Lite om den arkeologiska samlingen

Tänkte skriva lite om vad vi har haft för oss i den arkeologiska samlingen under året. Tidigare hörde de arkeologiska samlingarna under avdelningen Bildarkiv och samlingar, men nu har avdelningen Kulturmiljö haft ansvar för denna del av museets samlingar i nästan två år. Det betyder att vi som tar in fynden från fält också tar hand om dem efter fältjobbet.

Det vi har lagt krut på är uppordning av olika slag. Som det tidigare skrivits om har vi jobbat på med det stora Nordarkeologi materialet, se exempelvis Nordarkeologi del 1 – Stenartefakter. Vi registrerar fynden i en databas och lägger upp dem i askar. Allt för att materialet ska bli sökbart och kunna användas för tex utställningar och forskning. Vi har också börjat ordna upp andra äldre material, främst från Arjeplog, däribland fynden från undersökningarna på Nåttiholmen, Sveggejaur.

Vårdlokalen. Här sker uppordningen och registreringen av fynden. Foto: Lars Backman, Norrbottens museum.

Ordningen i själva magasinet har också gjorts om. Numer är allt ordnat topografiskt. Det vill säga att alla fynd från en socken står på samma ställe i inventarienummerordning. Också det för att det ska vara lättare att hitta bland fynden. Det som ännu inte är uppordnat står också i den här ordningen, men för sig.

Hyllan med fynd från Arvidsjaur. Foto: Lars Backman, Norrbottens museum.

Vi fortsätter också att lägga metallfynd i ett speciellt skåp. Metaller behöver jämn och låg luftfuktighet för att klara sig bra och därför har vi börjat lägga in dom i ett specialbyggt skåp där vi kan kontrollera luftfuktigheten.

Klimatskåpet för metallfynd. Foto: Lars Backman, Norrbottens museum.

Vi har också börjat ett arbete med att göra i ordning ett avskilt ställe i magasinet till förvaring av de mänskliga kvarlevor som finns i de arkeologiska samlingarna.

Vad ska nu allt detta vara bra för kan man ju undra? Jo, i och med att materialet i magasinet blir lättare att hitta i blir det också tillgängligt. Det öppnar för möjligheter att ställa ut fler föremål. Både forskare, allmänheten och vi själva på museet kan använda fynden för att berätta om historien här uppe. Och allt eftersom vi hittar ny kunskap, kan vi går tillbaka till de gamla fynden och kanske tolka dem på nytt och få fram ny spännande kunskap.

Vid tangentbordet:
Lars Backman, arkeolog

Läs fler äldre blogginlägg om Nordarkeologi:
Nordarkeologi
Nordarkeologi återbesöks
Selholmen – en arkeologisk sensation?

Nordarkeologi

I museets arkeologiska samling finns en försvarlig mängd banankartonger. De flesta av dom innehåller fynd från det sk Nordarkeologi-projektet (Na).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nordarkeologi-materialets nuvarande placering i museets arkeologiska magasin. Foto: Lars Backman © Norrbottens museum.

Sommaren 1969 startades ett inventeringsprojekt med huvudfokus på Skellefteälven. Resultatet blev över förväntan och året efter permanentades projektet och det höll på fram till 1983. Nordarkeologi registrerade under projekttiden runt 3 000 lokaler med forn- och kulturlämningar. Allt mellan stenåldersboplatser, härdar, flottningslämningar och rengärden registrerades, främst i Arvidsjaur och Arjeplog, men även i andra kommuner. Inventerarna höll sig i huvudsak längs med sjösystemen och påträffade där en hel del frameroderade fynd. Dessa samlades in då man tänkte att de  annars skulle gå förlorade. Man återbesökte också lämningarna flera gånger och samlade vid varje tillfälle in nya fynd. Materialet är alltså mycket omfattande och innehåller allt mellan verktyg i sten till glasögon.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skrapor från Nordarkeologi-materialet. Foto: Lars Backman © Norrbottens museum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sax och knivar från Nordarkeologi-materialet. Foto: Lars Backman © Norrbottens museum.

Flera forskare och arkeologer har under årens lopp tagit sig an Nordarkeologi-materalet för olika studier, se länkarna nedan. Senare undersökningar på Na-lokaler som Sandudden i Arvidsjaur har varit pionjärarbeten i Nordskandinavisk arkeologi. Men trots detta har materialet legat i sina banankartonger. Fram tills nu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Emma Boman i registreringstagen. Foto: Lars Backman © Norrbottens museum.

Sedan oktober sitter arkeologen och osteologen Emma Boman och katalogiserar Nordarkeologi-materialet. I en databas läggs uppgifter om varje fyndpost in för att så småningom kunna publiceras online. Alla fynd läggs upp i askar för att bli överskådligt och åtkomligt för så väl forskning och intresserad allmänhet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Materialet uppordnat i fyndaskar och förvarade i fyndback. Foto: Lars Backman © Norrbottens museum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Se så fint det blir! En del av Nordarkeologi-materialet uppordnat i fyndbackar och betydligt mer tillgängliga än i påsar i banankartonger! Foto: Lars Backman © Norrbottens museum.

Vid tangentbordet:
Lars Backman

Läs mer:
Nordarkeologiprojektets Arvidsjaursinventering

Det arkeologiska forskningsläget i området mellan Piteälvens och Vindelälvens älvdalar