runt om i länet. Nedan listas bara några av de många fantastiska inlägg.

Ha nu en fortsatt trevlig sommar och höst.
Vid tangentbordet denna gång, Sebastian Lundkvist.

Platser att besöka:
Kyrkstäder i Norrbotten
Skogsbruks- och flottningsmuseet i Storforsen
Norrbotten värt en resa!
Törefors kvarn – en helt ovanlig kvarn
Tips på besöksmål: Struves meridianbåge
Ett guldkorn från Arjeplogsfjällen

Referenser:
Fornlämningar och fornfynd | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)
Besöksmål | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Norrbotniabanan Luleå

Nästa vecka påbörjas årets största arkeologiska fältarbetsprojekt i Norrbotten: en arkeologisk utredning inom området för Norrbotniabanans dragning i Luleå kommun. Den arkeologiska utredningen genomförs med anledning av Trafikverkets planerade byggnation av Norrbotniabanan, en del av den kustnära järnvägen, inom Luleå kommun.

Den arkeologiska utredningen ska göras inom ett område som är totalt 51,7 kvadratkilometer stort, inom en bankorridor som varierar i bredd mellan 0,1-3,5 km. Exakt sträcka för järnvägen är ännu inte bestämd, och det finns två olika bankorridorer både vid Antnäs och Ersnäs, men även in till Luleå centrum. Då det är ett stort område som ska utredas arkeologiskt har Norrbottens museum valt att samarbeta med arkeologer från Västerbottens museum, Västernorrlands museum och Jamtli. Vi skulle helt enkelt själva inte ha hunnit utreda hela Norrbotniabanans sträckning själva, då vi även har utfört och ska utföra en del andra arkeologiska fältarbeten. Vi ser fram emot ett fint samarbete med dessa nordliga länsmuseer!

Vid den arkeologiska utredningen kommer vi arkeologer att gå igenom utredningsområdet till fots och leta efter fornlämningar och kulturlämningar. Sedan tidigare finns det också ett antal fornlämningar och kulturlämningar registrerade inom bankorridoren för Norrbotniabanan, där flertalet har registrerats i samband med fornminnesinventeringen. Flera av dessa lämningar utgörs av gårdstomter i byarna Ersnäs och Antnäs, men det rör sig även om fäbodar, husgrunder, minnesmärken m.m. Alla dessa lämningar kommer att återbesökas, men vi kommer såklart även att inventera och leta efter tidigare okända lämningar.

Känner du till om det finns fornlämningar och/eller kulturlämningar inom området för Norrbotniabanans dragning inom Luleå kommun, som inte finns registrerade i Fornsök? Fornsök är en tjänst med information om alla kända registrerade forn- och kulturlämningar i Sverige. I så fall är du välkommen att skicka in uppgifter om ditt fynd till Norrbottens museum. Vi behöver få veta koordinater (helst i Sweref 99 TM) för ditt fynd/lämning alternativt en markering på en karta samt en beskrivning och gärna fotografier. Informationen kan du skicka in via mail till frida.palmbo@norrbotten.se eller via vår hemsida: Tipsa oss! – Norrbottens museum

Måndag 14 augusti bjuder Norrbottens museum in till en informationsträff om den arkeologiska utredningen inom området för Norrbotniabanans dragning. Du är välkommen till Sörbygården i Antnäs kl. 18.00-19.00. I samband med informationsmötet tar vi även emot uppgifter om fornlämningar och kulturlämningar inom utredningsområdet. Varmt välkommen!

För mer information om Norrbotniabanan Luleå, se Trafikverket:
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/norrbotniabanan/norrbotniabanan-lulea/

Vid tangentbordet:
Frida Palmbo
Arkeolog och projektledare för den arkeologiska utredningen för Norrbotniabanan, Luleå